• Ležící pozůstalost v českém právním řádu - srovnání s rakouskou právní úpravou 

   Defence status: DEFENDED
   Halíková, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 9. 2009
   63 Závěr Sepětí české a rakouské právní úpravy mělo dlouhou tradici, navzdory tomu však v důsledku politických změn na našem území během druhé poloviny 20. století došlo k podstatnému odklonu českého občanského práva od ...
  • Mediace v občanskoprávních věcech 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Aneta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 12. 2018
   - Mediation in civil matters The purpose of the thesis is detailed analys of mediation as the type of alternative dispute resolution, its basic principles and elements, all in confrontation with Czech legal enactment of ...
  • Náklady civilního řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Skalický, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 26. 6. 2007
  • Náklady nalézacího řízení sporného 

   Defence status: DEFENDED
   Kuchaříková, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 9. 2009
   56 11. Závěr Tato diplomová práce pojednává o nákladech nalézacího řízení sporného. Společná zákonná úprava nákladů řízení sporného i nesporného vedla k tomu, že jsem v práci rámcově zmínila též instituty týkající se typicky ...
  • Náklady řízení v civilním procesu 

   Defence status: DEFENDED
   Císařová, Monika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 6. 2009
   97 RESUMÉ The subject matter of this thesis are costs which arise in the course of civil proceedings in general and, in particular, concrete costs arising on the part of specific participants in the course of the proceedings. ...
  • Nástroje přípravy jednání v civilním soudním řízení sporném 

   Defence status: DEFENDED
   Čičmanec, Adam (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 22. 11. 2018
   Instruments of preparatory stage of civil proceeding Abstract Preparatory proceeding is one of the stages of civil procedure and involves complex of procedures granting the presiding judge an opportunity to clarify the ...
  • Nemovitosti v exekučním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Doležalová, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 4. 2016
   The submitted thesis describes and analyses the current legislation concerning real estate as subject to execution proceeding. It contains an analysis of the relevant provisions of the Civil Procedure Code and Execution ...
  • Obrana povinného v exekučním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Laurinová, Aneta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 12. 5. 2020
   The defense of a debtor in execution proceedings Abstract The thesis focuses on the defense of a debtor in execution proceedings. It is divided into theoretical and practical part and composes of six chapters. The thesis ...
  • Odůvodnění civilních soudních rozhodnutí 

   Defence status: DEFENDED
   Palánová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 6. 2020
   Odůvodnění civilních soudních rozhodnutí Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá odůvodněním soudních rozhodnutí vydávaných v civilním řízení. Soudní rozhodnutí představuje stěžejní výstup soudu v civilním řízení, neboť k ...
  • Odvolání jako řádný opravný prostředek v české právní úpravě ve srovnání s právní úpravou ve Spolkové republice Německo 

   Defence status: DEFENDED
   Pelikánová, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 14. 5. 2008
  • Odvolání v civilním procesu 

   Defence status: DEFENDED
   Holý, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 26. 9. 2007
  • Odvolání v civilním procesu 

   Defence status: DEFENDED
   Vaníčková, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 11. 2011
   Zásada přezkumu soudních rozhodnutí platí ve všech demokratických právních řádech. Přezkoumávání jejich správnosti se realizuje prostřednictvím opravných prostředků, které mají být zárukou ochrany práv a oprávněných zájmů ...
  • Odvolání v civilním procesu - srovnání právní úpravy ČR s právní úpravou SR 

   Defence status: DEFENDED
   Holý, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 6. 2009
  • Odvolání v české právní úpravě ve srovnání s úpravou ve Spolkové republice Německo 

   Defence status: DEFENDED
   Pelikánová, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 11. 10. 2010
  • Osvojení - srovnání právní úpravy ČR se SRN 

   Defence status: DEFENDED
   Péková, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 9. 2009
   63 Závěr Institut osvojení, pokud se týče nezletilých, je jak v České republice, tak ve Spolkové republice Německo pojímán jako forma náhradní rodinné péče, kterou ovšem ve svých důsledcích překračuje tím, že dochází ke ...
  • Osvojení - srovnání právní úpravy ČR se SRN 

   Defence status: DEFENDED
   Péková, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 29. 6. 2010
   (anglické resumé) Adoption - a comparison between the law of the Czech Republic and Germany The dissertation compares adoption problems in the Czech Republic and in the Federal Republic of Germany. The First Chapter considers ...
  • Osvojení jako forma náhradní rodiny 

   Defence status: DEFENDED
   Ryslová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 3. 2013
   1 Abstract The presented thesis with the title of the "Adoption as a substitute form of family" deals with most ideal form of surrogate parental care, the adoption. The introductory chapter captures history of the institute, ...
  • Péče soudu o nezletilé 

   Defence status: DEFENDED
   Krejza, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 31. 1. 2007
  • Postavení manžela povinného v exekučním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Cejnarová, Jitka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 29. 11. 2018
   Status of an obliged person's spouse in the execution proceedings Abstract The topic of this rigorous thesis is "Status of an obliged person's spouse in the executory proceedings". I got to this topic through my professional ...
  • Postavení nezletilého v civilním procesu 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 20. 5. 2008

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV