• Analýza bytového fondu v regionech ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Bendžíková, Iva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 14. 6. 2016
   Bytový fond tvoří významnou součást života každé společnosti, a proto je důležité i zajímavé tento jev blíže zkoumat. Nejkomplexnější údaje o tomto fenoménu poskytuje statistické šetření Sčítání lidu, domů a bytů prováděné ...
  • Austrian Business Cycle Theory and Its Application to Economy of Euro Area 

   Defence status: DEFENDED
   Forejt, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   Tato práce se zaměřuje na ekonometrické testování rakouské teorie hospodářských cyklů na datech z eurozóny. Práce se skládá ze dvou modelů. První model testuje hypotézu, že snížení tržní úrokové sazby pod přirozenou úrokovou ...
  • Ceny bytových nemovitostí v Praze - jejich vývoj a predikce 

   Defence status: DEFENDED
   Petr, Adam (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   Ceny na trhu bytových nemovitostí v Praze vzrostly mezi lety 2002 a 2008 o více jak 63%. Od srpna 2008, kdy dosáhly svého historického vrcholu, téměř neustále klesají. Zatímco většina prací týkajících se ceny bytových ...
  • Chinese economy and foreign trade imbalances 

   Defence status: DEFENDED
   Podhajecká, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 5. 9. 2007
   Práce se zabývá popisem současné nerovnováhy v mezinárodním obchodě, jejímž hlavním znakem je na jedné straně obrovský deficit běžného účtu platební bilance USA a na straně druhé ekonomiky jihovýchodní Asie, které akumulují ...
  • The Commercial Real Estate Analysis for CEECs region 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlas, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   In this thesis we examine macroeconomic factors that influenced the office real estate market in CEE countries between years 2000 and 2012. First, we describe commercial real estate indicators. Next, we create several ...
  • The Commercial Real Estate Analysis for CEECs region 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Nguyen, Thanh Huong (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 9. 9. 2020
  • Deregulace nájemného ve střední a východní Evropě 

   Defence status: DEFENDED
   Malecká, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   Bakalářská práce se zabývá tématem deregulace nájemného ve vybraných státech střední a východní Evropy, pozornost je věnována zejména srovnání České republiky a Slovenska. Jsou teoreticky popsány znaky a dopady regulace a ...
  • Determinants of Commercial Real Property Prices in the CR during the Financial Crisis 

   Defence status: DEFENDED
   März, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   Tato práce zkoumá makroekonomické faktory ovlivňující český trh komerčních nemovitostí v letech 2007 až 2010, přičemž ho dělíme na tři základní segmenty - trh logistických, kancelářských a obchodních prostor. Nejprve se ...
  • Determinants of housing prices in Central and Eastern Europe 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   Determinants of Housing Prices in Central and Eastern Europe Abstrakt Vývoj cen obytných nemovitostí má zásadní vliv na makroekonomickou stabilitu, jak dokazuje nedávná globální krize, při jejímž zrodu stálo prasknutí ...
  • Determinants of residential real estate prices in the Baltic States 

   Defence status: DEFENDED
   Rákosníková, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
   Splasknutí nemovitostní bubliny na americkém trhu, jež přispělo k začátku Velké recese, bylo varovným znamením pro mnoho ekonomů. V důsledku toho bylo v minulém desetiletí napsáno nespočet studií zabývajících se identifikací ...
  • Determinanty cen nemovitostí v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Markvartová, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   Ačkoliv byl trh s nemovitostmi donedávna považován za stabilní, zaznamenaly ceny nemovitostí po světové ekonomické krizi v mnoha zemích prudký pád. Nicméně vývoj cen a jejich determinanty jsou pro každou zemi specifické. ...
  • Determinanty růstu cen rezidenčních nemovitostí v zemích CEEC 

   Defence status: DEFENDED
   Stefanov, Adam (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   The development of residential house prices has been watched since the global economic crisis in 2008, because overpriced house prices and their following burst was one of the main factors of this crisis. The goal of this ...
  • Dopady přímých zahraničních investic na měnový kurz 

   Defence status: DEFENDED
   Seidler, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 22. 6. 2006
  • Efficiency of Regulation on Spanish Housing Market 

   Defence status: DEFENDED
   Hejlová, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   Práce se zabývá multilaterálními a vzájemně se umocňujícími vztahy působení mezi hospodářským a úvěrovým cyklem a cyklem cen bydlení, a proto hodnotí španělský trh s bydlením v širších souvislostech. S využitím několika ...
  • Evaluating monetary policy : the case of Ghana 

   Defence status: DEFENDED
   Jílek, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 7. 9. 2010
   Tato bakalářská práce poskytuje přehled monetární politiky v Ghaně za posledních dvě desetiletí. Zvláštní důraz je kladen na zhodnocení cílování inflace, jež centrální banka v Ghaně přijala za svůj měnově-politický rámec ...
  • Financial stability and the impact of instability on the real economy 

   Defence status: DEFENDED
   Havránek, Štěpán (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
   Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku finanční stability - její zachovávání a detekci možných zdrojů nestability. Shrnutí role finanční stability pro řádně fungující finanční systém v první teoretické části je ...
  • Flexibilita trhu práce jako důležitý přizpůsobovací mechanismus při integraci České republiky do Evropské měnové unie 

   Defence status: DEFENDED
   Lešanovská, Jitka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 4. 9. 2008
  • Foreign Banks and Financial Development - Foreign Bank Lending in CEE Countries 

   Defence status: DEFENDED
   Köthe, Anja (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   Foreign Banks and Financial Development - Foreign Bank Lending in CEE Countries Master thesis Anja Köthe Abstrakt Cílem práce je prozkoumat vztahy mezi zahraničními bankami a finančním rozvojem s důrazem na problem bankovních ...
  • Hospodářská krize 2008-2010 v pobaltských státech 

   Defence status: DEFENDED
   Nedvěd, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   Hlavním tématem práce je popsat příčiny, průběh a důsledky hospodářské krize let 2008-2010 v pobaltských zemích. Největší důraz je kladen na vývoj ve finančním a realitním sektoru a na trhu práce. Pozornost je upřena také ...
  • Housing Prices in the Czech Republic and Slovakia: Regional Comparison 

   Defence status: DEFENDED
   Cempírek, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Cílem této bakalářské práce je porovnat chování cen bydlení v České republice a na Slovensku pomocí ekonometrické analýzy. Nejprve autor představí historický kontext a základní indikátory trhu s bydlením. Po zkontrolování ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV