• Flexicurita a její projevy v českém pracovním právu 

   Defence status: DEFENDED
   Čapková, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 30. 9. 2013
   Flexicurita a její projevy v českém pracovním právu Tato diplomová práce se zabývá tématem flexicurity a jejích projevů v českém pracovním právu. Po první kapitole, která se zaměřuje na obecný výklad základních pojmů ...
  • Flexicurita při vzniku a zániku pracovního poměru 

   Defence status: DEFENDED
   Hiblerová, Aneta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 27. 9. 2017
   My diploma thesis is dealing with the legal issue of formation and termination of employment in the terms of flexicurity, focusing on the individual expressions of flexibility and employee protection in these legal institutes. ...
  • Flexicurity a její projevy v českém pracovním právu 

   Defence status: DEFENDED
   Foltýnová, Magda (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 9. 2014
   Resumé Tématem této diplomové práce je nalezení prvků flexicurity vyskytujících se v jednotlivých institutech českého pracovního práva a zkoumání jejich vzájemného působení. Slovní spojení flexicurita vzniklo sloučením ...
  • Flexicurity v Nizozemí - možnosti jejího využití v českém pracovním právu z komparativního hlediska 

   Defence status: DEFENDED
   Králíček, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 9. 2014
   Tato práce se zabývá strategií flexicurity v kontextu nizozemské právní úpravy a práva Evropské unie, se zaměřením na možné způsoby využití v českém pracovním právu. První kapitola obsahuje stručný historický přehled ...
  • Komparace české a slovenské právní úpravy dovolené 

   Defence status: DEFENDED
   Blatný, Richard (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 30. 6. 2021
   1 Abstract and keywords in the English language Comparison of Czech and Slovak legal regulation of leave Abstract The dissertation contains an overview of labor law legislation, especially the regulation of holidays, in ...
  • Komparácia ukončenia pracovného pomeru v ČR a SR 

   Defence status: DEFENDED
   Šebo, Eduard (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
   Tato práce pojednává o problematice skončení pracovního poměru v České republice, resp. na Slovensku. Zmíněnou problematiku jsem uchopil způsobem komparace platných ustanovení uvedených v zákonících práce ČR a SR. Důslednou ...
  • Limity smluvní svobody subjektů právních vztahů v oblasti individuálního pracovního práva 

   Defence status: DEFENDED
   Havlík, Antonín (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 8. 3. 2006
  • Nástroje a právní zajištění řízení pracovního výkonu 

   Defence status: DEFENDED
   Devánová, Renata (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 1. 2011
   Práce je koncipována jako stručný ekonomicko-právní průvodce procesem řízení pracovního výkonu. Pojednává o právním zajištění procesu řízení pracovního výkonu a jeho nástrojích. U každé etapy jsou zmíněny právní insituty ...
  • Ochrana osobnosti a osobních údajů v pracovněprávních vztazích 

   Defence status: DEFENDED
   Zahradníček, Jaroslav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 12. 2019
   Ochrana osobnosti a osobních údajů v pracovněprávních vztazích Disertační práce se zabývá tématem ochrany osobnosti a osobních údajů pracovněprávních vztazích. Jedná se o velice aktuální téma, neboť rozvoj informačních ...
  • Ochrana zaměstnance při převodu zaměstnavatele 

   Defence status: DEFENDED
   Doležalová, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 24. 9. 2015
   Práce se zabývá problematikou přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Tento institut je na evropské úrovni upraven směrnicí Rady 2001/23/ES o sbližování právních předpisů členských států týkající se zachování ...
  • Ochrana zaměstnance při převodu zaměstnavatele 

   Defence status: DEFENDED
   Koubková, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 29. 1. 2021
   Ochrana zaměstnance při převodu zaměstnavatele Práce se zabývá tématem přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů a souvisejícími instituty ochrany přechodem dotčených zaměstnanců. Problematika je na unijní úrovni ...
  • Ochrana zaměstnance při převodu zaměstnavatele v právu Evropské unie 

   Defence status: DEFENDED
   Klímová, Hedvika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 24. 9. 2015
   RESUMÉ Tato diplomová práce se zaměřuje na úpravu ochrany zaměstnanců při převodu zaměstnavatele v právu Evropské unie a v českém právu. Cílem této práce je analýza implementace evropské úpravy, kterou představuje směrnice ...
  • Odborová organizace jako právnická osoba 

   Defence status: DEFENDED
   Tauc, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 2. 2019
   The aim of this thesis is mainly to describe a trade union as a legal entity and provide through an empirical approach a closer look at the social reality surrounding a trade union. This thesis also analyses the impact of ...
  • Odborová organizace jako právnická osoba 

   Defence status: DEFENDED
   Bartoš, Přemysl (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 30. 6. 2015
   v českémjazyce Tato práce se zabývá odborovou organizací z pohledu typologie právnických osob, tj. snaží se popsat znaky odborové organizace jakožto právnické osoby a její zařazení v systému práva. Tento úhel pohledu na ...
  • Odpovědnost v pracovním právu 

   Defence status: DEFENDED
   Dáňová, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 18. 5. 2010
   Závěr Odpovědnost představuje jeden z nejdůležitějších institutů práva a její význam se projevuje rovněž v pracovněprávních vztazích. I zde je třeba postihovat nežádoucí jednání, ať se jej dopustí zaměstnanec či zaměstnavatel. ...
  • Odpovědnost v pracovním právu 

   Defence status: DEFENDED
   Blechová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 26. 9. 2007
  • Odpovědnost v pracovním právu 

   Defence status: DEFENDED
   Moravcová, Soňa (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 26. 9. 2007
  • Odpovědnost v pracovním právu 

   Defence status: DEFENDED
   Kaiserová, Ivana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 1. 2010
  • Odpovědnost zaměstnance za škodu v částečné konfrontaci se švýcarskou právní úpravou 

   Defence status: DEFENDED
   Krchňavá, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 1. 2010
  • Okamžité zrušení pracovního poměru 

   Defence status: DEFENDED
   Šída, Lubor (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 5. 2006

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV