• Die Gestalten der Emigranten in zwei deutschsprachigen Romanen (Der Umbruch oder Hanna und die Freiheit von Alice Rühle-Gerstel und Die Straße des Verrats von Hans Natonek) 

   Defence status: DEFENDED
   Chalupníčková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 1. 2012
   NÁZEV: Postavy emigrantů ve dvou německých románech (Der Umbruch oder Hanna und die Freiheit od Alice Rühle-Gerstel a Die Straße des Verrats od Hanse Natonka) AUTOR: Lucie Chalupníčková KATEDRA: Katedra germanistiky VEDOUCÍ ...
  • Holocaust und Shoa in den deutschsprachigen Prosawerken 

   Defence status: DEFENDED
   Ulbrich, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 9. 2020
  • Humor und Satire im erzählenden Werk Jakob Heins 

   Defence status: DEFENDED
   Hyská, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
   Cílem bakalářské práce je interpretace vybraných próz současného německého autora Jakoba Heina se soustředěním na satirické ztvárnění a prvky humoru. Pro účely práce byla vybrána sbírka povídek Mein erstes T-Shirt [Moje ...
  • Inszenierungen der deutschsprachigen Werke auf den ausgewählten Prager Bühnen (1990/91 - 2007/08) 

   Defence status: DEFENDED
   Hagenhoferová, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 28. 5. 2009
   2009 Nazev: Inszenierungen der deutschsprachigen Werke auf den ausgewahlten Prager Billmen (1990/91-2007/08) Nazev v cestine: Inscenace nemecky psanych del na vybranych praiskych scemich (1990/91-2007/08) Autor: Monika ...
  • Karl Tschuppik: Ein Sohn aus gutem Hause - Die Interpretation des Romans 

   Defence status: DEFENDED
   Honsová, Ráchel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 24. 5. 2017
  • Karoline von Günderrode - Dichterin, literarische Gestalt und frühe Feministin 

   Defence status: DEFENDED
   Stará, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 9. 2010
   V diplomové práci je představen život a dílo Karolíny von Günderrode, na které je pak blíže nahlíženo zejména ve smyslu jejího postavení ve vývoji emancipace. Karolína von Günderrode zaujímá mimo jiné zvláštní pozici v ...
  • Kindergestalten in den Erzählungen R. M. Rilkes 

   Defence status: DEFENDED
   Nodesová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 24. 5. 2017
  • Die Lehrergestalten in den Werken von deutschen Autoren des zwanzigsten Jahrhunderts 

   Defence status: DEFENDED
   Stolařová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 5. 2009
   Nazev diplomove prace: Postavy uCitelii v dilech nemeckych autorii dvaca.teho stoleti Autor: Petra Stolafova Vedouci DP: PhDr. Viera Glosikova, CSc. ABSTRAKT V me diplomove praCl Jsem srovnavala postavy uCitelii v dilech ...
  • Lyrika Franze Werfla v českých překladech 

   Defence status: DEFENDED
   Paříková, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 1. 2020
  • Das Motiv der "verbotenen" Liebe im Werk von Robert Musil 

   Defence status: DEFENDED
   Hansl, Jiří (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 11. 1. 2011
   NÁZEV: Motiv "zakázané" lásky v díle Roberta Musila ABSTRAKT: Diplomová práce se zabývá problematikou dospívání mladého chovance v chlapeckém internátě. Cílem práce bylo analyzovat román Roberta Musila "Zmatky chovance ...
  • Das Motiv der "verbotenen" Liebe im Werk von Robert Musil 

   Defence status: RECOGNIZED
   Hansl, Jiří (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   TITLE: The Motive of "Forbidden" Love in Work of Robert Musil SUMMARY: The thesis deals with the problems of adolescence of a young boarder in a boarding school. The objective of the thesis was to analyze the novel of ...
  • Die Motive des Jüdischen im Werk von Leo Perutz 

   Defence status: DEFENDED
   Majerníková, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 5. 2010
   Résumé Cílem mé diplomové práce bylo hledání a analýza židovských tématů v díle Leo Perutze. V první kapitole jsem se zaměřila na život a dílo Leo Perutze a dospěla k poznání, že přestože Leo Perutz, židovský spisovatel ...
  • Nenaplněné touhy postav ve sbírce povídek Lettipark od Judith Hermannové 

   Defence status: DEFENDED
   Bejčková, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 22. 5. 2019
   Diplomová práce se zabývá tematickou interpretací povídek ze sbírky Lettipark od Judith Hermannové, která vyšla v roce 2016, český překlad byl publikován roku 2018. V rámci jednotlivých interpretací budou akcentovány ...
  • Obraz Prahy ve vybraných dílech Lenky Reinerové 

   Defence status: DEFENDED
   Zemanová, Alžběta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 5. 2009
   Tato diplomová práce zpracovává obraz Prahy ve vybraných dílech Lenky Reinerové. Jednotlivé kapitoly se zabývají publikacemi Es begann in der Melantrichgasse, Die Premiere, Das Traumcafé einer Prager in, Der Ausflug zum ...
  • Obraz Prahy ve vybraných literárních dílech českých a německých autorů 20. a 21. století 

   Defence status: DEFENDED
   Špaček, Ondřej (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 5. 2009
   " Ondrej Spacek: Diplomova prace Autor prace: Ondfej Spacek Vedouci prace: PhDr. Viera Glosikova, esc. Nazev: Obraz Prahy ve vybranych litenlmich dilech ceskych a nemeckych autorU 20. a 21. stoleti Abstrakt Ve sve praci ...
  • Otto Brod und sein literarisches Werk 

   Defence status: DEFENDED
   Smejkalová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 24. 5. 2017
  • Parodien von ausgewählten literarischen Texten 

   Defence status: DEFENDED
   Semínová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 6. 2020
  • Politische Tendenzen in der österreichischen Gegenwartsliteratur: Analyse der essayistischen Werke von Robert Menasse 

   Defence status: DEFENDED
   Hobíková, Pavla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 5. 2012
   Tato diplomová práce se zabývá fenoménem soudobé kritické esejistiky v kontextu současné rakouské literatury na příkladu Roberta Menasseho. V úvodní kapitole je představen život a tvorba Roberta Menasseho. V další části ...
  • Reflexionen des Faschismus in ausgewählten deutschen Prosawerken 

   Defence status: DEFENDED
   Havlík, Pavel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 19. 1. 2010
   RESUMÉ Mario a kouzelník, Mefisto, Tranzit - tri díla trech spisovatelu, která se zabývají spolecným tématem, ale liší se od sebe casovou rovinou zkoumaného tématu. Odrážejí charakteristické rysy fašistické ideologie na ...
  • Der Roman von der Mitte Europas "Die grüne Jungfer" des Bernhard Setzwein 

   Defence status: DEFENDED
   Šťavíková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 1. 2006
   Diplomová práce rozebírá román "Die grüne Jungfer" na základě literární teorie Jurije Lotmana se zvláštním ohledem na strukturu místa, času, opozice. Vzhledem k tématu hranice zařazuje dílo do literárněhistorického ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV