• Analytical and Tectogrammatical Analysis of a Natural Language 

   Klimeš, Václav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 9. 2006
   The thesis presents tools for analysis at analytical and tectogrammatical layers that the Prague Dependency Treebank is based on. The tools for analytical annotation consist of two parsers and a tool for assigning syntactic ...
  • Annotation of Multiword Expressions in the Prague Dependency Treebank 

   Straňák, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 9. 2010
   This thesis explores annotation of multiword expressions in the Prague Dependency Treebank 2.0. We explain, what we understand as multiword expressions (MWEs), review the state of PDT 2.0 with respect to MWEs and present ...
  • API pro ovládání robota v přirozeném jazyce 

   Etenkowski, Bartlomiej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 1. 2012
  • Automatická anotace angličtiny na tektogramatické rovině 

   Toman, Josef (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 5. 2009
   Tektogramatick á rovina je velmi slo žit á a jej í anotace je n aročná a n ákladná. Na rozdí l od jiných korpusů je Prague English Dependency Treebank (pedt) zalo žen na datech, pro které již existuje syntaktick á anotace, ...
  • Detekce chyb v rozpoznávání mluvené řeči 

   Tobolíková, Petra (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 5. 2008
   This thesis tackles the problem of error detection in speech recognition. First, principles of recent approaches to automatic speech recognition are introduced. Various deficiencies of speech recognition that cause imperfect ...
  • Generování polyfonní hudby pomocí neurových sítí 

   Židek, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   The aim of this thesis is to explore new ways of generating unique polyphonic music using neural networks. Music generation, either in raw audio waveforms or discretely represented, is very interesting and under a heavy ...
  • Hloubková automatická analýza angličtiny 

   Dušek, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
   Tato diplomová práce popisuje studii hloubkové, tj. sémantické analýzy angličtiny, zejména na základě teoretického popisu pomocí propozic a jejich argumentové struktury. Hlavním cílem práce je vytvořit systém pro automatickou ...
  • Interface k online internetovým přenosům v přirozeném jazyce 

   Macošek, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 2. 2010
   Tento text popisuje práci na vytvoření interfacu k živým internetovým přenosům. Ty bylo nutné převést z textové podoby do podoby hlasové a následně přehrát na elektronickém králíkovi Nabaztagovi. Uživateli je pak umožněno ...
  • Lexical Association Measures Collocation Extraction 

   Pecina, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 1. 2010
   Lexical Association Measures:Collocation Extraction Pavel Pecina Abstract of Doctoral Thesis This thesis is devoted to an empirical study of lexical association measures and their application for collocation extraction. ...
  • Lexical Association Measures Collocation Extraction 

   Pecina, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 9. 2008
   This thesis is devoted to an empirical study of lexical association measures and their application to collocation extraction. We focus on two-word (bigram) collocations only. We compiled a comprehensive inventory of 82 ...
  • Návrh souboru pravidel pro analýzu anafor v českém jazyce 

   Nguy, Giang Linh (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 11. 9. 2006
   S rostoucí důležitostí počítačového zpracování přirozeného jazyka narůstá i množství výzkumů na téma automatické analýzy anafory. Příspěvkem k výzkumu této problematiky je rovněž naše diplomová práce, jejímž cílem je ...
  • Netgraph-A Tool for Searching in the Prague Dependency Treebank 2.0 

   Mírovský, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 3. 9. 2008
   Three sides existed whose connection is solved in this thesis. First, it was the Prague Dependency Treebank 2.0, one of the most advanced treebanks in the linguistic world. Second, there existed a very limited but extremely ...
  • Neural Network Based Named Entity Recognition 

   Straková, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 6. 2017
   Title: Neural Network Based Named Entity Recognition Author: Jana Straková Institute: Institute of Formal and Applied Linguistics Supervisor of the doctoral thesis: prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., Institute of Formal and Applied ...
  • New Methods in Statistical Speech Recognition 

   Klusáček, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 9. 2012
   Title: New Methods in Statistical Speech Recognition Author: David Klusáček Department: Institute of Formal and Applied Linguistics (ÚFAL), Faculty of Mathematics and Physics in Prague, Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha ...
  • Rozhraní v mluveném jazyce pro korpusové anotační nástroje 

   Přikryl, Leoš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 31. 5. 2007
   Práce se zabývá návrhem a implementací rozhraní ke korpusovým anotačním nástrojům využívaným na ÚFALu (TrEd a jeho přídavné moduly) v přirozeném jazyce (mluvené řeči). Využity jsou již existující moduly pro rozpoznávání ...
  • Rule -Based Morphological Disambiguation 

   Květoň, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 1. 2006
  • Semantic Network - Manual Annotation and its Evaluation 

   Novák, Václav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 3. 9. 2008
   The Prague Dependency Treebank (PDT) is a valuable resource of linguistic information annotated on several layers. These layers range from shallow to deep and they should contain all the linguistic information about the ...
  • Speech Recognition of Czech Using Finite-State Machines 

   Podveský, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 9. 2006
   Speech recognition has become a thriving field with many real-life applications. Voice dialing in cell phones, voice control in embedded devices, speech-driven interactive manuals and many other utilities rely on solid ...
  • Statistical Methods in Czech-English Machine Translation 

   Cuřín, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 9. 2006
  • Using Dependency Tree Structure for Czech-English Machine Translation 

   Čmejrek, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 9. 2006

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV