• Postavení spolků při ochraně životního prostředí 

   Sobocik, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 24. 9. 2015
   Diplomová práce se věnuje problematice postavení spolků při ochraně životního prostředí. Autor rozebírá právní zakotvení spolků jako typu právnické osoby v českém právním řádu a popisuje jednotlivé role, které spolky při ...
  • Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí 

   Hlavničková, Nina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 31. 5. 2010
   Závěr Proces posuzování vlivů záměrů na životní prostředí se stal v České republice významným preventivním systémovým opatřením v oblasti ochrany životního prostředí. Jak bylo popsáno v této diplomové práci, proces EIA je ...
  • Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí 

   Maršál, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   Hlavním cílem této diplomové práce je provedení podrobné analýzy institutu posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA), který je v současné době jedním z významných právních nástrojů ochrany životního prostředí. ...
  • Pozemkové vlastnictví a jeho specifika 

   Pařízková, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 2. 2010
  • Právna úprava nakladania s geneticky modifikovanými organizmami 

   Medveďová, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 26. 5. 2015
   Právna úprava nakladania s geneticky modifikovanými organizmami ABSTRAKT Používanie geneticky modifikovaných organizmov v celosvetovom merítku je na vzostupe, čo sa odráža v potrebe ich účinnej a dôslednej regulácie. Hlavnou ...
  • Právní nástroje zajištění přístupu k nemovitosti 

   Blažejová, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 31. 10. 2019
   Právní nástroje zajištění přístupu k nemovitosti Tato práce se zabývá analýzou právních nástrojů soukromého i veřejného práva, které jsou schopny zajistit přístup nemovitosti. Práce na tyto nástroje nahlíží z pohledu ...
  • Právní režim chráněných území a ochranných pásem v ochraně vod 

   Kašpar, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 9. 2014
   Tato diplomová práce pojednává o právním režimu chráněných území a ochranných pásem sloužících k ochraně vod. Diplomová práce se člení celkem do čtyř kapitol. Kapitola první se věnuje problematice chráněných území a ...
  • Právní režim pozemků určených k plnění funkcí lesa 

   Pavlíčková, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 28. 4. 2014
   This diploma thesis deals with the current legal regulation and the issues related to the land intended to fulfill the functions of a forest. The aim of the thesis is to evaluate the legal regulations and to provide proposals ...
  • Právní režim provozování turistiky a sportu ve zvláště chráněných územích 

   Manková, Marie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 9. 2014
   Tématem diplomové práce je právní režim provozování turistiky a sportu ve zvláště chráněných územích České republiky. Zvláště chráněná území jsou oblasti s přísnějším režimem ochrany přírody vztaženým na konkrétní území s ...
  • Právní režim volnočasových aktivit ve volné přírodě 

   Táborská, Hana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 27. 1. 2015
   Diplomová práce "Právní úprava volnočasových aktivit ve volné přírodě" se zabývá právní regulací chování jednotlivce ve volné přírodě s ohledem na ochranu přírody. Vychází z legislativy platné na území České republiky, ...
  • Právní úprava ochrany "nezastavěné" krajiny 

   Pleskačová, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 4. 2017
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou právní úpravy zohledňující ochranu nezastavěné krajiny. Klíčová pozornost je v mé práci věnována analýze právní úpravy a nástrojů sloužících ochraně krajiny ve smyslu kvantitativním ...
  • Právní úprava ochrany lesa 

   Hargaš, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 12. 2012
   Diplomová práce je rozdělena do 9 kapitol. Úvodní kapitola nastiňuje témata, kterými se celá diplomová práce bude zabývat. Druhá kapitola přibližuje les přírodovědeckým pohledem. Vymezuje funkce lesa a zabývá se základními ...
  • Právní úprava vytvoření a ochrany soustavy Natura 2000 

   Papíková, Daniela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 27. 1. 2015
   Cílem této diplomové práce bylo provedení analýzy právní úpravy vytvoření a ochrany soustavy Natura 2000 z pohledu mezinárodního environmentálního práva, unijního práva a práva českého. Diplomová práce je členěna do 5 ...
  • Právo na informace o životním prostředí 

   Hubálková, Magdalena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 28. 6. 2011
   RESUMÉ PRÁVO NA INFORMACE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ | 1 Právo na informace o životním prostředí RESUMÉ Cílem této práce je přiblížit právní úpravu práva na informace o životním prostředí. Existuje mnoho různých důvodů proč je ...
  • Právo na informace o životním prostředí v kontextu svobodného přístupu k informacím 

   Prágerová, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 25. 1. 2016
   Tématem diplomové práce je právo na informace o životním prostředí v kontextu svobodného přístupu k informacím. Jedná se o progresivní oblast mezinárodního i českého práva, jejichž společným cílem je zaručit právo na ...
  • Právo stavby a jeho srovnání s rakouskou právní úpravou 

   Kolísková, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 9. 2019
   The right of superficies and its comparison to Austrian law Abstract This thesis describes the right of superficies that was adopted into the Czech legal system by the Act Nr. 89/2012 Sb., Civil Code and compares it with ...
  • Prevody vlastníckého práva k pozemkom 

   Koreň, Samuel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 6. 2016
   Diplomová práca sa zaoberá náležitosťami prevodu vlastníckeho práva k pozemkom. Pozostáva z troch hlavných kapitol. Prvá kapitola definuje jednotlivé základné pojmy relevantné pre túto diplomovú prácu s dôrazom na špecifické ...
  • Principy evropského práva životního prostředí 

   Vácha, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 6. 2010
   Závěrem Na právní principy tedy můžeme nahlížet jako na integrující element recentního práva. Jsou přechodovým mostem mezi právní a mimoprávní oblastí a svým hodnotovým významem ospravedlňují základní cíle, k nimž právo ...
  • Principy ochrany životního prostředí a jejich uplatňování v mezinárodním, evropském komunitárním a českém právu 

   Ptáková, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 31. 5. 2010
   ZÁVĚR: Právo životního prostředí není typickým příkladem právního odvětví, které se dlouhodobě formuje v úzkém sepětí s určitým územím a vyvíjí se v daném historickém kontextu s vazbou na určitou tradici. Římské právo, ...
  • Principy ochrany životního prostředí a jejich uplatňování v mezinárodním, evropském komunitárním a českém právu 

   Villalobos, Manuel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
   98 5. ZÁVĚR Ve své práci jsem se zabýval základními principy práva životního prostředí a jejich uplatňováním v mezinárodním, evropském komunitárním a českém právu. S ohledem na veliký počet zásad v právu životního prostředí ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV