• Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů 

   Defence status: DEFENDED
   Koláček, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 1. 2011
   1 SLUŽEBNÍ POMĚR ÚŘÍSLUŠNÍKŮ BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ Diplomová práce se zabývá problematikou služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Práce je rozdělena do tří hlavních částí, kdy první se zabývá historickou úpravou ...
  • Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů 

   Defence status: DEFENDED
   Zavřel, Vladimír (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 9. 2010
   Závěr Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů č. 361/2003 Sb., je komplexní úpravou, která důsledně odděluje právní úpravu služebního poměru od jiných pracovněprávních vztahů, ať ve veřejné správě, tak v ...
  • Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů 

   Defence status: DEFENDED
   Orel, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 26. 2. 2009
   64 3. Závěr Předmětem úpravy zákona 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů jsou právní poměry příslušníků a jejich služební vztahy. Tím je vymezena věcná působnost zákona a také vyjádřen jeho ...
  • Smluvní volnost v pracovněprávních vztazích 

   Defence status: DEFENDED
   Slabý, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 4. 2015
   Tato práce se zabývá rozsahem smluvní volnosti v pracovněprávních vztazích, a to jak z hlediska teoretického, tak z hlediska jejích konkrétních projevů v pracovním právu. Sestává proto ze dvou hlavních částí. V té první ...
  • Smluvní volnost versus ochrana zaměstnance 

   Defence status: DEFENDED
   Steininger, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 27. 6. 2018
   Ústředním motivem této práce je vzájemný vztah ochrany zaměstnance a smluvní volnosti jakožto protichůdných zásad. Tento vztah musí být v rámci právní úpravy pracovněprávních vztahů co nejvíce vyvážený, což je úkolem ...
  • Smluvní volnost versus ochrana zaměstnance 

   Defence status: DEFENDED
   Kotula, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 3. 2. 2017
   Tato práce se zabývá problematikou smluvní volnosti a ochrany zaměstnance v pracovněprávních vztazích a konceptem flexicurity, který usiluje o nalezení rovnováhy mezi těmito dvěma protichůdnými pojmy. Jejím hlavním cílem ...
  • Spôsoby skončenia pracovného pomeru 

   Defence status: DEFENDED
   Šoltésová, Ingrid (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
  • Srovnání náležitostí pracovních smluv v České republice a ve Španělském království 

   Defence status: DEFENDED
   Frček, Mojmír (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 1. 2008
  • Strategie flexikurity při skončení pracovního poměru v právní úpravě České republiky a Švédského království 

   Defence status: DEFENDED
   Randová, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 6. 2015
   Resumé Tato diplomová práce se zabývá konceptem flexikurity a jeho účinky při skončení pracovního poměru v České republice a Švédsku. Hlavním cílem práce je popsat a srovnat právní úpravy obou států z pohledu flexikurity ...
  • Systémy odměňování v civilní části veřejné správy 

   Defence status: DEFENDED
   Čadská, Silvie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 9. 2014
   Resumé Česky V diplomové práci Systémy odměňování v civilní části veřejné správy je popsán vývoj odměňování v České republice od pádu komunismu, přičemž největší důraz je kladen na současnou platovou úpravu. Formou analytické ...
  • Ukončení pracovního poměru v České republice ve srovnání s právní úpravou Velké Británie 

   Defence status: DEFENDED
   Bezstarosti, Eliška (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 3. 2. 2017
   Tato diplomová práce se zabývá srovnáním právní úpravy ukončení pracovního poměru v České republice a ve Velké Británii. V rámci obou právních úprav se tato práce zaměřuje na srovnání ukončení pracovního poměru na základě ...
  • Volný pohyb osob 

   Defence status: DEFENDED
   Osoha, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 30. 4. 2009
  • Výpověď z pracovního poměru v ČR s přihlédnutím k úpravě v SRN 

   Defence status: DEFENDED
   Koldová, Dana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 18. 5. 2010
   Závěr Ve své práci jsem se snažila zprostředkovat postupný vývoj pracovního práva u nás, upozornit na okolnosti, které měly význam pro další rozvoj pracovního práva. Dále jsem se snažila srovnat právní úpravu starého ...
  • Vývoj vztahu občanského zákoníku a zákoníku práce 

   Defence status: DEFENDED
   Říčný, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 23. 1. 2013
   Abstakt Cílem diplomové práce je vytvořit ucelený přehled o vývoji vztahu občanského zákoníku a zákoníku práce. Diplomová práce se skládá z deseti kapitol, které jsou dále členěny do podkapitol. V úvodní kapitole jsou ...
  • Work-life balance a flexibilita forem výkonu práce v českém právu 

   Defence status: DEFENDED
   Antošová, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 12. 2020
   Shrnutí Cílem práce byla analýza právní úpravy flexibilních forem výkonu práce v České republice, prostřednictvím kterých lze dosáhnout harmonie mezi soukromým a pracovním životem zaměstnanců. V rámci práce jsou tak ...
  • Zaměstnávání občanů ČR v jiných členských státech EU 

   Defence status: DEFENDED
   Kaigl, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 9. 2010
   Závěr Diplomová práce se věnuje rozboru komunitární právní úpravy svobody volného pohybu pracovníků, popisu a zhodnocení institutu přechodného období a nastínění možných eventualit, které mají čeští pracovníci, rozhodnou- ...
  • Zásada flexijistoty v právní úpravě přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů 

   Defence status: DEFENDED
   Jouzová, Lada (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 16. 10. 2018
   1 Zásada flexijistoty v právní úpravě přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů Abstrakt Ve své disertační práci se autorka věnuje právní úpravě přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů v ČR, v ...
  • Způsoby skončení pracovního poměru 

   Defence status: DEFENDED
   Mužíková, Štěpánka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 21. 12. 2006
  • Způsoby skončení pracovního poměru 

   Defence status: DEFENDED
   Červenka, Václav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 3. 2007
  • Způsoby skončení pracovního poměru a jejich uplatnění v aplikační praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Štrbík, Pavel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 18. 2. 2008

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV