• Osobní pohoda dítěte v kontextu vztahů v rodině 

   Kojanová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   The bachelor thesis aims to cover the relationship between children's well-being and family relationships. This study consists of two parts. The first literary-overview part provides theoretical information on the topic ...
  • Poruchy chování u dospívajících v kontextu socializace 

   Kajuková, Věra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 5. 2008
   This thesis is discussing conduct disorders among children and adolescents. The goal of this thesis is to map risk and dangerous factors and their influence in a context of socialization and look into its nature in relation ...
  • Posílení odolnosti dětí ve vyrovnávání se s náhlou krizovou událostí 

   Miková, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 6. 2019
   Bakalářská práce se zabývá fungováním odolnosti dětí v reakci na náhlou krizovou událost. Zaměřuje se na děti do 12 let a využívá pojem náhlé krizové události jako nový konstrukt, který se vyhýbá implikaci traumatu jako ...
  • Prarodiče ve výchově 

   Matějů, Anežka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vztahů prarodičů a vnoučat. Teoretická část práce se soustředí na vztahy z pohledu prarodiče i dítěte. Mapuje úlohu prarodičů ve výchově, interakci dětí a prarodičů a zabývá ...
  • Proměna preferencí ve vztazích mezi pohlavími v období pubescence ve školních třídách 

   Čelikovská, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 26. 1. 2009
   Tato práce se zabývá vztahy mezi chlapci a dívkami v průběhu období pubescence ve školní třídě. Cílem práce je sledování proměn preferencí mezi pohlavími v rámci školní třídy v období pubescence. Podkladem pro zpracování ...
  • Psychologická charakteristika mladistvých pachatelů závažných trestných činů 

   Spurná, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 5. 2017
   Dizertační práce nazvaná Psychosociální charakteristika mladistvých pachatelů závažných trestných činů se zabývá problematikou mladistvých odsouzených pro trestný čin vraždy v ČR. Text dizertační práce je rozdělen na ...
  • Psychologická problematika sekundární viktimizace obětí trestných činů 

   Bezděk, Rostislav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 5. 2008
   This overview study attempts to categorize and summarize psychological aspects of secondary victimization, a topic that has not been dealt with comprehensively in scientific literature so far. The author adds personal ...
  • Psychologická problematika viktimizace 

   Velikovská, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 5. 2010
   Práce se zabývá stále více diskutovanou problematikou obětí trestných činů a jejich viktimizací. Pozornost je věnována samotné oběti trestného činu, jejímu postavení ve společnosti a roli, kterou v trestném činu sehrává. ...
  • Psychologické aspekty atopického ekzému u dětí a dospívajících 

   Lesse, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Diplomová práce se zabývá atopickým ekzémem u dětí a dospívajících z psychologické perspektivy. Cílem tohoto textu je popsat a vyzdvihnout psychologické aspekty tohoto onemocnění a charakterizovat oblasti, kterých se může ...
  • Psychologické aspekty identifikácie a jej uplatnenie v kriminalistickej praxi 

   Molnárová, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 9. 2008
   Dizertačná práca "Psychologické aspekty identifikácie a jej uplatnenie v kriminalistickej praxi", ktorá je prehľadovou štúdiou, sa v prvej časti zaoberá vymedzením základných pojmov, podstatou ako aj významom ...
  • Psychologické charakteristiky edukačního prostředí dospívajících 

   Lidická, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 1. 2010
   Předkládaná diplomová práce se věnuje psychologické charakteristice edukačního prostředí dospívajících. Za edukační prostředí považujeme v rámci této práce především prostředí rodiny a školy, které jsou považovány za ...
  • Psychologické souvislosti efektivity outdoorových programů 

   Švyhnosová, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 26. 1. 2009
   Stále více firem vyhledává v dnešní době outdoorové programy pro manažery či pracovní týmy jako prostředek rozvoje. Outdoorové programy využívají zážitkového vzdělávání a mají pomoci účastníkům lépe porozumět sami sobě i ...
  • Psychologické souvislosti mimořádného hudebního nadání u dětí 

   Sailerová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 1. 2012
   Teoretická část práce se věnuje klíčovým tématům výzkumu hudebního nadání. Vedle úvodní kapitoly o nadání obecně se zaměřuje na vymezení pojmů hudebního nadání, na klasifikaci hudebních schopností a historický pohled do ...
  • Psychologické souvislosti motivace ke změně odsouzených mužů v rámci resocializačního programu "Získej zaměstnání" 

   Šípová, Emilie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   Disertační práce je zaměřena na zkoumání psychologických souvislostí motivace ke změně dospělých odsouzených mužů, kteří se účastnili a dokončili motivační resocializační program ‚Získej zaměstnání'. V první části ...
  • Psychologické souvislosti nebezpečného pronásledování 

   Zbořilová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 2. 6. 2010
  • Psychologické souvislosti přesnosti a věrohodnosti výpovědi 

   Chroustovská, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   Tato diplomová práce je zaměřena na psychologické souvislosti přesnosti a věrohodnosti výpovědi. Klade důraz na skutečnost, že každá výpověď musí být posouzena z obou těchto hledisek. Je podáván přehled poznatků o faktorech, ...
  • Psychologické souvislosti resocializačních programů pro mladé odsouzené 

   Houdková, Ludmila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 22. 8. 2014
   Disertační práce je zaměřena na mladé odsouzené muže, kteří se nacházejí ve výkonu trestu odnětí svobody. Jsou umístění na specializovaném oddělení, které se ve svém resocializačním působení zaměřuje cíleně na tyto odsouzené ...
  • Psychosociální charakteristiky dětí, které se dopustily násilné trestné činnosti 

   Schwabová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 18. 5. 2009
   Tématem práce jsou psychosociální charakteristiky dětí mladších 15-ti let, které se dopouštějí násilné trestné činnosti, v daném případě především loupeží, ale také vraždy či úmyslného ublížení na zdraví nebo vydírání. Za ...
  • Psychosociální charakteristiky mladistvých odsouzených pro násilný trestný čin 

   Běhalová, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 4. 2010
   Prvni (teoreticka) cast rigorozni prace pnnasi prehled teoretickych koncepci a jejich vyklad ke kriminalnimu - delinkventnimu jednani. Zabyva se problematikou agrese. Dale rozpracovava charakteristiky obdobi dospivani ze ...
  • Psychoterapeutická péče pro adolescenty selhávající v náročných situacích. 

   Bauer, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 3. 2010
   Ústředním motivem disertační práce bylo nalezení efektivního způsobu, jak pomoci mladým lidem na hranici dospělosti prostřednictvím psychoterapeutické péče k zvládnutí náročných situacích, v nichž se jim nepodařilo obstát. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV