• Okamžité zrušení pracovního poměru 

   Defence status: DEFENDED
   Šída, Lubor (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 5. 2006
  • Organizační změny z pohledu judikatury českých soudů 

   Defence status: DEFENDED
   Suchá, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 9. 2010
   Závěrečné úvahy Organizační změny jsou velmi častým předmětem pracovněprávních sporů a dochází tak ke konstantnímu vývoji interpretace právní úpravy obsažené v zákoníku práce ze strany soudů. Vzhledem k poměrně krátké ...
  • Péče o zaměstnance 

   Defence status: DEFENDED
   Dolejš, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 26. 9. 2007
  • Péče o zaměstnance 

   Defence status: DEFENDED
   Klánová, Markéta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 26. 9. 2007
  • Pojetí náhrady újmy na zdraví při výkonu práce 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 2. 6. 2016
   Resumé Tato diplomová práce se zabývá pojetím náhrady újmy na zdraví vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. V nedávné době bylo rozhodnuto, že újma na zdraví při práci bude nadále odškodňována ...
  • Porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci jako výpovědní důvod podle § 52 písm.g) zákoníku práce 

   Defence status: DEFENDED
   Maroušek, Daniel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   Tato diplomová práce se věnuje povinnostem zaměstnance vyplývajícím z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci a následku plynoucímu z porušení těchto povinností v podobě rozvázání pracovního poměru ...
  • Porušení pracovních povinností ze strany zaměstnance a jeho pracovněprávní následky 

   Defence status: DEFENDED
   Barbaričová, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 22. 1. 2014
   DIPLOMA THESIS ABSTRACT The breach of employee duties and its employment consequences This thesis deals with the breach of employee duties and its employment consequences. Primarily the basic of employment relationship ...
  • Postavení profesionálního sportovce v českém právním řádu ve vztahu k pracovnímu právu 

   Defence status: DEFENDED
   Raba, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 29. 5. 2007
  • Pracovní smlouva 

   Defence status: DEFENDED
   Škraňka, Vít (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 27. 6. 2018
   Pracovní smlouva Abstrakt Tématem této práce je pracovní smlouva. Cílem této práce je zhodnotit platnou právní úpravu tohoto smluvního typu a všech s ním souvisejících ustanovení, zejména související ustanovení zákoníku ...
  • Právní skutečnosti bránící výkonu práce 

   Defence status: DEFENDED
   Vitáčková, Nikola (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 23. 9. 2019
   Cílem práce je zanalyzovat právní úpravu právních skutečností bránících výkonu práce v České republice s rozborem konkrétních překážek v práci na straně zaměstnance i na straně zaměstnavatele a důsledků, které překážky v ...
  • Právní úkony vedoucí ke skončení pracovního poměru 

   Defence status: DEFENDED
   Juřička, Pavel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 6. 2010
   Závěr Zákonná úprava právních úkonů vedoucích ke skončení pracovního poměru sice netrpí nějakou závažnější vadou, která by ukončení pracovněprávního vztahu činila přehnaně obtížným, ale to neznamená, že by v některých ...
  • Právní úkony vedoucí ke skončení pracovního poměru 

   Defence status: DEFENDED
   Benešová, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 1. 2012
   Právní úkony vedoucí ke skončení pracovního poměru Abstrakt Cílem mé diplomové práce je podat ucelený obraz o současné i budoucí nové právní úpravě právních úkonů vedoucích ke skončení pracovního poměru. Diplomová práce ...
  • Právní úprava smluvních ujednání v pracovněprávních vztazích ve srovnání s německou a rakouskou právní úpravou 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Dagmar (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 29. 5. 2007
  • Právo na stávku a výluku 

   Defence status: DEFENDED
   Hlůšek, Vítězslav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 1. 2011
   Obsahem této diplomové práce je nastínění problematiky stávky a výluky v ČR, jak z hlediska současné právní úpravy, tak i z hlediska úpravy budoucí. Na předcházejících stránkách se pokouším uchopit stávku nejen z pohledu ...
  • Problematika skončení pracovního poměru (s exkurzem do právní úpravy Spolkové republiky Německo) 

   Defence status: DEFENDED
   Čihák, Adam František (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 19. 11. 2020
   Tématem předmětné rigorózní práce je problematika skončení pracovního poměru v právní úpravě České republiky. Práce podrobně rozebírá jednotlivé způsoby skončení pracovního poměru a s nimi související problematiku. Navíc ...
  • Projevy flexicurity při vzniku a skončení pracovního poměru 

   Defence status: DEFENDED
   Röslerová, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 4. 2016
   Resumé Tématem této práce je posouzení právní úpravy vzniku pracovního poměru a jeho skončení z hlediska konceptu flexicurity. Ve své práci upozorňuji na některé prvky této úpravy, poukazuji na její flexibilní či naopak ...
  • Přechod pracovněprávních závazků při smluvním převodu a fúzi společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Smělík, Václav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 22. 1. 2014
   RESUMÉ Práce se zaměřuje na problematiku přechodu pracovněprávních závazků při převodu podniku ve smyslu směrnice 2001/23/ES dle evropské a české právní úpravy. První kapitola podává přehled základních pracovněprávních ...
  • Přechod práv a povinností v pracovněprávních vztazích 

   Defence status: DEFENDED
   Košnar, Michael (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 9. 2016
   Práce se zabývá problematikou přechodu práv a povinností plynoucích z pracovněprávních vztahů, k němuž dochází mezi zaměstnavateli. Institut přechodu, který primárně cílí na ochranu zaměstnanců při některých organizačních ...
  • Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů 

   Defence status: DEFENDED
   Havlík, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 12. 2021
   Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů Abstrakt Tato práce pojednává o přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů jako o institutu chránícího zaměstnance zakořeněného v evropské úpravě ve směrnici ...
  • Realizace zájmů zaměstnanců v kolektivním vyjednávání 

   Defence status: DEFENDED
   Franc, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 18. 2. 2008

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV