• Hospodářský život Hořovic do roku 1945 

   Defence status: DEFENDED
   Kroupová, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 17. 1. 2017
   Podbrdsko je charakteristická oblast pro zpracování železa. Výroba železa v této oblasti doprovází život člověka po celá staletí. Pro vývoj zpracování této suroviny v železárnách jsou důležité Komárovské železárny, které ...
  • Jarmila Hašková - doba, život, dílo 

   Defence status: DEFENDED
   Blehová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   This thesis focuses on the personality of a writer and humorist Jarmila Hašková. It deals with a biographical summary of the writer's life and author's bibliography overview. The thesis is divided into two main chapters, ...
  • Jarmila Hašková - doba, život, dílo 

   Defence status: DEFENDED
   Blehová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 4. 2. 2021
   Diplomová práce se zaměřuje na osobnost spisovatelky humoristických příběhů Jarmily Haškové. Jedná se o biografický nástin spisovatelčina života a o přehled autorčiny bibliografie. Práce je rozdělena do dvou hlavních ...
  • Jiří Viktor Daneš (1880-1928) 

   Defence status: DEFENDED
   Hanták, Daniel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 6. 2013
   Tato práce je biografií Jiřího Viktora Daneše (1880 - 1928). První kapitola shrnuje zásadní etapy Danešova života (studia, první světová válka, diplomatické působení v Austrálii), Danešovu smrt a jeho odkaz. V druhé kapitole ...
  • Josef Aleš-Lyžec (1862-1927): Životopisná freska 

   Defence status: DEFENDED
   Hatala, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   The subject of this thesis is the persona of Josef Aleš-Lyžec - Czech pedagogue, draftsman, translator, tourist, and pioneer and propagator of skiing in the Czech lands. The thesis is created using historical method based ...
  • Krajina a život lidí. Poděbradsko v 1. polovině 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Bartošová, Dana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 21. 5. 2014
   Ve své diplomové práci jsem se pokusila postihnout proměnu venkova, konkrétně regionu Poděbradsku, která se odehrála v první polovině 20. století. Centrem regionu je město Poděbrady, celou oblast tvoří dohromady 35 obcí. ...
  • Kulturní a společenský život Vsetína za první republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Mikačová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 9. 2012
   Bakalářská práce pojednává o kulturním a sociálním životě Vsetína mezi lety 1918 a 1938. Nejprve předkládá historicko-geografická fakta a interpretuje sociální, dopravní i stavební vývoj města. Poté akcentuje vztah města ...
  • Lázeňská móda za 1. republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Mikšovská, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 1. 2016
   Diplomová práce je věnována tématu lázeňské módy a ošacení v Československu, konkrétně v letech 1924 - 1930. Na základě rozboru pramenů a komparaci poznatků z odborné literatury je zde reflektována záliba v pánském i dámském ...
  • Muzejní spolky ve středovýchodních Čechách a jejich osudy v 19. a 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Šebelová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   ABTRAKT Tato diplomová práce se věnuje regionálnímu muzejnictví v druhé polovině 19. a v první polovině 20. století v prostoru středovýchodních Čech. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. První z nich podává na základě ...
  • Mýtus Zikmunda Lucemburského v návaznosti na upálení Jana Husa v české a německé literatuře 19. a 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 6. 2013
  • "Náboženská" reemigrace v meziválečném období 

   Defence status: DEFENDED
   Klusáková, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: "Náboženská" reemigrace v meziválečném období AUTOR: Bc. Michaela Klusáková KATEDRA: Katedra dějin a didaktiky dějepisu PedF UK VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D. ABSTRAKT Hlavním cílem diplomové ...
  • Návraty pobělohorských emigrantů za první republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Hallerová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 3. 9. 2013
  • Obraz Napoleona Bonaparte a jeho doby v českých učebnicích dějepisu 

   Defence status: DEFENDED
   Hégrová, Dita (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 9. 2014
   Bakalářské práce s názvem Obraz Napoleona Bonaparte a jeho doby v českých učebnicích dějepisu se zabývá osobností Napoleona I. Bonaparte prostřednictvím dobových pramenů a literatury od 19. století až do současnosti. ...
  • Obraz normalizačního Československa ve francouzském tisku 

   Defence status: DEFENDED
   Schindlerová, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 17. 1. 2017
   Tato diplomová práce si dává za cíl zmapovat a představit vybraná témata kulturně- politické scény normalizačního Československa tak, jak byla v daném období prezentována ve francouzském tisku na příkladu konkrétního deníku. ...
  • Obraz Podkarpatské Rusi v Československu (1918 -1938) 

   Defence status: DEFENDED
   Kuželová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 3. 9. 2013
  • Otakar Vočadlo (1895-1974). Život a dílo 

   Defence status: DEFENDED
   Pužíková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 5. 2012
  • Otázky základního školství v odrazu školních kronik ZŠ U Santošky (1897-1948) 

   Defence status: DEFENDED
   Říha, Daniel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 6. 2013
   Otázky základního školství v odrazu školních kronik ZŠ U Santošky 1 (1867-1939) Abstrakt Bakalářská práce má za cíl postihnout vývoj obecného školství v letech 1867 - 1939 v kontextu ZŠ U Santošky 1, jejíž historie výklad ...
  • Otec a syn: Josef Aleš-Lyžec (1862-1927) a Josef Váchal (1884-1969) 

   Defence status: DEFENDED
   Hatala, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 9. 2012
  • Le Patrimoine en relation avec l'Ecole: Situation en Catalogne du Nord 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlová, Anežka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 9. 2011
   Patrimoine en relation avec l'Ecole : Situation en Catalogne du Nord Kulturně historické dědictví ve vztahu se školou: Na příkladech ze severního Katalánska Anotace: Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na propojenost ...
  • Pád české učitelské elity 1945 - 1955 

   Defence status: DEFENDED
   Císařová, Pavlína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Diplomová práce se věnuje dějinám českého učitelstva a primárně se zaměřuje na středoškolské profesory. Smyslem je vyjít ze základního toku dějin, které tradičně rytmizují politické proměny. Téma se tak zaměřuje k hlubšímu ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV