• Fenomenologija muzyki i koncepcija temporal'nosti v filosofii E. Gusserlja 

   Defence status: DEFENDED
   Karipova, Alfiia (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 9. 2016
   This research is dedicated to the connection between phenomenology of music and the temporal conception of Edmund Husserl who influenced new awareness of time in general and musical time in particular. The purpose of the ...
  • Fenomén čas 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Vojtěch (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 28. 6. 2017
   Topic of the Bachelor thesis Phenomenon of Time is a thorough analysis of the concept of time in the works of the philosophers Plato, Aristotle, Augustine, Kant and the phenomenological concept of time in Husserl and ...
  • Fenomén dobra v dějinách filosofie 

   Defence status: DEFENDED
   Drazdíková, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
  • Fenomén domov 

   Defence status: DEFENDED
   Strnadová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Ústředním tématem diplomové práce je fenomén domov. Práce má vést k hlubšímu zamyšlení nad problematikou domova. Cílem práce je osvětlit fenomén domova ve vztahu k dnešní době a nalézt odpovědi na otázky pojící se s domovem ...
  • Fenomén geriatrické problematiky v pastorální péči (Postulát křesťanské etiky v péči o seniory) 

   Defence status: DEFENDED
   Brzáková Beksová, Kateřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 9. 12. 2008
   Kateřina Brzáková Beksová GERIATRICKÁ PROBLEMATIKA V PASTORÁLNÍ PÉČI (Postulát křesťanské etiky v péči o seniory) Geriatric problems in pastoral care (The precondition of Christian ethics in care of the old people) Geriatric ...
  • Fenomén hudby v antické filosofii. 

   Defence status: DEFENDED
   Kůstová, Gabriela (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 17. 5. 2006
   The aim of this work is to refer to a role of music in ancient thinking, especially in ancient pythagoreanism in conjunction with their properly elaborated music theory, which includes mathematics, ethics and cosmological ...
  • Fenomén sebepoškozování 

   Defence status: DEFENDED
   Mládková, Marcela (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 5. 2008
  • Fenomén sebevraždy 

   Defence status: DEFENDED
   Timingeriu, Filip (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
  • Fenomén sexuality ve filozofickém kontextu 

   Defence status: DEFENDED
   Wolf, Josef (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 13. 9. 2006
   Předložená práce ukazuje působení erotu v dějinách lidského ducha a života. Poukazuje na jeho různorodá pojetí a jeho projevy. Ukázali jsme si, že v pojetí evolučních biologů eros hraje roli pohlavního výběru, jenž působí ...
  • Fenomén volného času 

   Defence status: DEFENDED
   Lopour, Milan (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Diplomová práce "Fenomén volného času" se zaměřuje především na uchopení volného času jako fenoménu pomocí rozboru souvisejících pojmů v díle Karla Marxe a v díle Emmanuela Lévinase. V úvodní části se proto stručně věnuji ...
  • Fenomén ženství 

   Defence status: DEFENDED
   Brokešová, Dominika (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 6. 2013
  • Filosofické aspekty environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 27. 1. 2012
   TITLE: Philosophical aspects of environmental education and consulting AUTHOR: Mgr. et Mgr. Kateřina Marková DEPARTMENT: Department of civics and philosophy SUPERVISOR: Prof. PhDr. Anna Hogenová CSc. ABSTRACT: This ...
  • Filosofické základy hlubinné astrologie 

   Defence status: DEFENDED
   Stehlíková, Miroslava (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   Diplomová práce pojednává o filosofickém základu astrologie, který je přítomen v hermetických naukách a který se stal aktuálním v době renesance současně se vzrůstajícím zájmem o platonismus a snahou vzdělanců té doby ...
  • Filosofie a umění 

   Defence status: DEFENDED
   Radechovský, Adam (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
  • Filosofie Jaroslavy Peškové 

   Defence status: DEFENDED
   Rybák, David (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 11. 6. 2010
   Chceme se v této práci zabývat myšlením Jaroslavy Peškové a chceme tak učinit ve vztahu kjejímu dílu podle našeho jediným adekvátním způsobem - nikoliv pouhým historickým reprodukováním jejích myšlenek, ale filosofickým ...
  • Filosofie Ladislava Klímy v jeho umělecké formě 

   Defence status: DEFENDED
   Michálek, Matěj (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 30. 1. 2019
  • Filosofie naděje 

   Defence status: DEFENDED
   Malá, Adéla (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 20. 5. 2009
   V předložené práci hledám koncepce filosofické naděje u vybraných autorů. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole pojednávám o filosofii naděje v pojetí G. Marcela. Krátce nastiňuji jeho životopis, o jaké ...
  • Filosofie sportu 

   Defence status: DEFENDED
   Pilátová, Lucie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Bakalářská práce se zabývá filozofií sportu a historickou analýzou olympijské myšlenky. Cílem práce je přiblížit čtenáři historické počátky sportu a zhodnotit změny a postoje mezi původní filozofií sportu a novodobou ...
  • Filosofie výchovy 

   Defence status: DEFENDED
   Řezník, Jan (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na filosofii výchovy. Autor práce čtenáře seznamuje s moderním chápáním výchovy a s Platónovým pojetím péče o duši. Tato bakalářská práce se skládá ze tří částí. V první části se nachází ...
  • Filosofování a obec 

   Defence status: DEFENDED
   Timingeriu, Filip (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Diplomová práce "Filosofování a obec" se zabývá vznikem polis a zrozením občana, jako specifických způsobů bytí světa a člověka, jejichž korelace je nejvíce patrná ve filosofii Platónově. Důrazem na Platónovo privilegování ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV