• Spokojenost s domácí zdravotní péčí 

   Opočenská, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2006)
   Date of defense: 25. 10. 2006
   Práce, jejímž hlavním cílem je zkoumat spokojenost pacientů s poskytovanou domácí zdravotní péčí, je členěna na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je uveden historický vývoj, formy poskytování a právní rámec ...
  • Systém péče o osoby po poranění mozku. Problémy v České republice: současná dilemata a výzvy. 

   Janečková, Marcela (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 20. 10. 2009
   Aims: To introduce the field of traumatic brain injury (TBI) focusing on the consequences that may be caused by the injury; to give comprehensive information about the organisation and characteristics of a system of care ...
  • Systém péče o osoby se zrakovým postižením v České republice a vybraných evropských zemích. 

   Matysková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 17. 9. 2008
   The primary aim of this thesis is to describe systém of care of visual impairment persons in Czech republic today and to chalk out some of services chosen european countries. One part of this work makes a qualitative ...
  • Systém řízení kvality na Úseku laboratorních metod FTNsP 

   Mahútová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Úsek laboratorních metod je součástí téměř každého většího zdravotnického zařízení. Je důležitou složkou zdravotní péče o pacienta. Tato oddělení patří mezi první, ve kterých se řízení kvality začalo používat, a to jako ...
  • Ukazatelé kvality v sociálních službách 

   Hanulíková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 9. 6. 2009
   Magisterská práce se zabývá měřitelností kvality sociálních služeb. Současný systém zajišťování kvality sociálních služeb je České republice poměrně mladý, proto může být užitečné podrobit jeho fungování hlubšímu zkoumání. ...
  • Uplatňování etického principu při tvorbě zdravotnického systému 

   Válková, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 2. 4. 2014
   Univerzita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií Název oboru Filozofie Disertační práce (obor Aplikovaná etika) Uplatňování etického principu při tvorbě zdravotnického systému The Application of Ethical Principles in ...
  • Uplatňování principu ekvity při tvorbě zdravotnického systému 

   Válková, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 29. 4. 2015
   Disertační práce na téma Uplatňování principu ekvity při tvorbě zdravotnického systému je zaměřena na etické principy, které se promítaly ve vývoji zdravotnického systému v České republice. Základní etické principy uplatňované ...
  • Úloha rodinných pečovatelů v Domově se zvláštním režimem 

   Kastlová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 20. 10. 2010
   Tématem této práce je úloha rodinné péče v Domově se zvláštním režimem pro lidi trpící demencí. Úloha rodinných pečovatelů v instituci je aktuálním tématem, neboť se díky stárnutí populace a prodlužování střední délky ...
  • Vliv aktivit na život seniorů 

   Svěcená, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 19. 3. 2009
   Tato diplomová práce se zabývá zmapováním nabízených aktivit pro seniory v Ceské republice a zjištuje, co úcast na nekterých aktivitách seniorum dává a proc se jich úcastní. Tato práce je rozdelena na dve hlavní cásti. Na ...
  • Vybrané teoretické a praktické aspekty kvality ošetřovatelské péče 

   Kazatelová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2006)
   Date of defense: 21. 6. 2006
   The subject of this diploma paper is the quality of The Health Sevice. This is a major issue of interest, not only to medical experts, but patiens and the general public. Due to increasing competititon within The Nursery ...
  • Vzdělávání zaměstnanců v organizaci: Postupy kardiopulmonální resuscitace 

   Heczková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 9. 6. 2010
   Vzdělávání zaměstnanců v organizaci: Postupy kardiopulmonální resuscitace Bc. Jana Heczková Abstrakt Diplomová práce se zabývá teoretickými a praktickými aspekty vzdělávání zaměstnanců. Teoretická část je věnována vzdělávání ...
  • Zavedení ošetřovatelského standardu na Klinice anesteziologie a resuscitace 

   Štěpánková, Jitka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2006)
   Date of defense: 21. 6. 2006
   Nowadays, "quality" is a much-used term in connection with the provision of healthcare. Every healthcare provider has as its goal the provision of high-quality services. Its up to each of them to decide both how ambitious ...
  • Zdravotnické zařízení jako poskytovatel akreditovaných vzdělávacích kurzů. Případová studie organizace Gerontologické centrum 

   Waageová, Alena (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 9. 6. 2009
   This thesis is focused on the business extension of a Gerontology Cent re represented by the product ent itled Education Courses for Healthand Social Workers. In the int roduction, the systems of adult health & social care ...
  • Zdravotní služby z pohledu uživatelů se zrakovým postižením 

   Nováková Peršínová, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 20. 1. 2010
   My thesis deals with the provision of medical services to people with a severe sight handicap. My research focuses on fully blind people. The aim of my thesis is to find out the situation of these people within medical ...
  • Zlepšování interdisciplinární spolupráce zdravotnických pracovníků nelékařských profesí na interním oddělení - akční výzkum 

   Bártová, Marie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2007)
   Date of defense: 19. 6. 2007
   V době, kdy téma interdisciplinární spolupráce zdravotníků nelékařů dosahuje nových rozměrů zájmu, vyvstává otázka, jak na konkrétním pracovišti vlastně postupovat, aby byl naplněn koncept této mezioborové spolupráce. Co ...
  • Změna struktury ošetřovatelského týmu gerontologického oddělení a oddělení následné péče z pohledu nové legislativy 

   Vaňková, Dana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 9. 6. 2010
   Jméno studenta: Bc. Dana Vaňková Vedoucí práce: Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Imatrikulační ročník: 2008 Osobní číslo: 72395849 Abstrakt Health assistant as the new professional occupation has appeared in the job market ...
  • Zvyšování kvality péče prostřednictvím auditu zdravotnické dokumentace 

   Vejrová, Iveta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 9. 6. 2009
   Presently, the finding better ways to deliver healthcare to patients is a key topic. This diploma thesis endeavored to provide readers with basic understanding of the healthcare quality and its continual improvement in ...
  • Životní situace rodinných příslušníků osob po poranění mozku v kontextu péče a podpory 

   Žílová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 9. 6. 2010
   ŽÍLOVÁ, T. Life situation of family members of people with traumatic brain injury within the context of care and support. Prague:Charles University, Faculty of Humanities, Department of management and supervision in social ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV