• Josefa Menšíková a občanská společnost Německého Brodu druhé poloviny devatenáctého století 

   Tvrdý, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 28. 5. 2015
   Ve své diplomové práci se zabývám dějinami Německého (dnes Havlíčkova) Brodu v devatenáctém století. Sleduji přitom osudy Josefy Menšíkové, české vlastenky a manželky místního starosty. Práce ale není omezena na půdorys ...
  • Karel hrabě Chotek - šlechtic na pomezí dvou epoch. 

   Smítková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   (česky): Tato diplomová práce si klade za cíl podat ucelený obraz významného českého aristokrata, úředníka a filantropa Karla Chotka v jeho životních rolích. Karel Chotek postupně zastával úřad zemského šéfa v Terstu, ...
  • Každodennost veřejně činných žen v druhé polovině 19. století 

   Damková, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 5. 2017
   Tato diplomová práce si klade za cíl představit ženu v druhé polovině 19. století v soukromé sféře jejího působení. Zabývá se především každodenností dámské poloviny populace příslušející k měšťanské vrstvě a rytmem, v ...
  • Malostranské reálné gymnázium v letech 1865-1891 

   Veselá, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   Mohlo by se zdát, že se školská témata v historii vyčerpávají dějinami institucí, biografickými portréty významných učitelů anebo popisy každodenního života školy. Nabízejí však mnohem víc. Školy nejsou jen místem výchovy ...
  • "Mám obrovskou touhu cestovat a vidět cizí země." Žena na cestách v druhé polovině 19. století. 

   Vrchotová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 6. 2011
   Diplomová práce se zabývá fenoménem ženského cestování v Čechách v druhé polovině 19. století. Zaměřuje se na ženy ze středních vrstev, které právě v této době začínaly cestovat. Důraz je v práci kladen na fenomén cestování ...
  • Místa paměti bitvy u Chlumce: pomníky, na které se "nezapomíná" 

   Kessler, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   Dynamické procesy a diskontinuity historického vývoje, kterých jsme byli na našem území svědky v průběhu minulého století, si vyžádaly svou daň. Stejně jako poznamenaly tisíce a miliony lidských osudů, zasáhly také pomníky. ...
  • Národně socialistická česká dělnická a rolnická strana 

   Kyselák, Milan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 5. 2007
   Tematem teto diplomove pnice je problematika ceskych fasistickych stran Ci hnuti za okupace. Konkretne se zameruje na Narodne socialistickou ceskou delnickou a rolnickou stranu zeleneho hakoveho krize, ktera v tomto obdobi ...
  • Návrat do emigrace. Osudy československých příslušníků RAF po druhé světové válce ve Velké Británii 

   Polley, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 6. 2012
   Předmětem disertační práce je popsání a analyzování tématiky poválečných osudů československých letců ve Velké Británii v poválečných letech. Úvod práce nastiňuje atmosféru doby a proces integrace západních letců v ...
  • Optimismus v časech strachu a nesvobody 

   Madlová, Ivana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 2. 2. 2016
   Studentka se ve své práci snaží vystihnout zásadní problematiku formování veřejného mínění na příkladu opozičního satirického časopisu Der Simpl, který vycházel v Praze v době rozmachu nacismu v Německu v letech 1934-1935. ...
  • Praha a chudí: chudinská péče v Praze v letech 1864-1929 

   Janovská, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   Chudinská péče znamenala významnou pomoc potřebným ve chvílích, kdy se dostali do nesnází. Podle zákonů se o ně měla postarat jejich domovská obec, což sebou přinášelo nejeden problém. Hlavními podklady pro výkon chudinské ...
  • Ritualizace smrti a umírání v revoluci 1848: kult mrtvých 

   Randák, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 11. 10. 2006
   Co mě tedy přivedlo k problematice ritualizace smrti a umírání v revoluci roku 1848? Na jedné straně to byl zájem o téma v českém prostředí netradiční a vlastně neznámé, na straně druhé to byly praktické důvody. Abych se ...
  • Ritualizace smrti a umírání v revoluci 1848: kult mrtvých 

   Randák, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 20. 3. 2007
   non-traditional view of the subject of the revolutionary year of 1848. While a vast majority of the existing research has been focused on the course of the revolution, particular political camps and leaders of the contemporary ...
  • Srdce národa. Individuum na cestě k lidství a k lidskosti 

   Madlová, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Hlavním obsahem předkládané diplomové práce je tematizace problematiky nacionálního diskurzu v předbřeznových Čechách, pro potřeby této práce časově vymezených na rámec čtyřicátých let 19. století. Ve svém konceptu práce ...
  • Staat, Adel und Elitenwandel. Die Adelsverleihungen in Schlesien und Böhmen 1806-1871 im Vergleich 

   Kučera, Rudolf (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 18. 12. 2008
   Práce zkoumá nobilitační praxi ve střední Evropě 19. století. Vychází z teoretických konceptů současné neo-tocquevilliánské státovědy a politologie, které definují stát jako autonomně jednajícího společenského aktéra, který ...
  • Staroměstská asanace 1893-1908 

   Kodíčková, Jindřiška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 30. 11. 2007
   Na přelomu století prodělávala Praha velké, ba převratné zrněny. Ze sotva stopadesátitisícového provinčního města rakouské monarchie v polovině 19. st. se na počátku 20. st. stalo město půlrnilionové. Nápor obyvatelstva ...
  • Škola na Dohaličkách v letech 1865 - 1938, "V práci a vědění je naše spasení" 

   Erbenová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   Tato bakalářská práce se zabývá vývojem historie školství ve východočeské obci Dohalice v rozmezí let 1865 - 1938. Školství představuje jeden z nejzásadnějších momentů při studiu historie všedního dne. Cílem této práce ...
  • Topografie židovstva na Vysočině na příkladu Velkého Beranova a Malého Beranova 

   Kuncová Zadražilová, Jaroslava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 5. 2010
   Tato práce se zabývá topografií židovského obyvatelstva na Vysočině v regionu Jihlavska, na příkladu dějin obcí Velký Beranov a Malý Beranov. Židovské obyvatelstvo v těchto dvou vesnicích nebylo tak početné jako ve městech, ...
  • Ve jménu rodiny a práce: Paměti Eduarda Baziky a jejich interpretace 

   Chalupová, Alice (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   Účelem této práce byla interpretace některých aspektů životního stylu českých technických středních vrstev, tak jak byly zaznamenány v jednom pramenu osobní provenience. Tímto pramenem byly Bazikovy životní paměti zahrnující ...
  • Vstup techniků do pražské městské samosprávy na konci 19. století a na začátku 20. století. 

   Košacký, Marcel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 29. 11. 2013
   Práce zachycuje vývoj postavení techniků ve společnosti, kteří ve 2. polovině 19. století a na počátku 20. století usilovali o vstup mezi akademicky vzdělanou společenskou elitu. Podmínkou pro uznání elitního společenského ...
  • Vytváření národní politické kultury v Čechách v letech 1848-1868, Pokus o přemostění mezi sociální a kulturní historií 

   Shinohara, Taku (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 31. 8. 2015
   Vytváření národně politické kultury v Čechách v letech 1848-1868 - Pokus o přemostění mezi sociální a kulturní historií - (Resumé) Taku Shinohara Předložená práce se zaměří na problematiku vytváření české národní společnosti ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV