• Prostředí čekárny 

   Vagnerová, Zuzana (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 5. 2006
  • Přijetí diagnózy roztroušená skleróza v souvislosti s vírou v boha 

   Machová, Terezie (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 5. 2006
  • Psychoterapie v kompetenci všeobecné sestry 

   Vlachová, Dominika (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 6. 6. 2008
   Tématem bakalářské práce je psychoterapie v kompetenci všeobecné sestry. V úvodní části teoreticko-praktické práce, jsou objasněny pojmy, všeobecná sestra, kompetence, dále pojmy, které se týkají prožívání pacientů. Práce ...
  • Spirituální potřeby pacientů z pohledu sester 

   Rosypalová, Marta (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   Předkládaná bakalářská práce je věnována spirituálním potřebám pacientů a důležitosti jejich naplňování. Cílem práce bylo zjistit povědomí sester o daném tématu a jejich vztah k této problematice. Práce sleduje dvě tradiční ...
  • Spokojenost s ošetřovatelskou péčí u klientů s tělesným postižením 

   Sládková, Radka (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 3. 6. 2008
   Bakalárská práce se zabývá problematikou klientu s tělesným postižením a jejich spokojeností s ošetrovatelskou pécí behem hospitalizace. V úvodu teoretické cásti jsou vysvětleny základní pojmy týkající se ošetrovatelské ...
  • Stres žáků a studentů zdravotnických škol při praktické výuce ve zdravotnických zařízeních 

   Muknšnáblová, Martina (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 12. 6. 2007
   Tato diplomová práce se zabývá stresem žáků a studentů zdravotnických škol při praktickém vyučování ve zdravotnickém zařízení. Jejím hlavním cílem je identifikovat nejčastější a nejzávažnější stresové faktory působící na ...
  • Syndrom vyhoření u sester pracujících v ambulantních provozech 

   Šedivá, Petra (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 12. 6. 2007
   Tato diplomová práce je zaměřena na výskyt a intenzit syndromu vyhoření u sester pracujících v ambulantních provozech. Je rozdělena na část teoretickou a část výzkumnou. Teoretická část práce pojednává o syndromu vyhoření ...
  • Vliv rodiny na volbu povolání budoucích sester 

   Hanzlová, Eliška (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 5. 2006
  • Vývoj vztahu ke zdravotnické profesi u žáků SZŠ 

   Veselá, Monika (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 17. 6. 2008
   Cílem této práce je popsat vztah žáků SZŠ k profesi zdravotnický asistent a jeho vývoj v průběhu studia. Teoretická část vymezuje obsah pojmu vztah, definuje základní činitele ovlivňující vztah k práci, specifikuje období ...
  • Životní styl všeobecných sester 

   Mouchová, Petra (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV