• Filozofie výchovy, teorie a skutečnost 

   Defence status: DEFENDED
   Šťastný, Jiří (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 9. 2017
   Diplomová práce Filozofie výchovy, teorie a skutečnost je zaměřena na krátký historický vývoj výchovných ideálů, stanovení potřebných ctností vychovaného člověka, a následné porovnání zjištěných ctností s aktuální vzdělávací ...
  • Heideggerova daseinsanalýza 

   Defence status: DEFENDED
   Kavková, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 5. 2019
   Diplomová práce se snaží nastínit daseinsanalýzu jako takovou, aby byla čtenáři lépe pochopitelná a srozumitelná. Popisuji základní pojmy, které jsou pro daseinsanalýzu nezbytné a bez které by nebyla širšímu publiku ...
  • Heideggerova daseinsanalýza a její význam 

   Defence status: DEFENDED
   Vitvar, Bohumil (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 22. 5. 2017
   Cílem mé diplomové práce je rozbor Heideggerovy daseinsanalýzy. Jde mi zejména o popis jejích kořenů a základů, z kterých vychází. Dále se snažím poukázat na její filosofickou podstatu a propojení s psychoterapií, kde ...
  • Hledání smyslu bytí jako cesta daseinsanalytické psychoterapie. Využití daseinsanalytických poradenských programů v pedagogické praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Vacková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 9. 2016
   The doctoral thesis Looking for the Sense of Being as a Way of Daseinsanalytic Psychotherapy with the subtitle Potential Contribution of Daseinsanalysis for Pedagogical Practice deals with possibilities of the daseinsanalytical ...
  • Hra a osobnost 

   Defence status: DEFENDED
   Pohan, Ondřej (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 13. 9. 2006
   Tato práce se zaměřuje na osobnost člověka ve vztahu k fenoménu hry. V první části je hra vymezena prostřednictvím svých hlavních znaků a kategorií odpovídajících aspektům lidské přirozenosti. Dále je jako projev jedné z ...
  • Humova kritika poznání 

   Defence status: DEFENDED
   Kožnerová, Kateřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 9. 2007
   Tato práce představuje kritiku poznání, což můžeme najít jako vedoucí myšlenku v centrálním spise Davida Huma, britského filozofa a empirika, která nese název: Zkoumání o lidském rozumu.
  • Jóga jako nástroj k vědomému tělu z pohledu fenomenologického pojetí tělesnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Pulda Nagy, Sophia Jaroslava (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 6. 2020
   Diploma thesis "Yoga as a tool for the conscious body from the perspective of the phenomenological concept of corporeality" deals with corporeality, the phenomenology of the body and yoga as a tool for finding the harmony ...
  • K filosofickým předpokladům Václava Havla 

   Defence status: DEFENDED
   Kolomá, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
  • K problematice času 

   Defence status: DEFENDED
   Zlatoš, Michal (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 6. 2016
   Diplomová práce "K problematice času" zvažuje koncepce chápání problematiky času a temporality u vybraných autorů napříč historií. V práci bylo vyloženo, že již Aristoteles měl aspoň hrubé ponětí o temporalitě, a nejen o ...
  • K problematice odpovědnosti jedince v současné době 

   Defence status: DEFENDED
   Nemešová, Šárka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 13. 9. 2006
   V prvních dvou kapitolách práce se věnuji koncepcím pojetí odpovědnosti a svobody založené na setkání s tváří ve filosofiích dvou velkých židovských myslitelů současnosti Emmanuela Lévinase a Martina Bubera, z nichž je ...
  • K problematice pokroku 

   Defence status: DEFENDED
   Balák, Ondřej (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 8. 1. 2018
   Předložená práce se zabývá vývojem konceptu pokroku, víry v pokrok a jeho proměnami ve vybraných historických obdobích a filosofických koncepcích. Otázka pokroku a jeho percepce je velice rozsáhlá a v mnoha ohledech sporná, ...
  • Karteziánské tělo 

   Defence status: DEFENDED
   Rychta, Michal (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 5. 2019
   Diplomová práce se zabývá tělem a tělesností založených na bytí a poznání s ohledem na res cogitans a res extensa. V této problematice jsme analyzovali karteziánské rozvržení světa a jeho přesah do současné doby skrze ...
  • Kdo byl autentický Ježíš Kristus? 

   Defence status: DEFENDED
   Juřicová, Monika (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 23. 5. 2007
   Jestliže Ježíš existoval z historického hlediska jako osobnost dějinně nesporného významu, pak si dovolíme tvrdit, že není třeba pochybovat o Ježíši, ale o dogmatech, které jeho osobnost "svázaly." Naše racionální stanovisko ...
  • Komparace filosofie Jana Amose Komenského a René Descarta 

   Defence status: DEFENDED
   Dobrovodská, Helena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Komparace filosofie Jana Amose Komenského a René Descarta Cílem této práce je porovnání filosofie Jana Amose Komenského a René Descarta na jejich zásadních dílech, tedy Labyrintu světa a ráji srdce a na Úvahách o první ...
  • Kořeny mýtů a religiozity v okcidentální kultuře 

   Defence status: DEFENDED
   Slavíček, Josef (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 9. 2008
   Cílem této práce je popsat kořeny mýtů a religiozity v okcidentální kultuře. Důraz je kladen na historii ovlivňování naší kultury a religiozity zkušenostmi, které byly získány mystickou, nebo extatickou cestou.
  • Kritický úvod do vztahu filosofie a výchovy jako fenoménu v postmoderní době 

   Defence status: DEFENDED
   Petrescu, Armand (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   A critical introduction to the relation between philosophy and education as a phenomenon in postmodern times. We can perceive it as three separate units. The boundaries between them are historical rather than thematic. In ...
  • Ladislav Klíma a etika 

   Defence status: DEFENDED
   Salava, Ladislav (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 9. 2019
  • Ladislav Klíma a etika 

   Defence status: DEFENDED
   Salava, Ladislav (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 28. 6. 2017
  • Masaryk a filosofie 

   Defence status: DEFENDED
   Namyslo, Pavel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 9. 1. 2017
   Ústředním tématem této diplomové práce je filosofie Tomáše Garrigue Masaryka. Tato práce si klade za cíl podat ucelený a přehledný vývoj Masarykova myšlení. Chce ukázat hlavní vlivy na Masaryka, jakožto filosofa. Práce ...
  • Masaryk a jeho význam pro dnešek 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Jaromír (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 5. 2016
   Bakalářská práce se věnuje Masarykovu myšlení, které svým přesahem má význam i pro současnost. Především jde o otázky o smyslu lidské existence a směřování celé společnosti. Práce se dále věnuje českému národu a jeho vztahu ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV