• Kázeň ve výuce na prvním stupni základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Sehnalová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 13. 1. 2009
   Diplomová práce má teoreticko-výzkumný charakter. Zabývá se problematikou školní kázně na prvním stupni základní školy. Teoretická část objasňuje význam termínu školní kázeň a popisuje příčiny a formy nekázně. Věnuje se ...
  • Kázeňské problémy ve výuce začínajících učitelů 

   Defence status: DEFENDED
   Zinderová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 5. 2009
   Diplomová práce má teoreticko-výzkumný charakter. Zabývá se problematikou kázně ve výuce začínajících učitelů. Teoretická část objasňuje význam termínu školní kázeň a popisuje příčiny nekázně. Věnuje se strategiím pro ...
  • Klima třídy 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   Cílem diplomové práce je analyzovat kritéria kvality klimatu ve školní třídě, pojednat roli učitele na 1. stupni jako spolutvůrce klimatu, požadavky na něj a požadované profesní kompetence. Analyzovat podmínky pro tvorbu ...
  • Komunikace mezi učitelem a asistentem v MŠ a ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Tichá, Denisa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 6. 2020
   Cílem diplomové práce je analyzovat podmínky komunikace mezi učitelem a asistentem pedagoga v mateřské škole a na 1. stupni základní školy. Práce má dvě části, teoretickou a praktickou. V první kapitole teoretické části ...
  • Komunikace mezi učitelem a žáky na primární škole 

   Defence status: DEFENDED
   Česáková, Renata (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 9. 2013
   Diploma thesis named "Communication between teacher and pupils at a primary school" considers adults attitude to children, specifically teachers attitude to pupils. It describes the development of attitude to children as ...
  • Kooperativní způsob výuky z hlediska podpory sociálního učení žáka 

   Defence status: DEFENDED
   Jásková, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 5. 2009
   Diplomová práce zpracovává téma Kooperativní způsob výuky z hlediska podpory sociálního učení žáka. Obsahuje část teoretickou a část praktickou. Teoretická část pojednává o otázkách kooperativního vyučování celkově, přináší ...
  • Levoruké dítě v primární škole dříve a v současnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Koubíková, Jaroslava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 14. 1. 2008
   Práce je zaměřena na problematiku levorukého dítěte v primární škola dříve a v současnosti. Teoretická část se zabývá důležitými pojmy, jež souvisejí s lateralitou, dále vznikem a vývojem laterality a názory na přecvičování. ...
  • Motivace k učení žáků 5.ročníků ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Frumarová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 21. 5. 2014
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku motivace k učení žáků pátého ročníku ZŠ. V první části jsou zpracována teoretická východiska, která působí na ovlivňování procesu motivace žáků ve školním prostředí. Je vysvětlena ...
  • Motivace žáků k učení na 1. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Panáčková, Pavlína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 22. 5. 2019
   Pavlína Panáčková Učitelství pro první stupeň ZŠ 5. ročník ABSTRACT (MOTIVATION OF PUPILS FOR LEARNING AT PRIMARY SCHOOL) The master thesis deals with motivational quality of semantic support during teaching at first grade ...
  • Multikulturní prostředí na primární škole 

   Defence status: DEFENDED
   Peissová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 5. 2009
   Tato diplomová práce je zaměřena na úroveň, míru multikulturní vzdělávání žáků na 1.stupni základních škol. Teoretická část vymezuje pojem multikulturní výchova a pojmy důležité pro její hlubší pochopení. Definuje multikulturní ...
  • Multikulturní výchova na 1.stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Chadtová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 22. 5. 2019
   Tématem diplomové práce je mapování problematiky multikulturní výchovy na prvním stupni základních škol. Cílem je především proniknout do současných struktur, posoudit možnosti práce učitele ve školním prostředí a v ...
  • Multikulturní výchova v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Kůsová, Marta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 5. 2014
   Diplomová práce je zaměřena na způsob a realizaci multikulturní výchovy v mateřských školách, na předsudky u dětí předškolního věku, všímání si etnických rozdílů mezi vrstevníky a zabývá se také prosociálním chováním dětí ...
  • Multikulturní výchova v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Švaříková, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 5. 2011
   NÁZEV Multikulturní výchova v mateřské škole ABSTRAKT Cílem mé práce je vymezit problematiku multikulturní výchovy v současné mateřské škole, především z hlediska péče o klima. Teoretická část je zaměřena na pojetí ...
  • Odraz pojetí výchovy dítěte v literatuře 

   Defence status: DEFENDED
   Podoláková, Miroslava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 11. 1. 2011
   Diplomová práce "Odraz pojetí výchovy dítěte v literatuře" se zabývá pojetím dětství a tím, jaký smysl toto období v lidském životě má. Hlavní důraz je kladen na současné pojetí dětství, jenž vychází z koncepce Zdeňka ...
  • Pedagogická komunikace mezi učitelem a žákem-cizincem na 1.stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Lipovčanová, Helena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 24. 5. 2017
   Diploma thesis responds to the current topic of education of pupils-foreigners at the Czech primary schools. It mainly focuses on the problem of pupils-foreigners' integration into regular learning process and identification ...
  • Pedagogická zpětná vazba v didaktických hrách v 1. období 1.stupně základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Šilhánková, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Tato diplomová práce se zabývá didaktickou hrou v prvních dvou třídách ZŠ s důrazem na vedení její zpětné vazby. Informace zpracované v teoretické části obsahují analýzu hry v dětství z psychologického hlediska, také se ...
  • Péče o klima ve třídách 1. stupně ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Heřmánková, Blažena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 22. 5. 2019
   The diploma thesis assesses the effectiveness of selected forms of care for classroom climate. The theoretical part of the thesis deals with class and school climate and explains what factors influence them positively. It ...
  • Podoba a funkce didaktické hry ve 4. a 5. ročníku základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Vélová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 11. 1. 2011
   Anotace: Diplomová práce se zabývá podobou a funkcí didaktické hry pro žáky 4. a 5. ročníku. Na základě jejich emocionálního, intelektového a sociálního vývoje hledá vhodné typy her pro žáky této věkové skupiny. Dále se ...
  • Podpora morálního vývoje dítěte předškolního věku v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Batistová, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 11. 1. 2011
   Cílem diplomové práce je popsat kompetence učitelky v podmínkách institucionální předškolní výchovy vedoucí k podpoře morálního rozvoje dítěte předškolního věku vzhledem k jeho psychickému vývoji a jeho utvořeném povědomí ...
  • Pojetí dětství z hlediska dětské eutanázie 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Marešová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV