• Jednání podnikatele při podnikání ve sportu 

   Lávičková, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   JEDNÁNÍ PODNIKATELE PŘI PODNIKÁNÍ VE SPORTU Cílem předkládané práce je analyzovat oblast sportovního prostředí z pohledu podnikatele, především z důvodu mého zájmu a zvědavosti o relativně nově se vyvíjející odvětví ...
  • Komparace předsmluvní odpovědnosti v českém právu a v common law 

   Nováková, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 5. 2015
   Cílem této práce je posoudit důležitost institutu předsmluvní odpovědnosti, který v českém právu nemá dlouhou tradici, nicméně od 1. 1. 2014 je součástí českého právního řádu. Vznik předsmluvní odpovědnosti je spojen se ...
  • Koncernové vztahy se zaměřením na náhradu škody v rámci koncernu 

   Bednář, Marek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 24. 5. 2011
   Tato diplomová práce pojednává o právní úpravě koncernových vztahů, zejména tedy uhrazení újmy, nahrazení hospodářské ztráty a náhrady škody v rámci koncernu. Dále též bude pojednáno o některých souvisejících otázkách. ...
  • Legální výjimky z kartelového zákazu s přihlédnutím ke krizovým kartelům 

   Kolářová, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   Legální výjimky z kartelového zákazu s přihlédnutím ke krizovým kartelům Abstrakt Cílem diplomové práce je poskytnout komplexní pohled na problematiku legálních výjimek z kartelového zákazu, provést podrobnou analýzu české ...
  • Leniency program v českém, evropském a světovém soutěžním právu 

   Metelka, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 8. 1. 2018
   Tato rigorózní práce si klade za cíl popsat vývoj leniency programu jakožto klíčového nástroje pro odhalování národních i mezinárodních kartelů. Začíná obecným popisem soutěžního práva a oblasti kartelové spolupráce, aby ...
  • Leniency program v soutěžním právu 

   Duch, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 6. 2013
   Tato práce se zabývá leniency programem (programem shovívavosti). Program spočívá v udělení imunity, nebo snížení sankce členovi kartelu, který odhalí existenci kartelové dohody soutěžnímu úřadu. Cílem práce je zhodnotit ...
  • Leniency program v soutěžním právu 

   Tupá, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Předmětem této práce je leniency program neboli program shovívavosti jako jeden z hlavních nástrojů soutěžního práva v boji proti kartelovým dohodám, které se v poslední době staly jedním z nejvýznamnějších a nejnebezpečnějších ...
  • Likvidátor v procesu likvidace obchodní společnosti 

   Sniehotta, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 1. 2013
   1 The Liquidator in the Process of Liquidation of a Company Abstract The diploma thesis deals with the issue of general legal regulation of liquidation of a company, above all with a focus on the liquidator's legal status ...
  • Náhrada škody v obchodních závazkových vztazích. (Ne)možnost smluvní limitace škody v České republice v porovnání s Německem 

   Petrová, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 23. 2. 2012
   in original language Účelem předkládané práce je důkladná analýza situace týkající se problematiky náhrady škody v obchodních závazkových vztazích v České republice a její porovnání s německou a evropskou právní úpravou. ...
  • Nároky z porušení smluvní povinnosti (v soukromoprávních vztazích) 

   Kašová, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 6. 2013
   Claims arising from the breach of a contractual obligation (in private law relationships) The topic of this Master's degree thesis is "Claims arising from the breach of a contractual obligation in private law relationships". ...
  • Nejčastější pochybení zadavatelů při zadávání veřejných zakázek včetně rozhodovací praxe 

   Tomková, Miroslava (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 9. 2017
   Tato práce popisuje nejčastější pochybení zadavatelů při zadávání veřejných zakázek a rovněž odkazuje na související rozhodovací praxi. Ačkoliv náleží zadávání veřejných zakázek k obchodnímu právu, jeho specifická právní ...
  • Nekalá soutěž v prostředí internetu 

   Dušková, Dana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 1. 2016
   Nekalá soutěž v prostředí internetu Tato diplomová práce se zabývá projevy nekalé soutěže v prostředí internetu. Cílem bylo poskytnout přehled nekalosoutěžních praktik vyskytujících se v tomto specifickém prostředí a ...
  • Neohlášené šetření na místě v soutěžních věcech 

   Hrubý, Hugo (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   Unannounced on site inspections in competition The purpose of my thesis is to analyse unannounced on site inspections in the competition law with regards to the Czech and European Union legal system. The thesis is composed ...
  • Ochrana doménového jména ve vztahu k ostatním průmyslovým právům 

   Brandýs, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   This thesis on the theme Protection of a domain name in relation to other industrial rights strives to provide a comprehensive image of domain names protection in relation to the relevant objects of industrial property, ...
  • Ochrana doménových jmen 

   Dušek, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 25. 1. 2011
   V diplomové práci jsou podrobeny zkoumání doménová jména, ze kterých se s masovým rozvojem internetu stal hospodářsky velmi cenný statek. Doménová jména i přesto, že jsou všeobecně známým pojmem, postrádají v českém právním ...
  • Ochrana doménových jmen 

   Valentová, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 6. 2014
   63 Abstrakt Ochrana doménových jmen (diplomová práce) Cílem diplomové práce je analyzovat právní povahu doménových jmen. Práce se zabývá teoretickým základem problematiky, autoritami, které jsou způsobilé stanovit pravidla ...
  • Ochrana doménových jmen 

   Novotný, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 5. 2014
   1 Abstrakt Ochrana doménových jmen Tato práce poskytuje ucelené shrnutí problematiky doménových jmen, objasnění postavení doménových jmen z pohledu práva a zhodnocení možnosti ochrany doménových jmen s ohledem na chronologický ...
  • Ochrana doménových jmen 

   Klíma, Karel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Ochrana doménových jmen Cílem této práce je zařadit doménová jména do systému práva, pokusit se o jejich právní klasifikaci, prozkoumat způsoby, jak mohou být ohrožena, a analyzovat možnosti jejich ochrany. Zvláštní pozornost ...
  • Ochrana doménových jmen 

   Matušek, Radek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Ochrana doménových jmen Hlavním cílem této práce je poskytnout komplexní informace o problematice doménových jmen. V posledních patnácti letech se doménová jména stala velmi ceněným statkem, který může generovat až milióny ...
  • Ochrana doménových jmen 

   Hrobárik, Marián (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Ochrana doménových mien Život každého z nás je v súčasnosti stále viac závislý od informácií, pričom ich najbežnejším zdrojom sa stáva internet. Jedným z hlavných aspektov, s ktorým sa užívateľ internetu musí vysporiadať, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV