• Forecasting Election Results in the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Doskočilová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 16. 9. 2019
   Forecasting Election Results in the Czech Republic Kateřina Doskočilová In this thesis, a forecasting model for the 2017 legislative election in the Czech Republic is built. As the Czech Republic has a multi-party system, ...
  • Gold in Central Bank Reserves and Price Stability 

   Defence status: DEFENDED
   Melnychuk, Olena (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 16. 1. 2019
   There is a traditional view that central banks should hold enough gold in their reserves to be considered financially secure and keep low inflation. However, after the fall of the Bretton-Woods system, many central banks ...
  • How Can the Czech National Bank Eliminate the Zero Lower Bound on Interest Rates? A Case Study 

   Defence status: DEFENDED
   Katinová, Alexandra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 11. 6. 2018
   The thesis provides case study research on the feasibility of the negative in- terest rate policy in the context of the Czech Republic. No major obstacles opposing the policy itself were found in the bases of the Czech ...
  • Impact of Public Health-care Expenditure on economic growth 

   Defence status: DEFENDED
   Nerva, Vijayshekhar (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   This thesis serves to investigate the varying effects of public health-care expenditure and private health-care expenditure on economic growth in developed and developing countries. I have contributed to the literature by ...
  • The Impact of Student Employment on Educational Outcomes: A Meta-Analysis 

   Defence status: DEFENDED
   Kroupová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 3. 2. 2021
   Dosavadní vědecké poznatky nenabízejí jednoznačnou odpověď na otázku, zdali zaměstnání studentů má pozitivní či negativní dopad na jejich studijní výsledky. Cílem této diplomové práce je za použití metody meta-analýzy ...
  • Impacts of Ethanol Policy on Corn Prices: A Meta-Analysis 

   Defence status: DEFENDED
   Horáček, Přemysl (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 22. 6. 2017
   Studie provedené během poslední dekády na téma souvislostí mezi biopalivy a cenou zemědělských komodit potvrzují všeobecně přijímanou teorii o pozitivním vztahu mezi těmito dvěma veličinami. Avšak odhady závažnosti dopadů ...
  • Income Elasticity of Electricity Demand: A Meta-Analysis 

   Defence status: DEFENDED
   Hauzr, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   V této práci poskytujeme přehled předchozích studií na téma důchodové elasticity poptávky po elektřině a vezmeme v potaz předchozí meta-analýzu na toto téma. Nastíníme meta-analytické nástroje a provedeme samotnou MRA. ...
  • Income Elasticity of Gasoline Demand: A Meta-Analysis 

   Defence status: DEFENDED
   Kokeš, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   V této práci se věnuji výzkumným pracem na téma důchodové elasticity poptávky po benzínu, popisuji jednotlivé modely, shrnuji vývoj užitých eko- nometrických metod a na závěr provádím meta-analýzu nasbíraných dat. Tato ...
  • Income Elasticity of Water Demand: A Meta-Analysis 

   Defence status: DEFENDED
   Vlach, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 23. 6. 2016
   Pokud tvůrci politik přistoupí k vzácnosti vody ze strany poptávky, důchodová elasticita poptávky po vodě hraje klíčovou roli. Její odhady se ovšem značně liší. Shromáždíme 307 odhadů důchodové elasticity poptávky po vodě ...
  • The Interest Rate Pass Through during the Crisis: Evidence from Slovakia 

   Defence status: DEFENDED
   Ševcech, Marián (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Efektivita prenosu úrokových sadzieb je zásadná pri tvorbe monetárnej politiky. V tejto práci používame model korekcie chýb na odhadovanie rýchlosti a úplnosti prenosu na Slovensku. Táto práca prináša jedinečný pohľad na ...
  • A Meta-Analysis of FDI Spillovers in China 

   Defence status: DEFENDED
   Herman, Dominik (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   Hodnocení spillover efektu přílivu přímých zahraničních investic do Čínské li- dové republiky (ČLR) se v uplynulých letech stalo předmětem četných studií, avšak závěry primární literatury nejsou jednotné. Tato diplomová ...
  • A Meta-Analysis of the Effect of Minimum Wage Increases on Prices 

   Defence status: DEFENDED
   Vavřičková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   Ekonomicky a politicky citlivé téma, jakým jsou zásahy na trhu práce, rozdmýchává diskuze jak mezi profesionály, tak mezi veřejností. Většina ekonomů zaujímá vůči politice minimálních mezd negativní stanovisko, přičemž ...
  • A Meta-Analysis of the Estimates of the Armington Elasticity 

   Defence status: DEFENDED
   Bajzík, Josef (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 15. 6. 2017
   Josef Bajzík Abstrakt Na 3 524 pozorováních ze 42 studií zkoumáme určující faktory pro Armingtonovo elasticity napříč historií a národy. Je provedena metaanalýza a pro získání nejvíce ovlivňujících činitelů je použita ...
  • Meta-analýza cenové elasticity poptávky po vodě 

   Defence status: DEFENDED
   Thoma, Richard (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Meta-analysis is a statistical method that allows us to combine results of em- pirical research. A theoretical summary helped to select appropriate model for the empirical part of this thesis - a meta-analysis focused on ...
  • Meta-analýza důchodové elasticity poptávky po penězích 

   Defence status: DEFENDED
   Sedlaříková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Důchodová elasticita peněžní poptávky představuje důležitou ekonomickou proměnnou ovlivňující funkci peněžní poptávky. Přesné určení velikosti peněžní poptávky je důležité především pro centrální bankovnictví, kde ovlivňuje ...
  • Meta-analýza v ekonomii a její aplikace na měření efektu eura na obchod 

   Defence status: DEFENDED
   Polák, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 14. 6. 2011
   Meta-analýza je velmi silný a efektivní statistický nástroj určený pro syntézu výsledků empirického výzkumu. Umožňuje na jejich základě formulovat závěry s vysokou výpovědní hodnotou a poskytuje systematičtější a objektivnější ...
  • Migration and Development: A Meta-Analysis 

   Defence status: DEFENDED
   Palecek Rodríguez, Miroslava María (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   Současná literatura o mezinárodní migraci je různorodá a stále probíhá debata o velikosti a rozsahu spojitosti mezi rozvojem a migrací a nebylo dosaženo shody o tomto účinku. V této práci kvantitativně zkoumám vliv HDP ...
  • Performance Ranking of Czech Credit Scoring Models 

   Defence status: DEFENDED
   Smolár, Peter (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 16. 9. 2020
   This thesis provides a comprehensive ranking of 11 Czech statistical and 4 foreign credit scoring models. The ranking is based on the predictive performance of individual models, as measured by the area under curve, evaluated ...
  • Price Elasticity of Alcohol Demand: A Meta-Analysis 

   Defence status: DEFENDED
   Fanta, Nicolas (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Vlastní cenová elasticita je považována za jeden z klíčových faktorů k vysvětlení poptávky po alkoholu. Odhadů bylo vypočítáno už mnoho, ale analyzovalo je jen několik prací. Cílem této meta-analýzy je prozkoumat možné ...
  • Price Elasticity of Alcohol Demand: A Meta-Analysis 

   Defence status: DEFENDED
   Boško, Anita (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   Hlavním cílem této metaanalýzy je odhadnutí cenové elasticity alkoholu a identifikace atributů, které vysvětlují heterogenitu dat po korekci publikační selektivity. Tato studie potvrzuje a upravuje výskyt publikační ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV