• Rozvoj čtenářství pomocí poezie na 1. stupni ZŠ 

   Pokorná, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 9. 2013
   Cílem této diplomové práce bylo prostřednictvím ověřených i vlastních postupů podpořit rozvoj čtenářství, čtenářské gramotnosti, a to především žáků 1. stupně základní školy. Pozorovala jsem, jak se vztah ke čtení a čtenářské ...
  • Souhra výtvarné a verbální složky v knihách pro děti v posledních sedmdesáti letech 

   Dvořáková, Alžběta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 5. 2019
   Diplomová práce se věnuje souhře ve výtvarné a verbální složce knih pro děti. V teoretické části vymezuji základní pojmy této oblasti (výtvarná složka, ilustrátor, verbální složka ve smyslu tvorby slovesné, spisovatel), ...
  • Stav a možnosti rozvoje mluveného projevu žáků v hodinách českého jazyka a literatury 

   Jará, Vendula (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
   Diplomová práce je věnována problematice mluveného projevu ve výuce českého jazyka a literatury. V teoretické části jsou porovnávány změny, jichž pojetí mluveného projevu postupně dosáhlo. Součástí je dále jednoduchá analýza ...
  • Strategie předvídání a její místo ve výuce literární výchovy na 1.stupni ZŠ 

   Jamburová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Práce se zabývá jednou ze základních čtenářských strategií, a to předvídáním, ve výuce literární výchovy na prvním stupni základní školy. Práce má teoreticko-výzkumný charakter. Teoretická část je zaměřena na základní ...
  • Umělecká literatura jako didaktický problém 

   Koziolová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 5. 2006
   Zpracování roční metodické řady literárního semináře pro střední školy se zaměřením na humanistickou pedagogiku, která usiluje o všestrannou kultivaci dítěte, sebezdokonalování a formování osobnosti na základě rozvíjení ...
  • Vhodnost literárních textů pro výchovu ke čtenářství na 1.stupni ZŠ 

   Šroubková, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 1. 2013
   Práce má zmapovat, které rysy literárních textů je činí vhodnými pro výchovu ke čtenářství žáků ve věku mezi 4. a 5. ročníkem 1. stupně základní školy. Sleduje jak rysy náročnosti, tak prvky podnětné pro rozvoj čtenářství. ...
  • Využití dílny čtení pro rozvoj přemýšlivého čtenářství na 2.stupni ZŠ 

   Rolincová, Pavla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 14. 5. 2008
   Cílem této diplomové práce je ověřit funkčnost a efektivnost systému dílny čtení pro rozvoj přemýšlivého (reflektivního) čtenářství a budování kladného vztahu žáků k vlastní četbě v podmínkách literární výchovy 2. stupně ...
  • Využití textů písní pro děti ve výuce literární výchovy v primární škole 

   Kubíčková, Magda (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 1. 2011
   NÁZEV: Využití textů písní pro děti ve výuce literární výchovy v primární škole ABSTRAKT: Předmětem této diplomové práce jsou texty dětských písní a zhudebněná poezie pro děti a možnosti jejich využití ve výuce literární ...
  • Významové rozdíly v řadách synonym a slov podobného významu: synonyma slova "žal" 

   Malinová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 10. 9. 2010
  • Zahájení hodiny literární výchovy dle zásad pedagogického konstruktivismu 

   Minářová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 5. 2019
   Diplomová práce se věnuje problematice zahajování vyučování v oboru literární výchovy. Autorka si stanovila za cíl dokázat, že uplatňování konstruktivistického přístupu ve strukturování výuky vzbuzuje v žácích a studentech ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV