• Středověká nástěnná malba v hradních kaplích v Čechách 

   Čechová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 20. 5. 2009
   Malírsky vyzdobených stredovekých hradních kaplí v Cechách se dochovalo pouze nekolik. Práce se snaží postihnout, a to v pozitivním a prípadne i v negativním smyslu, existenci predevším tematické spojnice jejich výzdoby, ...
  • Středověké nástěné malby v hradní kapli v Bečově nad Teplou: ikonografie obrazu Umučení 10.000 rytířů 

   Hynek, Aleš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 5. 2. 2008
   V šumavských Kašperských Horách a okolí jsem se poprvé setkal s námetem Umucení 10.000 rytíru, který mne zaujal svou neobvyklou ikonografií. Krátce nato jsem zacal domácí materiál s námetem Umucení 10.000 rytíru cílene ...
  • Středověké nástěnné malby v kostele sv. Apolináře na Novém Městě pražském 

   Skalický, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 1. 2009
   Kolegiátní kapitula sv. Apolináre byla roku 1364 prenesena do Prahy na Nové Meste ze Sadské u Nymburka. Dosavadní bádání zduraznovalo pro založení roli císare Karla IV. Domnívám se, že je potreba pro život kapituly spíše ...
  • Středověké nástěnné malby v kostele Svatého Ducha v Hradci Králové 

   Tehníková, Eleonora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 11. 2014
   Titul a jméno autora: Mgr. et Mgr. Eleonora Tehníková Instituce: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Ústav pro dějiny umění Celetná 20, 116 42 Praha 1 Obor: Dějiny umění Název práce: Středověké nástěnné malby ...
  • Středověké nástěnné malby v kostele Svatého Ducha v Hradci Králové 

   Tehníková, Eleonora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 3. 2. 2011
   Diplomová práce se zabývá tématikou středověkých nástěnných maleb. Klade si za cíl popsat, časově a slohově zařadit soubor do kontextu soudobé produkce nástěnného malířství 14. století v Čechách. V úvodní části jsou popsány ...
  • Středověký deskový obraz jako objekt 

   Dvořáková, Valerie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Bakalářská práce se zabývá deskovým obrazem z pohledu ne zobrazení, ale jeho samotné hmotné existence jakožto objektu, souvislostmi mezi prostorem, ve kterém obraz existuje, a obrazem prostorovým. Dále se práce zabývá ...
  • Svatováclavské cykly v nástěnné malbě 14. století 

   Linhartová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 9. 2007
   Práce si klade za cíl, zmapovat dochované svatováclavské cykly z oblasti nástěnné malby 14. století a to především po stránce ikonografické. Jsou to následující: svatováclavský cyklus v kostele sv. Václava ve Žďáru u Blovic ...
  • Theatrum fidei Crumloviensi. Sakrální prostory Českého Krumlova ve světle slavností ukazování ostatků v oktáv svátku Božího Těla 

   Gersdorfová, Zlata (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 4. 2013
   This work deals with the sacred spaces in Czech Krumlov and their relationship in the light of the ceremony of relics-showing in the Feast of Corpus Christi (ca 1350-1419AD). A part of this work identifies the sacred spaces ...
  • Vývoj ikonografie Posledního soudu v katolickém a pravoslavném náboženství 

   Nagatkina, Darja (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 9. 2014
   Bibliografická citace Vývoj ikonografie Posledního soudu v katolickém a pravoslavném náboženství: diplomová práce / Darja Nagatkina; vedoucí práce: PhDr. Jana Hana Hlaváčková -- Praha, 2014. -- 85 stran. Anotace Tématem ...
  • Zobrazení Židů v křesťanských rukopisech a nástěnné malbě 14. století v Čechách 

   Šafrová, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 9. 2008
   Zpodobení Židů ve středověkém křesťanském výtvarném umění v sobě explicitně odráží postoj, jaký k tomuto národu křesťané zaujali, a zároveň nemálo vypovídá o situaci a duchovní atmosféře středověké křesťanské společnosti. ...
  • Zobrazení Židů ve středověkém umění, zvláště v křesťanských rukopisech a nástěnné malbě 14. století v Čechách 

   Šafrová, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 4. 2009
   Práce zkoumá přístup středověké křesťanské společnosti k Židům. Sleduje, z čeho pramení odpor vůči této menšině a jak se tyto názory promítají do představy "imaginárního Žida", která pak nalézá své ztvárnění v dobovém ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV