• Italský "parlamentní román" přelomu 19. a 20. století 

   Pekařová, Karolína Daniella (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 3. 9. 2018
   Tato bakalářská práce má za úkol představit parlamentní román, který se formoval koncem 19. století a na vybraných dílech ukázat specifika tohoto "žánru". Pro potřeby této práce jsem zvolila pět stěžejních děl, na nichž ...
  • Král a poutník. K otázce identity postav v italském románu 20. století 

   Štichauerová, Olga (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 1. 2008
   Dvacáté století zaznamenalo mnoho revolučních vln a otřesů nejen ve vědních i uměleckých oborech, ale téměř ve všech sférách lidského konání. S trochou nadsázky lze snad říci, že to bylo století rychlejší, dramatičtější, ...
  • Leopardiho Zibaldone 

   Přikrylová, Nikola (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 1. 2018
   Cieľom tejto práce je nahliadnuť na Zibaldone di pensieri, súkromný denník talianskeho básnika, spisovateľa a filozofa Giacoma Leopardiho. Úvodnú časť práce tvorí autorov biografický medailón. Pozornosť upriamime na ...
  • Luigi Pirandello a Sicílie 

   Sevald, Václav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   V úvodu se v základních rysech seznámíme se Sicílií a povahou jejích obyvatel, a také s životopisnými fakty, týkajících se období života, které Luigi Pirandello prožil na Sicílii. Následně se na základě analýz autorových ...
  • Lyrická linie sicilských prozaiků 20. století. Mytický realismus Elia Vittoriniho a jeho pokračování v dílech Bufalina, Bonaviriho a Consola 

   Baroni, Sarah (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 1. 2018
   (česky) Cílem této práce je důkladně prozkoumat pojetí mýtu a lyrické tendence v tvorbě Elia Vittoriniho a poté sledovat jejich pokračování v dílech Vincenza Consola, Giuseppa Bonaviriho a Gesualda Bufalina. Nejprve jsme ...
  • Malý starodávný svět Antonia Fogazzara 

   Jarošková, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Tématem této bakalářské práce je dílo Malý starodávný svět Antonia Fogazzara. Tento román byl vydán v roce 1895 v Miláně. Příběh se odehrává na pozadí italského sjednocení a pojednává o milostném příběhu mladé dvojice Luisy ...
  • Mario Pratesi a Toskánsko 

   Straková, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Předmětem a zároveň hlavním cílem bakalářské práce "Mario Pratesi a Toskánsko" je představit nepříliš známého a obtížně dostupného autora, píšícího na přelomu 19. a 20. století, a jeho rodný kraj. Úvodní část nastiňuje ...
  • Městečko Palermo usíná. Specifika sicilské detektivky s využitím konfrontace a srovnání kriminálních románů Andrey Camilleriho a Leonarda Sciascii 

   Malá, Jaroslava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 9. 2007
   Detektivní žánr vznikl už v polovině 19. století, ale nezdá se, že by mu docházel dech. Právě naopak, na literární scéně se objevují stále noví autoři a mnozí z nich dokáží i tolika pravidly svázaný žánr jako je detektivka ...
  • Moraviovy Římské povídky ve filmu 

   Procházková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   This thesis aims to introduce Moravia's Roman Tales as inspiration for several 1950's and 1960's Italian films. Individual chapters focus on literary and historical context, characteristics of film and literature relationship, ...
  • Mozaika a fragment. Tři ukázky italského postmoderního románu 

   Štichauerová, Olga (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 2. 2. 2011
   Diplomová práce se zaměřuje na analýzu tří italských románů z období poslední třetiny dvacátého století, na nichž se snaží demonstrovat rysy postmoderní poetiky, především motiv fragmentu a mozaiky jako jednoho z ...
  • Násilí v italské narativní próze 90. let 20. století 

   Lergetporer, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 9. 2010
   Téma násilí v italské narativní próze 90. let 20. století je velmi časté a odráží nejen světový trend, ale má i svá národní specifika. Počátkem 90. let se politické a společenské poměry v Itálii výrazně změnily v důsledku ...
  • Obraz camorry v prózách současných neapolských autorů 

   Šenkýřová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Résumé Obraz camorry v prózách současných neapolských autorů Camorra neboli "Systém", jak je mnohými obyvateli Neapole nazývána, je zločinecká organizace, jejíž činnost se začala plně rozvíjet od 80. let 20. století a v ...
  • Obraz mafie v dílech Leonarda Sciascii 

   Bubela, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
   Resumé Cílem práce je analýza vývoje literárního obrazu mafie v dílech Leonarda Sciascii vzniklých v 60. a 70. letech 20. století. Na příkladech konkrétních ukázek textů se snažím dokumentovat literární techniky, pomocí ...
  • Obraz rodiny vo vybraných dielach italského verizmu 

   Šalagovič, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 6. 2018
   Bachelor thesis compares three different novels and family models depicted in them writen by three different writers. The thesis deals with an Italian literary movement called Verismo, exponents of Verismo, social, cultural ...
  • Opera dei pupi 

   Jarošková, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 9. 2015
   Cílem této diplomové práce je představit čtenáři lidové loutkové divadlo opera dei pupi, které se rozvinulo zejména na Sicílii ve druhé polovině 19. století. V úvodní části popíšu literární vlivy, které živily tuto tradici, ...
  • Pamäť a identita v "arménskej" trilógií Antonie Arslan 

   Reseková, Simona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 3. 9. 2018
   The thesis deals with the analysis of the so- "Armenian" trilogy by Antonie Arslan, focusing on memory reflection and identity transformation. The introduction presents the author's medallion with an emphasis on the motifs ...
  • Paola Mastrocola versus současná italská společnost. Tematická analýza autorčiny narativní a esejistické tvorby. 

   Macháčková, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Tématem této bakalářské práce je tematická analýza literární tvorby současné italské spisovatelky Paoly Mastrocoly. V úvodu práce je krátké představení autorky (její biografická a bibliografická data). Dále je pak proveden ...
  • Patologie postav v italském románu 20. století 

   Bílková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 9. 2007
   Předkládaná diplomová práce pojednává o patologii románových protagonistů v italské literatuře 20. století. Materiál pro toto téma poskytují čtyři následující autoři: Italo Svevo (1861 - 1928), Dino Buzzati (1906 - 1972), ...
  • Pirandellova trilogie divadla na divadle. 

   Borovanová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Předmětem bakalářské práce Pirandellova trilogie divadla na divadle je analýza tří dramat sepsaných známým italským spisovatelem Luigim Pirandellem v předválečném období mezi léty 1921-1930. Úvodní část se zaměřuje na ...
  • Pirandellovské inspirace ve vybraných komediích Eduarda De Filippa 

   Arnsteinová, Sára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Tato bakalářská práce se snaží, na základě analýz vybraných děl Eduarda De Filippa, posoudit vliv pirandellovské poetiky na tvorbu tohoto umělce. V úvodních kapitolách jsou nastíněna hlavní témata a vývoj De Filippovy a ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV