• Poruchy příjmu potravy a riziko vzniku u osob se zrakovým postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Križeková, Daniela (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007)
   Date of defense: 9. 5. 2007
   Název : Poruchy příimu potravv a riziko vzniku u osob se zrakovým postižením Eating disorders and the potentional risk to visually handicapped people Cíle práce: Cílem diplomové práce je zaměření pozornosti na problematiku ...
  • Psychomotorický fitness trénink v léčbě poruch nálady 

   Defence status: DEFENDED
   Pešek, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   3 ABSTRAKT Název: Psychomotorický fitness trénink v léčbě poruch nálady. (Psychomotor fitness training in the treatment of mood disorders) Cíl práce: Cílem projektu je zjistit, zda dojde ke změně aktuálního psychosomatického ...
  • Sebehodnocení seniorů, kteří se pravidelně věnují pohybovým aktivitám a jeho korelace s faktory osobnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Saková, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 16. 9. 2008
   Autor: Hana Saková Název diplomové práce: Sebehodnocení seniorů, kteří se pravidelně věnují pohybovým aktivitám a jeho korelace s faktory osobnosti Diplomová práce se zabývá problematikou stáří a stárnutí v souvislosti se ...
  • Směry hathajógy v současnosti praktikované v ČR, vhodnost jejich využití u tělesně postižených 

   Defence status: DEFENDED
   Farová Gilová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 15. 9. 2006
   Název: Směry hathajógy v současnosti praktikované v ČR a vhodnost jejich využití u tělesně postižených Hatha Yoga Trends Practiced in the Czech Republic at the Present Time and Their Suitability for Disabled People Cíle ...
  • Syndrom vyhoření u pomáhajících profesí na oddělení geriatrie. 

   Defence status: DEFENDED
   Nyklová, Věra (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 11. 5. 2006
   Název: Syndrom vyhoření u pomáhajících profesí na oddělení geriatrie. Syndrome burnout at the helping profession in the geriatrie ward Cíle práce: Cílem diplomové práce bylo zmapovat syndrom vyhoření u pomáhajících profesí ...
  • Systematický přehled výzkumů ověřujících na pohyb anebo tělo zaměřenou terapii v rámci léčby onemocnění Porucha příjmu potravy 

   Defence status: DEFENDED
   Adámková Ségard, Milena (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Title: Systematic Review of Researches Testing Movement and Body Techniques in the Treatment of Eating Disorders. Goal: The goal of this research is to organize the knowledge of past therapeutic researches and cross- connect ...
  • Tendence vyhledávání mimořádných prožitků vysokoškolských studentů Aktivit v přírodě ve vztahu k jejich osobnostním charakteristikám 

   Defence status: DEFENDED
   Červenková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Cíle: Diplomová práce se zabývá tématem prožitku a jeho vyhledávání u vysokoškolských studentů oboru či studijního směru Aktivity v přírodě. Prozkoumání osobnostních charakteristik a jejich vliv na tendenci k získávání ...
  • Vliv canisterapie na schopnost komunikace u osob s demencí 

   Defence status: DEFENDED
   Čapková, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 15. 9. 2006
  • Vliv chráněného bydlení na osoby se schizofrenií 

   Defence status: DEFENDED
   Šírová, Magdalena (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 17. 9. 2010
   Název: Vliv chráněného bydlení na osoby se schizofrenií Cíle: Pomocí metody řízeného rozhovoru zjistit, jaký vliv má absolvování chráněného bydlení na dovednosti klienta potřebné k samostatnému bydlení a jeho následné ...
  • Vliv pohybové aktivity na psychiku klienta s roztroušenou sklerózou mozkomíšní 

   Defence status: DEFENDED
   Roškotová, Irena (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 16. 9. 2008
  • Vliv sportu na agresi lidského jedince 

   Defence status: DEFENDED
   Dušek, Jindřich (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007)
   Date of defense: 9. 5. 2007
   Název: Vliv sportu na agresi lidského jedince Sport impact on aggression of human person Cíle práce: Zjistit vliv sportu na agresi jedince. Zjistit připadnou souvislost mezi agresivitou a provádějícím sportem. Metody práce: ...
  • Vliv stresu na funkční onemocnění krční páteře 

   Defence status: DEFENDED
   Němcová, Magdalena (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 25. 9. 2009
   5 ABSTRAKT Název práce: Vliv stresu na funkční onemocnění krční páteře Cíle práce: Cílem této diplomové práce je objasnit vliv míry prožívaného stresu na funkční onemocnění krční páteře. Výsledky ukazují, že osobnostní ...
  • Využití LTV u seniorů 

   Defence status: DEFENDED
   Bukovčanová, Patricia (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007)
   Date of defense: 9. 5. 2007
  • Využití teambuildingových strategií tréninku házené 

   Defence status: DEFENDED
   Kalous, Karel (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 26. 9. 2006
   Souhrn Název: Využití teambuildingových strategií v tréninku házené Use of Teambuilding Strategies in Handball Training Cíle práce: Aplikace outdoorových aktivit do tréninku házené. Ověřit vliv teambuildingových aktivit ...
  • Význam kinezioterapie v léčbě astma bronchiale u dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Pejša, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 10. 5. 2006
   Téma: Význam kinezioterapie v léčbě astma bronchiale u dětí (využití her a sportů v přírodě, lanových a překážkových drah apod.) Theme: Significance ofkineziotherapy in treatment asthma bronchiale by children (use games ...
  • Význam pohybových aktivit v rozvoji osobnosti dítěte předškolního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Horlivá, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 7. 5. 2008
   Název: Význam pohybových aktivit v rozvoji osobnosti dítěte předškolního věku Název práce v angličtině: Importance of kinetic activities in development ofpre-school children Cíl práce: Cílem mé diplomové práce bylo zjistit ...
  • Ženský lední hokej a osobnost hokejistek v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Pellarová, Marie (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 10. 5. 2006
   Název: Ženský lední hokej a osobnost hokejistek v České republice. Woman ice hockey and personality ofwoman in ice hockey in the Czech republic. Cíle práce: Zmapování současného stavu ženského ledního hokeje v České republice ...
  • Životní spokojenost seniorů 

   Defence status: DEFENDED
   Salomonová, Renata (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 7. 5. 2008
   The name of the Thesis: Life Satisfaction of Seniors The Goal of the Thesis: The primary goal ofthis thesis is to find out and compare the life satisfaction level amongst passive and sports-active seniors (65+). The secondary ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV