• Možnosti kognitivnělingvistického pojetí metafory v literární výchově na 2. stupni ZŠ 

   Růžičková, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 13. 1. 2015
   Resumé Cílem magisterská diplomová práce Možnosti kognitivnělingvistického pojetí metafory v literární výchově na 2. stupni základních škol je zmapovat postoj učitelů k básnické metafoře a nastínit nový postup ve výuce v ...
  • Možnosti práce s bajkou v 5. ročníku ZŠ 

   Týblová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 9. 2014
   NÁZEV: Možnosti práce s bajkou v 5. ročníku ZŠ AUTOR: Kateřina Týblová KATEDRA: Katedra české literatury PedF UK VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D. ABSTRAKT: Ve své diplomové práci Možnosti práce s bajkou v 5. ...
  • Možnosti práce s dílem Williama Shakespeara v hodinách literatury na střední škole 

   Mrázová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 1. 2011
   1 Diplomová práce se zabývá možnostmi práce s dílem Williama Shakespeara ve výuce literatury na střední škole. Její podstatou je ověření navržených aktivit v praxi a reflexe dosažených výsledků. Metody, které v této práci ...
  • Možnosti práce s psychologickou prózou ve třetím ročníku střední školy Jaroslav Havlíček:Neviditelný a jiná díla 

   Kuželková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 9. 2010
   Práce pojednává o jiných možnostech práce s psychologickou prózou, než je jen teoretický výklad a následná četba úryvků z čítanky. Plány hodin se zakládají na třech hypotetických variantách, které byly postupně ověřeny v ...
  • Možnosti seminářů tvůrčího psaní na střední škole 

   Horák, Filip (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Diplomová práce Možnosti seminářů tvůrčího psaní na střední škole se zabývá popisem a teoretickou explikací zavedení tvůrčího psaní do výuky na střední škole. Práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické. ...
  • Návrh aktivit pro čítanku 6. ročníku ZŠ 

   Špinková, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 9. 2010
   Tato práce podává soubor pracovních listů určených pro literární výchovu v 6. ročníku základní školy. Texty záměrně různorodého charakteru (úryvky románů, povídka, mýtus, poezie, píseň atd.) jsou doplněny o soubor otázek ...
  • Návrh obsahu volitelného literárního semináře pro gymnázia zaměřeného na rozšíření literárně teoretických znalostí a interpretačních dovedností s využitím tvorby generace českých básníků debutujících po roce 1989 

   Roldánová, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 4. 9. 2015
   Práce formou volitelného literárního semináře zpracovává učivo, jež v současnosti často zůstává na okraji zájmu učitelů i žáků, a snaží se ho tvůrčím způsobem využít tak, aby byl v žácích podporován pozitivní vztah k ...
  • O slunovratu - zhudebněné verše Jana Skácela 

   Lesáková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 25. 5. 2011
   Tereza Lesáková O slunovratu - zhudebněné verše Jana Skácela Práce se zabývá vztahem básnických textů a jejich zhudebněné varianty, konkrétně verši Jana Skácela na albu Jiřího Pavlici a hudební skupiny Hradišťan O slunovratu. ...
  • Obraz Alžběty Báthory v historických románech 

   Kozlová, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 9. 2010
  • Obraz ženy v písňových textech Martina Evžena Kyšperského (kapela Květy) 

   Čížková, Karla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 9. 2010
  • Písničkář Karel Plíhal 

   Kebrtová, Helena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 26. 5. 2009
   Práce představuje Karla Plíhala jako představitele svébytného typu společensky neangažovaného folkového písničkáře, jehož poetika je založena především na hravosti. Písňový text Karla Plíhala je rozebírán v kontextu ...
  • Plzeňské regionální pověsti jako východisko pro tvorbu projetů v mateřské škole 

   Bílková, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Diplomová práce představuje pověst jako východisko pro tvorbu projektů v mateřské škole. Cílem práce je představit regionální pověst a její zpracování v podobě projektů jako vhodný prostředek k naplňování cílů předškolního ...
  • Poetika textů Karla Kryla 1968 - 1989 

   Rejzková, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 9. 2009
  • Poetika textů Tomáše Kluse 

   Prchalová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 6. 2013
   Resumé V Albu Racek se prostřednictvím písní inspirovaných Čechovovým stejnojmenným dramatem mísí Klusovo dvojí profesní zaměření, tedy herectví a hudba. Tímto spojením vznikly na české hudební scéně vysoce hodnocené písně. ...
  • Pohybové vyjádření básní v předškolním věku dítěte 

   Hujerová, Václava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 1. 2012
   Diplomová práce se zabývá problematikou propojení poezie a pohybu v mateřské škole. Má za cíl ověřit, jestli děti získají k poezii hlubší vztah, když jim ji zprostředkuji v propojení s pohybem, než když je s poezií budu ...
  • Pohybové vyjádření básní v předškolním věku dítěte 

   Hujerová, Václava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Předmětem výzkumu je ukázat možnosti propojení poezie s pohybem u dětí předškolního věku. Cílem výzkumu je zjistit, které básně děti upřednostňují a proč, které pohyby děti při ztvárňování básní uplatňují, a které druhy ...
  • Práce s Čapkovou Noetickou trilogií na SŠ 

   Skorkovská, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 4. 9. 2015
   Diplomová práce se zabývá možnostmi práce s dílem Karla Čapka ve výuce literatury na střední škole. Její podstatou je ověření navržených aktivit v praxi a reflexe dosažených výsledků. Výchozími díly pro navržené aktivity ...
  • Práce s historickou literaturou v primě a sekundě víceletého gymnázia 

   Špoková, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 4. 9. 2015
   Práce si klade za cíl ověřit efektivitu literární výuky na gymnáziu založené na jedné knize. Sekundárním cílem je zatraktivnění historické literatury žákům primy a sekundy víceletého gymnázia. Diplomová práce je postavena ...
  • Práce s texty autorů Liberecka na 2. stupni základních škol 

   Čvančarová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Resumé Je tomu již osm let, kdy byl schválen nový systém kurikulárních dokumentů, a kdy se učitelům dala možnost vlastní volby v rozvržení výuky a vedení hodin. Bohužel, tato změna přístupu k výuce není vidět u všech ...
  • Práce se zvířecí pohádkou zaměřená na hodnoty a postoje dětí v mateřské škole 

   Blísová, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV