• Konstruování sociální identity u čtenářek exkluzivních ženských časopisů 

   Horová, Alena (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 26. 6. 2013
   Tato diplomová práce si klade za cíl zmapovat, jaký význam má pro čtenářky exkluzivních ženských časopisů kategorie luxusu, jaký vztah mají k inzerovaným výrobkům a zda a jak je pocit nadstandardu, který tyto časopisy ...
  • Kulturně podmíněné aspekty marketigové komunikace firmy Hyundai v České republice 

   Hajzlerová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 15. 6. 2010
   Tato práce si klade za cíl představit problematiku vlivu kultury na formy a charakter marketingové komunikace. Vysvětluje základní přístupy k problematice interkulturního marketingu a blíže představuje Hofstedeho teorii ...
  • Marketingová komunikace Botas 66 

   Šmída, Zdeněk (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   Bakalářská práce "Marketingová komunikace Botas 66" pojednává o vzniku obuvní značky Botas 66, kterou navrhli dva studenti (Jan Klos a Jakub Korouš) Uměleckoprůmyslové školy. Botas 66 navazuje na tradici na model Botas ...
  • Marketingová komunikace módních značek na českých internetových blozích 

   Hnídková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Hlavním tématem této bakalářské práce je zachycení vývoje fenoménu módních blogů na území České republiky se zaměřením na využití této platformy k marketingové komunikaci zejména oděvních a kosmetických značek. Cílem je ...
  • Marketingová komunikace veletrhů Styl a Kabo se zaměřením na přechod ze sektoru B2C do sektoru B2B 

   Sluková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   Bakalářská práce "Marketingová komunikace veletrhů Styl a Kabo se zaměřením na přechod ze sektoru B2C do sektoru B2B" pojednává o českých veletrzích Styl a Kabo, které se zabývají textilní a oděvní tvorbou a jsou určeny ...
  • Marketingové aktivity módnej značky Pietro Filipi v rokoch 2010-2012 

   Jančová, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   Bakalárska práca "Marketingové aktivity módnej značky Pietro Filipi v rokoch 2010-2012" sa zaoberá popisom a analýzou pôsobenia a komunikácie značky pietro filipi na trhu v Českej republike. Tieto aktivity sú v bakalárskej ...
  • Marketingové aktivity sportovně-luxusních značek se zaměřením na analýzu kampaně Vist 2012/2013 

   Pospíšilová, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Bakalářská práce "Marketingové aktivity sportovně-luxusních značek se zaměřením na analýzu kampaně Vist 2012/2013" pojednává o problematice marketingové komunikace a pozice na trhu vybraných pěti sportovně-luxusních značek ...
  • Marketingové strategie luxusních módních značek pro děti - komparace značek D&G Junior a John Galliano Kids za období 2010-2011 

   Šeflová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   V této bakalářské práci se snažím popsat, jakým způsobem formují své marketingové strategie luxusní módní značky pro děti. Chci zjistit, jaká jsou specifika těchto strategií a jak se liší od strategií v klasickém marketingu. ...
  • Mediální obraz Dopravního podniku hl. m. Prahy 

   Řehková, Aneta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 28. 1. 2014
   The diploma thesis "Media Coverage of Prague Public Transport Company" intends to describe the media image of the company in selected Czech dailies Metro, MF Dnes, Právo and Pražský deník during the years 2011 and 2012. A ...
  • Mediální obraz lobbingu před schválením věcného záměru zákona o lobbingu 

   Krus, Daniel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 19. 9. 2019
  • Mezinárodní konglomeráty luxusního zboží a jejich specifika 

   Jandová, Denisa (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 23. 1. 2015
   Hlavním tématem této práce jsou specifika mezinárodních konglomerátů luxusního zboží a jejich fungování. Cílem této práce je jasným způsobem zmapovat a popsat fungování obchodních skupin s luxusním zbožím, pozici značky v ...
  • Média jako prostředek interní komunikace v ICT sektoru 

   Holá, Táňa (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 27. 1. 2015
   Diplomová práce Média jako prostředek interní komunikace v ICT sektoru mapuje a analyzuje spektrum médií, které firmy podnikající v oboru informačních a komunikačních technologií využívají ve své interní komunikaci. Práce ...
  • Moderní metody politické komunikace v prezidentské kampani K.Schwarzenberga: fundraising, dobrovolnictví, endorsement 

   Šindelář, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Bakalářská práce "Moderní metody politické komunikace v prezidentské kampani K. Schwarzenberga: Fundraising, dobrovolnictví, endorsement" se zaměřuje na specifické metody ve volebních kampaních. V první části jsou fundraising, ...
  • Motiv dětství v reklamách neziskových organizací 

   Domanská, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   Bakalářská práce "Motiv dětství v reklamách neziskových organizací" se zabývá způsobem zobrazování dítěte v reklamě, a to konkrétně v reklamě neziskových subjektů. Teoretická část práce definuje dětství jako sociální ...
  • Módní blogeři z pohledu osobního brandingu a jejich role názorových vůdců 

   Marková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Tato bakalářská práce pojednává o fenoménu módních blogů z pohledu jejich osobní značky a role názorového vůdce. Práce mapuje teoretický základ a definiční vymezení základních pojmů jako je módní bloger, názorový vůdce a ...
  • Módní bloggeři z pohledu osobního brandingu a jejich role názorových vůdců 

   Marková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Tato bakalářská práce pojednává o fenoménu módních blogů z pohledu jejich osobní značky a role názorového vůdce. Práce mapuje teoretický základ a definiční vymezení základních pojmů jako je módní bloger, názorový vůdce a ...
  • Nation branding jako instrument veřejné diplomacie 

   Plesníková, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 19. 9. 2019
   This bachelor's thesis focuses on the topic of public diplomacy and nation branding. The aims of this thesis are to present current knowledge of the given topic in its historical, theoretical and empirical context, bringing ...
  • Percepce marketingových obsahů na sociálních médiích generací Z 

   Drozdová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 19. 9. 2019
   Research shows that the youngest generation spends on average 10 hours per day of display time. Contents on social media are full of sponsored posts, however, there are not always marked. There were identified two main ...
  • PR podpora dobrovolného dárcovství krve v ČR v období 2008-11 

   Spustová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 26. 1. 2012
   Cílem bakalářské práce je předložit fakta o dobrovolném bezplatném dárcovství krve v České republice, a to hlavně z prizmatu jeho public relations propagace. Public relations aktivity určitých subjektů jsou podrobeny ...
  • Proměny české hudební publicistiky v důsledku rozvoje online žurnalistiky 

   Kyncl, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   Tato práce se zabývá proměnami české hudební publicistiky spojenými s rozvojem digitálních médií a online žurnalistiky. Nejdříve, ve své teoretické části, poskytuje stručný přehled vývoje hudební publicistiky u nás i ve ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV