• Integrace žáků s ADHD v základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Vejvodová, Milena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 9. 2015
  • Intervence asistenta pedagoga v procesu inkluzivního vzdělávání na běžné základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Čejdová, Aneta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 1. 2019
   Diplomová práce se zabývá pracovní náplní asistentů pedagoga pracujících s žáky se zdravotním postižením na běžné základní škole. V rámci inkluzivního vzdělávání přibývají na běžných základních školách žáci se zdravotním ...
  • Kompetence asistenta pedagoga 

   Defence status: DEFENDED
   Němec, Zbyněk (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 31. 10. 2014
   Thesis "Teacher assistant competences" responds to growing number of teacher assistants in educational system and reflects still remaining ambiguities in delineating requirements on assistants' services and activities. The ...
  • Komplexní edukační program Rodinného centra pro děti s různými typy postižení 

   Defence status: DEFENDED
   Matoušková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006
   The title of this diploma thesis is " Complex Educational Programme of The Family Centre for Children with Various Kinds of Disability." The text deals with creation of the new type of institution, so-called ...
  • Komunikační schopnost osob se svalovou dystrofií 

   Defence status: DEFENDED
   Flossová, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 5. 2019
  • Koncepce rodinného centra pro děti s různými typy postižení 

   Defence status: DEFENDED
   Bédi, Běla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 5. 2007
   Má diplomová práce formuluje koncepci rodinného centra pro rodiny s dětmi s více typy postižení. Toto rodinné centrum bude poskytovat péči všem členům rodiny dítěte s postižením. Soustředit se bude na uspokojování potřeb ...
  • Kvalifikační předpoklady asistentů pedagoga 

   Defence status: DEFENDED
   Rokosová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   This diploma thesis deals with the qualification requirements for the role of teacher's assistants.The main aim of this thesis is to find out a level of satisfaction of teacher's assistants with the current form of ...
  • Kvalita života člověka s epilepsií 

   Defence status: DEFENDED
   Philippová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 5. 2017
  • Kvalita života osob s endokrinologickými chorobami 

   Defence status: DEFENDED
   Kršková, Vladimíra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 1. 2020
   Cushingův syndrom je vzácné onemocnění způsobené nadměrnou sekrecí kortizolu, které je spojené s významně zvýšenou morbiditou a mortalitou. Kromě somatických příznaků též výrazně zhoršuje kvalitu života osob. Cílem práce ...
  • Lidský vztah jako součást osobní asistence 

   Defence status: DEFENDED
   Fricová, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 6. 2009
   Práce Lidský vztah jako součást osobní asistence se bude zabývat mezilidským vztahem, který vzniká mezi člověkem s tělesným postižením užívajícím osobní asistenci a jeho osobním asistentem. Cílem práce je prozkoumat a ...
  • Logopedická prevence a rozvoj řeči v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Mrázková, Andrea (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
  • Lyžování jako volnočasová aktivita pro osoby se zdravotním postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Vlčková, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   The final bachelor's thesis deals with the topic of skiing as a leasuretime aktivity for people with disabilities. The theoretical part of the thesis contains the possibilities and ways of skiing for people with disabilities, ...
  • Metodika plavecké výuky pro osoby s tělesným postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Štěrbová, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 1. 2016
  • Místo sportu v ucelené rehabilitaci osob s transverzální lézí míšní 

   Defence status: DEFENDED
   Urbanová, Miroslava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
  • Motivační faktory osobních asistentů Klubu Hornomlýnských 

   Defence status: DEFENDED
   Hedlová, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 9. 2013
   U n iv er zita K ar lov a PEDAGOGICKÁ FAKULTA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA MOTIVAČNÍ FAKTORY OSOBNÍCH ASISTENTŮ KLUBU "HORNOMLÝNSKÁ" Závěrečná bakalářská práce Autor: Marie Hedlová Obor: Speciální pedagogika Forma studia: kombinovaná ...
  • Možnosti a přínos sportovních aktivit pro lidi s mozkovou obrnou v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Jamrichová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 6. 2012
   Možnosti a přínos sportovních aktivit pro lidi s mozkovou obrnou v České republice Cílem bakalářské práce je zjistit, jaké jsou možnosti a přínos sportovních aktivit pro lidi s mozkovou obrnou v České republice, a to co ...
  • Možnosti podpory klientů s diagnózou roztroušené sklerózy 

   Defence status: DEFENDED
   Hrubá, Marta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 19. 1. 2010
   Cílem této diplomové práce je zmapovat léčbu, pracovní a sociální rehabilitaci, možnosti vzdělávání a sociálních služeb, které mají k dispozici pacienti s diagnostikovanou roztroušenou sklerózou (dále jen RS). Dále zaznamenat ...
  • Možnosti rozvoje grafomotoriky a počátečního psaní u integrovaných dětí s DMO 

   Defence status: DEFENDED
   Tomášková, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 1. 2008
   Tato diplomová práce pojednává o možnostech rozvoje grafomotoriky a počátečního psaní u integrovaných dětí s DMO. Teorie nahlíží na problematiku DM O v souvislosti s výchovou a vzděláváním, zvláštní pozornost je přitom ...
  • Možnosti rozvoje jemné motoriky a grafomotoriky jedince s centrální poruchou hybnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Burdová, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 29. 5. 2019
   Diplomová práce se zabývá tématikou rozvoje jemné motoriky a grafomotoriky jedince s centrální poruchou hybnosti. Hlavním cílem práce je zjistit a popsat, jaké jsou možnosti rozvoje těchto schopností a dovedností. V ...
  • Možnosti vzdělávání žáků s tělesným a kombinovaným postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Chroboková, Kamila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 6. 2012
   název práce: Možnosti vzdělávání žáků s tělesným a kombinovaným postižením autor práce: Bc. Kamila Chroboková vedoucí práce: Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. Abstrakt Práce se věnuje problematice dětí s tělesným a ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV