• Politické aspekty fragmentace místních samospráv v ČR 

   Vaňous, Jaroslav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 1. 2. 2010
   Tato magisterská práce se zabývá problematikou politických aspektů fragmentace struktury místních samospráv v České republice. Úvodní část zahrnuje teoretické vymezení tématu, následující kapitola představuje zkušenosti ...
  • Politické aspekty spojení místního referenda s komunálními volbami: případová studie Prahy 

   Válek, Milan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 10. 6. 2019
   Tato práce se zabývá politickými aspekty spojení místního referenda s komunálními volbami, s důrazem na možnost využití tohoto spojení k dosažení politických cílů - ovlivnění průběhu referenda, zvýšení volební účasti, ...
  • Politické dopady zadlužování malých obcí v ČR 

   Hornek, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   The thesis, Financing of Small Municipalities in the Czech Republic and its Political Impact, reflects a complex topic currently noticeable in the Czech Republic: the existence of critically indebted small municipalities. ...
  • Postavení krajů v politickém systému České republiky 

   Janková, Věra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
   Cílem mé diplomové práce je zaprvé analyzovat vývoj krajů jako vyšších územně samosprávných celků. Analýza se týká postojů jednotlivých relevantních politický stran k jejich vzniku, postojů vlád k reformě veřejné správy, ...
  • Postavení zájmových asociací municipalit ve Skandinávii 

   Hinda, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 3. 9. 2018
  • Problematické aspekty financování měst a obcí České republiky 

   Kruntorádová, Ilona (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 22. 10. 2012
   V letech 2000, resp. 2003 byla v České republice dokončena první a druhá etapa reformy veřejné správy, s níž úzce souvisí problematika veřejných financí, zvláště pak financování měst a obcí. Předložená práce analyzuje ...
  • Problematické aspekty financování měst a obcí České republiky 

   Kruntorádová, Ilona (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   In 2000, respectively 2003 the Czech Republic finished the first and the second stage of public administration reform, which is closely linked with the issue of public financing, especially the financing of municipalities. ...
  • Přímá volba starostů ve zkušenosti evropských zemí 

   Švadlenková, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 20. 10. 2014
   Resumé Tato rigorózní práce se zabývala přímou volbou starostů v Evropě. V úvodu byly postulovány tři hypotézy. Cílem práce bylo zjistit, zda po zavedení přímé volby starostů dochází ke zvýšení volební účasti, zda vznikají ...
  • Přímá volba starostů ve zkušenosti evropských zemí 

   Švadlenková, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   Diplomová práce "Přímá volba starostů ve zkušenosti Evropských zemí" pojednává o přímé volbě starostů, kterou v dnešní době užívá více než polovina evropských zemí. Zaměřuje se na přímou volbu starostů jako trend ...
  • "Hidden parties" v české komunální politice 

   Brýdl, Matěj (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   This thesis describes the parties, which stand for the local elections under another name, then is an actual name of the political party. However, there is not definition yet, in the Czech Republic this topic is not even ...
  • Reforma meziobecní spolupráce: Cesta k francouzskému modelu? 

   Mudra, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 5. 9. 2017
   Presented dissertation on topic Reform of inter-municipal cooperation: Course to French model? deals with the question, to what extent, does, so far, the most elaborated motion to amendment of the form of inter-municipal ...
  • Regionální strany v politickém systému ČR 

   Chlupáč, Zdeněk (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   Czech party system can be described as relatively young compared to other, especially western European party systems. However in these days we can identify a number of regional parties inside it. This work answers the ...
  • Sdružení nezávislých kandidátů ve volbách do městských zastupitelstev v České republice 

   Brýdl, Matěj (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Bakalářská práce Sdružení nezávislých kandidátů ve volbách do městských zastupitelstev v České republice se zabývá podmínkami pro kandidaturu sdružení nezávislých kandidátů ve volbách do zastupitelstev měst a obcí v České ...
  • Specifické postavení Západního Kapska v rámci JAR z hlediska lokální politiky: spory o vymezení pravomocí místních orgánů v Kapském Městě 

   Chrástková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 24. 6. 2010
   The thesis addresses the municipal system in South Africa which has gradually evolved as a result of decentralising process in the 1990s and it compares it with the role of municipalities in earlier decades. The current ...
  • Specifika zastoupení žen v české komunální politice 

   Švadlenková, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 15. 6. 2011
   According to the theorists of gender and according to numerous surveys women have a different approach to politics and conduct themselves differently to men. Moreover there are some external factors, which influence the ...
  • Sport jako lokální štěpení: Případová studie Kraje Vysočina 

   Kacetlová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
   The diploma thesis Sport as Local Cleavages: Case Study of Vysočina Region analyses whether sport and sport related topics (sport financing and other support, organization of sports events, operation and building of sport ...
  • Stranické systémy na komunální úrovni: Případová studie okresu Benešov 

   Vaculík, David (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
   The thesis keens on the analysis and development of the party systems in the cities and towns of the Benešov district. The thesis primarily concerns on existence of political parties on the local level, creation of electoral ...
  • TOP 09 a STAN jako aliance stran 

   Hlinovský, Šimon (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Tato diplomová práce se zabývá fenoménem aliancí politických stran a hnutí, s důrazem na alianci strany TOP 09 a hnutí Starostové a nezávislí. Tento fenomén je dnes v české politice velmi aktuální. Diplomová práce se zabývá ...
  • TOP 09 a STAN jako aliance stran 

   Hlinovský, Šimon (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 26. 1. 2015
   This work deals with a phenomenon of party alliances, especially with the alliance of TOP 09 and STAN. This phenomenon is current in the Czech politics. This work concerns other unions of the right-wing or the center parties ...
  • Typologie a vývoj obecních uspořádání v Evropě 

   Lukášová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 27. 1. 2014
   Tato práce se zabývá typologiemi a vývojem obecních uspořádání v Evropě. Teoretickým základem práce jsou významné typologie jednotlivých autorů zabývající se obecními pořádky různých zemí. Tyto typologie zkoumají především ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV