• Dějiny staroboleslavské kolegiální kapituly: místní tradice a realita 

   Defence status: DEFENDED
   Brodňanská, Adéla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
  • Dějiny Svaté Hory v zrcadle zázraků 

   Defence status: DEFENDED
   Káčerek, Roman (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 24. 5. 2016
  • Dějiny vsi Koloděje do roku 1850. Mikrosonda do života venkovského obyvatelstva 

   Defence status: DEFENDED
   Kuprová, Karolina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Bakalářská práce se zabývá historií stavebních objektů vystavěných na dominikálních pozemcích v obci Koloděje do roku 1850. Cílem práce je na základě analýzy excerpovaných pramenů a literatury popsat vznik a vývoj stavení, ...
  • Dominikánské konventy v Čechách zaniklé v době husitské 

   Defence status: DEFENDED
   Šnoblová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 24. 5. 2011
  • Evangelíci v Libštátě (1783 - 1945): Tři kostely v jedné obci by něco neobyčejného bylo 

   Defence status: DEFENDED
   Kletvík, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 9. 2011
   V Libštátě se vedle sebe po dlouhá desetiletí nacházely tři církevní sbory. Tato práce mapuje dějiny sboru helvetského vyznání a sboru augšpurského vyznání. Početnější byla ta skupina, která se zde přihlásila po vydání ...
  • Falknovská větev Nostitzů 1630-1945 

   Defence status: DEFENDED
   Džurná, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
  • Historie znojemského pivovaru (1363-2010) 

   Defence status: DEFENDED
   Kočí, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 24. 5. 2011
   Historie znojemského pivovaru (1363-2010) - abstrakt Obsahem mé bakalářské práce je kompletní historie a stavební vývoj v letech 1720 - 2010 jediného zbývajícího, dnes již nefunkčního, znojemského pivovaru. Zároveň tato ...
  • Inkvizitoři v Českých zemích v době předhusitské 

   Defence status: DEFENDED
   Vorlíček, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 9. 2012
   Cílem této bakalářské práce bylo pomocí sběru informací ze starší a aktualizované literatury vytvořit celistvý obraz inkvizitora na území Čech v letech 1315-1415 a to v podobě medailonku. Práce je rozdělena do tří hlavních ...
  • Johanka z Krajku a Jednota bratrská 

   Defence status: DEFENDED
   Kaleta, Juda (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 17. 1. 2017
   Bakalářská práce se věnuje Johance z Krajku, šlechtičně doby jagellonské, která je známá díky své podpoře Jednoty bratrské a následnému vstupu do tohoto společenství. Práce obsa- huje dvě části, z nichž se každá snaží ...
  • Kartuziáni na Spiši 

   Defence status: DEFENDED
   Kubičková, Kristína (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 16. 1. 2019
   Tématem bakalářské práce je působení mnišského řádu kartuziánů na území Spiše, zhruba od 14. do poloviny 16. století. První kartouza vznikla na místě nazývaném Skála útočiště (Lapis Refugii), situovaném vysoko v horách v ...
  • Klášterní lékárny u vybraných řádů v českých zemích, zejména v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Průšková, Adéla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 9. 2012
  • Kláštery Řádu služebníků Panny Marie v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Šinorová, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 5. 9. 2011
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou klášterů Řádu služebníků Panny Marie v Praze, a to zejména v období mezi lety 1360-1786. Těžištěm práce jsou pak dějiny tří servitských klášterů v Praze. Práce se věnuje, jak ...
  • Konec druhé světové války v Poličce 

   Defence status: DEFENDED
   Chadimová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 24. 5. 2011
   Cílem bakalářské práce Konec druhé světové války v Poličce je tematicky a chronologicky vystihnout období první poloviny roku 1945 v Poličce s využitím vybraných historických metod. První část práce je zaměřena na události ...
  • Kristián Gottfried Hirschmentzel ( 1638 - 1703), osudy a dílo barokního literáta 

   Defence status: DEFENDED
   Dupalová, Jaroslava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 17. 1. 2006
   V roce 2003 uběhlo tři sta let od úmrtí velehradského cisterciáka Kristiána Gottfrieda Hirschmentzla. Ačkoliv se sám označoval za spisovatele a historika cisterciáckého řádu, ve skutečnosti byl polyhistorem s velmi širokým ...
  • Kulturně historické dědictví kláštera cisterciáků v Oseku 

   Defence status: DEFENDED
   Tylová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 6. 2013
  • Lesní hospodářství dominikánského řádu na Mimoňsku 

   Defence status: DEFENDED
   Nejedlý, Ondřej (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   Tato práce pojednává o lesním hospodářství dominikánského řádu na Mimoňsku. Konkrétně se zaměřuje na oblast Hamr nad Jezerem, a to v letech 1931-1938 a následně na poslední roky fungování lesní správy v letech 1945-1950. ...
  • Milosrdné sestry sv. Karla Boromejského ve Frýdlantu nad Ostravicí 

   Defence status: DEFENDED
   Sučík, Josef (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
  • Milosrdní bratři v Novém Městě nad Metují 

   Defence status: DEFENDED
   Koudelková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 6. 2013
  • Miloš Josef Pulec a Starokatolická církev 

   Defence status: DEFENDED
   Wagner, David (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 9. 2014
   Tato diplomová práce se zabývá osobností doktora Miloše Josefa Pulce především v jeho vztahu ke starokatolické církvi. Pulec bude postupně čerstvě vysvěceným knězem, suspendovaným, pražským farářem, vlivným mužem v pozadí ...
  • Mimořádný lidový soud v Poličce Ve světle výslechů 

   Defence status: DEFENDED
   Chadimová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 6. 2013
   Cílem této diplomové práce je popsat případy, kterými se zabýval Mimořádný lidový soud v Poličce po druhé světové válce. V úvodu se práce věnuje metodice práce s prameny. V další části je popsán Velký retribuční dekret, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV