• Ústavní aspekty zániku československé federace 

   Defence status: DEFENDED
   Šnajdaufová, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 28. 11. 2018
   Constitutional aspects of the dissolution of the Czechoslovak Federation Abstract The Czechoslovak Federation was a Czechoslovak state, which originated in 1918 based on the nation's right to self-determination. Through ...
  • Ústavní situace druhé republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Marek, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 18. 9. 2008
  • Ústavní transformace a zánik čs. federace po listopadu 1989 

   Defence status: DEFENDED
   Janeček, Viktor (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 8. 6. 2018
   Diplomová práce o ústavní transformaci a zániku československé federace po listopadu 1989 se soustředí na legislativní reflexi politických změn a posunů v situaci nominální federace, v níž státoprávní ambice jedné ze dvou ...
  • Ústavodárné Národní shromáždění v letech 1946 - 1948 

   Defence status: DEFENDED
   Tkadlec, Jaroslav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 1. 2009
   99 ZÁVĚR Předkládaná práce si v úvodu položila několik otázek, na které měly být v jednotlivých kapitolách nalezeny odpovědi. Na hlavní z nich, sice na otázku, zda Ústavodárné Národní shromáždění splnilo zadání k vypracování ...
  • Ústavodárné Národní shromáždění v letech 1946-1948 

   Defence status: DEFENDED
   Tkadlec, Jaroslav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 12. 2011
   ÚSTAVODÁRNÉ NÁRODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ V LETECH 1946-1948 ABSTRAKT Rigorózní práce se zabývá činností Ústavodárného Národního shromáždění v letech 1946- 1948. Zaměřuje se na vznik tohoto zákonodárného sboru, a to zejména z hlediska ...
  • Volební zákonodárství České republiky v nálezech Ústavního soudu 

   Defence status: DEFENDED
   Felix, Adam (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 10. 2012
   Cílem práce bylo analyzovat zásahy Ústavního soudu do volební legislativy platné v České republice. K pochopení materie obsahuje práce několik kapitol o historickém vývoji právní úpravy voleb v České republice a komparace ...
  • Vplyv Slovenského národného povstania na ústavnú situáciu Československa 

   Defence status: DEFENDED
   Tabaková, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 18. 9. 2008
  • Vztah státu a církve v poválečné historii československé a české státnosti. Srovnání právního postavení církví za komunistického režimu a v současnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Ptáčník, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   1. Vymezení předmětu práce Cílem této diplomové práce je popsat situaci církví a náboženských společností v rámci právního řádu v průběhu proměn, které český právní řád postihly za poslední půlstoletí. Protože není možné ...
  • Zánik Československa z hlediska ústavního práva 

   Defence status: DEFENDED
   Rybka, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 12. 2. 2008

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV