• Povaha profesionalizace neziskových organizací a její důsledky 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   The theme of this thesis is the professionalization of NGOs, which can be defined as the transformation to a formal organization with professional management. The process of professionalization consist in job creations ...
  • Problém v integraci dětí cizinců do školského vzdělávacího systému v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Myslivečková, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   This bachelor's theses deals with problems which are setted in the integration of foreign pupils into educational system in Czech republic and which are needed to overcome during the integrational process by these ...
  • Profesionalizace a její vliv na sektorovou identitu neziskových organizací v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Trdličková, Gabriela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   (abstrakt) Tato diplomová práce zkoumá vliv míry profesionalizace na sektorovou identitu vybraných neziskových organizací v České republice, které se zabývají poskytováním služeb pro hendikepované osoby. V neziskových ...
  • Protikorupční strategie politických stran ODS a ČSSD optikou individuální a systémové korupce 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlíková, Laura (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Fenomén korupce se stává v posledních letech neustále více artikulovaným politickými stranami. Do stranických programů se dostávají sekce zaměřené přímo na boj s tímto problémem. Přes veškerou deklarovanou snahu s korupcí ...
  • Proženské organizace v ČR jako lobbisté rodinné politiky 

   Defence status: DEFENDED
   Molnárová, Alžběta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   The diploma thesis deals with the theme of women's organizations lobbying family policy. The theoretical approaches used in the work discribe the subject of research and the tools for its exploration. These are manily ...
  • Příležitosti korupce v zákoně o veřejných zakázkách 

   Defence status: DEFENDED
   Lejček, Kryštof (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   Diplomová práce "Příležitosti korupce v zákoně o veřejných zakázkách" se zabývá identifikací možných příležitostí ke vzniku korupce ve veřejných zakázkách podle současného zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných ...
  • Repertoár interpretačních rámců pomoci obětem domácího násilí 

   Defence status: DEFENDED
   Píbilová, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   1 REPERTOÁR INTERPRETAČNÍCH RÁMCŮ POMOCI OBĚTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ Abstrakt Práce se zabývá pomocí obětem domácího násilí, respektive interpretačními rámci státního a nestátního sektoru. Jako teoretické východisko je použita ...
  • Rethinking Corruption in the Czech Republic: A Mixed-Methods Approach to a Systemic Problem 

   Defence status: DEFENDED
   Gawthorpe, Steven (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 22. 1. 2018
   Systemická korupce je běžný vědecký pojem, nicméně chybí shoda ohledně významu tohoto termínu stejně jako důsledná analýza tohoto tématu. Tento nedostatek ve výzkumu představuje prostor pro analýzu tohoto tématu systemické ...
  • Role mateřských center v politice podpory rodin na malých městech 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Adamcová, Marie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 16. 6. 2009
  • Strážci veřejného zájmu: Rámcové vymezování konceptu watchdog v kontextu sociálněvědního diskurzu a v aktérské perspektivě jeho představitelů 

   Defence status: DEFENDED
   Beránková, Petra Alexandra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   Práce se zabývá fenoménem takzvaných watchdogových organizací, jejichž narůstající počet a vliv svědčí o vytváření samostatného sociálního hnutí. Watchdogové organizace autorka definuje jako typ veřejně prospěšných nevládních ...
  • Svět očima zelených 

   Defence status: DEFENDED
   Slabá, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 19. 6. 2006
  • Systémová korupce v Liberci 

   Defence status: DEFENDED
   Langr, Ivan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 22. 10. 2013
   Rigorózní práce "Systémová korupce v Liberci. Jak ji řešit?" se zabývá tématem systémové korupce a klientelismu a jejich rolí v postkomunistické společnosti. Práce je koncipována jako případová studie (Yin 1994, 2003, ...
  • Systémová korupce v Liberci 

   Defence status: DEFENDED
   Langr, Ivan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 21. 6. 2013
   Diplomová práce "Systémová korupce v Liberci" se zabývá tématem systémové korupce a klientelismu a jejich rolí v postkomunistické společnosti. Práce je koncipována jako případová studie (Yin 1994, 2003, Flyvbjerg ...
  • Types of corruption and anti-corruption strategies in Ukraine 

   Defence status: DEFENDED
   Smorodina, Sofia (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 10. 2. 2021
   The thesis investigates corruption and the anti-corruption strategies. Focusing on the case study of Ukraine, it is shown how corruption can affect society and what particular measures can be undertaken for tackling this ...
  • Variabilita strategií občanských protikorupčních organizací 

   Defence status: DEFENDED
   Kandusová, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Bakalářská práce "Variabilita strategií občanských protikorupčních organizací" se zabývá otázkou, zdali tvrdé lidské a materiální zdroje souvisí s tím, jaké strategie volí vybrané protikorupční organizace působící v České ...
  • Vliv úrovně profesionalizace práce s dobrovolníky na jejich spokojenost s dobrovolnickou činností 

   Defence status: DEFENDED
   Peychlová, Štěpánka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 28. 6. 2013
   Předkládaná práce se zaměřuje na dobrovolnictví realizované v rámci dobrovolnických organizací. Zkoumá vazbu mezi úrovní profesionalizace práce s dobrovolníky a spokojeností dobrovolníků s dobrovolnickou činností v těchto ...
  • Vlivová struktura a problém korupce v obchodu s vojenským materiálem v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Pernica, Bohuslav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   Práce Vlivová struktura a problém korupce v obchodu s vojenským materiálem v České republice se s odkazem na vytvoření vojenskoprůmyslového komplexu A. Čepičkou na počátku 50. let 20. století v Československu (v českých ...
  • Vztah občanské participace a hédonistického životního způsobu u mladistvých 

   Defence status: DEFENDED
   Šíp, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 27. 1. 2015
   Bibliografický záznam ŠÍP, Michal. Vztah občanské participace a hédonistického životního způsobu u mladistvých. Praha: Karlova univerzita, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií, 2015. 133 stran, Vedoucí ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV