• Flexicurita při vzniku a zániku pracovního poměru 

   Hiblerová, Aneta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 27. 9. 2017
   My diploma thesis is dealing with the legal issue of formation and termination of employment in the terms of flexicurity, focusing on the individual expressions of flexibility and employee protection in these legal institutes. ...
  • Flexicurity a její projevy v českém pracovním právu 

   Foltýnová, Magda (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 9. 2014
   Resumé Tématem této diplomové práce je nalezení prvků flexicurity vyskytujících se v jednotlivých institutech českého pracovního práva a zkoumání jejich vzájemného působení. Slovní spojení flexicurita vzniklo sloučením ...
  • Flexicurity v Nizozemí - možnosti jejího využití v českém pracovním právu z komparativního hlediska 

   Králíček, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 9. 2014
   Tato práce se zabývá strategií flexicurity v kontextu nizozemské právní úpravy a práva Evropské unie, se zaměřením na možné způsoby využití v českém pracovním právu. První kapitola obsahuje stručný historický přehled ...
  • Komparácia ukončenia pracovného pomeru v ČR a SR 

   Šebo, Eduard (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
   Tato práce pojednává o problematice skončení pracovního poměru v České republice, resp. na Slovensku. Zmíněnou problematiku jsem uchopil způsobem komparace platných ustanovení uvedených v zákonících práce ČR a SR. Důslednou ...
  • Limity smluvní svobody subjektů právních vztahů v oblasti individuálního pracovního práva 

   Havlík, Antonín (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 8. 3. 2006
  • Nástroje a právní zajištění řízení pracovního výkonu 

   Devánová, Renata (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 1. 2011
   Práce je koncipována jako stručný ekonomicko-právní průvodce procesem řízení pracovního výkonu. Pojednává o právním zajištění procesu řízení pracovního výkonu a jeho nástrojích. U každé etapy jsou zmíněny právní insituty ...
  • Ochrana zaměstnance při převodu zaměstnavatele 

   Doležalová, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 24. 9. 2015
   Práce se zabývá problematikou přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Tento institut je na evropské úrovni upraven směrnicí Rady 2001/23/ES o sbližování právních předpisů členských států týkající se zachování ...
  • Ochrana zaměstnance při převodu zaměstnavatele v právu Evropské unie 

   Klímová, Hedvika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 24. 9. 2015
   RESUMÉ Tato diplomová práce se zaměřuje na úpravu ochrany zaměstnanců při převodu zaměstnavatele v právu Evropské unie a v českém právu. Cílem této práce je analýza implementace evropské úpravy, kterou představuje směrnice ...
  • Odborová organizace jako právnická osoba 

   Bartoš, Přemysl (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 30. 6. 2015
   v českémjazyce Tato práce se zabývá odborovou organizací z pohledu typologie právnických osob, tj. snaží se popsat znaky odborové organizace jakožto právnické osoby a její zařazení v systému práva. Tento úhel pohledu na ...
  • Odborová organizace jako právnická osoba 

   Tauc, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 2. 2019
   The aim of this thesis is mainly to describe a trade union as a legal entity and provide through an empirical approach a closer look at the social reality surrounding a trade union. This thesis also analyses the impact of ...
  • Odpovědnost v pracovním právu 

   Dáňová, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 18. 5. 2010
   Závěr Odpovědnost představuje jeden z nejdůležitějších institutů práva a její význam se projevuje rovněž v pracovněprávních vztazích. I zde je třeba postihovat nežádoucí jednání, ať se jej dopustí zaměstnanec či zaměstnavatel. ...
  • Odpovědnost v pracovním právu 

   Blechová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 26. 9. 2007
  • Odpovědnost v pracovním právu 

   Moravcová, Soňa (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 26. 9. 2007
  • Odpovědnost v pracovním právu 

   Kaiserová, Ivana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 1. 2010
  • Odpovědnost zaměstnance za škodu v částečné konfrontaci se švýcarskou právní úpravou 

   Krchňavá, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 1. 2010
  • Okamžité zrušení pracovního poměru 

   Šída, Lubor (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 5. 2006
  • Organizační změny z pohledu judikatury českých soudů 

   Suchá, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 9. 2010
   Závěrečné úvahy Organizační změny jsou velmi častým předmětem pracovněprávních sporů a dochází tak ke konstantnímu vývoji interpretace právní úpravy obsažené v zákoníku práce ze strany soudů. Vzhledem k poměrně krátké ...
  • Péče o zaměstnance 

   Klánová, Markéta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 26. 9. 2007
  • Péče o zaměstnance 

   Dolejš, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 26. 9. 2007
  • Pojetí náhrady újmy na zdraví při výkonu práce 

   Novotná, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 2. 6. 2016
   Resumé Tato diplomová práce se zabývá pojetím náhrady újmy na zdraví vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. V nedávné době bylo rozhodnuto, že újma na zdraví při práci bude nadále odškodňována ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV