• Vliv atmosférické cirkulace na přízemní klimatické prvky v Evropě 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Lucie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 4. 11. 2010
   Vliv atmosférické cirkulace na přízemní klimatické prvky v Evropě Lucie Pokorná Abstrakt Proměnlivost atmosférické cirkulace je nejdůležitější faktor ovlivňující změny přízemních klimatických prvků. Tato práce se věnuje ...
  • Vliv atmosférické cirkulace na přízemní klimatické prvky v Evropě 

   Defence status: RECOGNIZED
   Pokorná, Lucie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 9. 2011
   Vliv atmosférické cirkulace na přízemní klimatické prvky v Evropě Lucie Pokorná Abstrakt Proměnlivost atmosférické cirkulace je nejdůležitější faktor ovlivňující změny přízemních klimatických prvků. Tato práce se věnuje ...
  • Vliv jevu El Niño / Jižní oscilace na klima Nového Zélandu 

   Defence status: DEFENDED
   Brambus, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Tato bakalářská práce se zabývá klimatickým jevem El Nino, Jižní Oscilací (Southern Oscillation), jejich interakcí (ENSO) a dopadem ENSO procesů na klima Nového Zélandu. Práce je rozdělena na tři hlavní části. První z nich ...
  • Vlivy sluneční aktivity na vlastnosti cirkumpolárního víru severní polokoule 

   Defence status: DEFENDED
   Paličková, Lea (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Cílem této práce je seznámení s problematikou proměnlivosti sluneční aktivity na cirkulaci v troposféře. Je zde podrobněji popsán vliv sluneční aktivity na různé aspekty a prvky atmosférické cirkulace ve stratosféře a ...
  • Využitelnost synoptické typizace podle Hesse a Brezowského k popisu klimatických prvků v Evropě 

   Defence status: DEFENDED
   Sýkorová, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Tato práce se zabývá využitelností synoptické typizace podle Hesse a Brezowského pro popis klimatických prvků, konkrétně minimální a maximální teploty vzduchu a srážek, v Evropě. V první části jsou shrnuty poznatky týkající ...
  • Závislost dlouhodobých změn teploty na nadmořské výšce 

   Defence status: DEFENDED
   Krauskopf, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Závislost dlouhodobých změn přízemní teploty na nadmořské výšce Abstrakt V této práci je shrnuta odborná literatura zabývající se prostorovým rozložením dlouhodobých změn přízemní teploty, konkrétně závislostí intenzity ...
  • Změny klimatických prvků ve střední Evropě a ČR od poloviny 20.století s důrazem na podzim 

   Defence status: DEFENDED
   Maryško, Kryštof (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Tato práce se zabývá změnami klimatických veličin ve střední Evropě ve 2. polovině 20. století, které jsou porovnávány se změnami v globálním a evropském měřítku. Celá práce je rozdělena do tří hlavních kapitol podle ...
  • Změny mořského ledu v Arktidě z pohledu globální klimatické změny 

   Defence status: DEFENDED
   Škopan, Viktor (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 3. 9. 2021
   Oblast Arktidy je jednou z nejcitlivějších oblastí Země vůči klimatickým změnám. Teplota v Arktidě za posledních několik desetiletí vzrostla o více než dvojnásobek globálního průměru a pohybuje se zhruba o 4 řC výše ve ...
  • Zpracování klimatologických měření z experimentálních lokalit v Kyrgyzstánu a jejich synopticko-klimatologická interpretace 

   Defence status: DEFENDED
   Sýkorová, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 5. 2016
   Tým KFGG PřF UK se podílel na intenzivním výzkumu v oblasti kyrgyzských ledovcových jezer. Součástí výzkumu byl i sběr klimatických dat na třech meteorologických stanicích v lokalitách Kolor (2 700 m n. m.) a Adygine (3 ...
  • Zrychluje nebo zpomaluje se změna klimatu ve střední Evropě? 

   Defence status: DEFENDED
   Maryško, Kryštof (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 26. 5. 2015
   5 Abstrakt Tato práce se zabývá podrobnou analýzou rychlosti klimatické změny na celém evropském kontinentu s důrazem na střední Evropu v období 1951-2005. Hlavním cílem bylo zjistit, zda v tomto období dochází ke zrychlování ...
  • Zrychlují nebo zpomalují se změny teploty v ČR? 

   Defence status: DEFENDED
   Macháčková, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Bakalářská práce se zabývá změnami teploty a jejím hlavním cílem je zjištění, zda se změny teploty v ČR zrychlují nebo zpomalují. V rešeršní části je popsán vývoj vybraných teplotních ukazatelů ve světě, v Evropě a ve ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV