• Udržování RhD polymorfismu v lidské populaci selekcí ve prospěch heterozygotů 

   Pokorný, Daniel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   RhD polymorphism is an evolutionary enigma since the very discovery. Theoretically, the RhD- allele carriers should be eliminated through the negative selection against RhD positive children born to RhD negative mothers. ...
  • Utilization of experimental games' methods in the study of cooperation, altruism and fairness and their biological predictors 

   Nováková, Julie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 6. 2015
   Kooperativní, altruistické a férově se projevující chování představuje důležité téma evoluční a behaviorální biologie a mechanismy vedoucí k jeho evoluci, ultimátní i proximátní prekurzory, jsou předmětem mnoha výzkumů v ...
  • Úleková reakce u osob s latentní toxoplasmosou 

   Příplatová, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 16. 9. 2011
   Možné propojení mezi latentní toxoplasmozou a schizofrenií je velmi zajímavé a z lékařského hlediska důležité téma. V této práci jsem se pokusila zmapovat současný stav poznání v této mezioborové oblasti. Neméně důležitým ...
  • Vliv latentní toxoplasmosy na inteligenci infikovaných osob 

   Chvátalová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 9. 2012
   Souvislosti latentní toxoplasmózy s inteligencí se věnovalo několik studií, v literatuře však dosud panují neshody. Cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda latentní toxoplasmóza ovlivňuje inteligenci infikovaných osob ...
  • Vliv latentní toxoplasmózy na pohlavní index a průběh gravidity - hledání proximátní příčiny 

   Kaňková, Šárka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 1. 2011
   The boy-to-girl ratio at birth (secondary sex ratio) is around 1.06 in most populations. The sex ratio may be influenced by many factors, such as stress and immunosuppression, age of parents, parity and sex of preceding ...
  • Vliv latentní toxoplazmózy matky na postnatální vývoj potomků 

   Vavřinová, Romana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006
  • Vliv latentní toxoplazmózy na paměť infikovaných jedinců 

   Hejduk, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 9. 2013
   Vztah mezi latentní toxoplazmózou a paměťovými procesy zatím nebyl detailně zkoumán. Vzhledem k celkově slabšímu kognitivnímu výkonu a horší prognóze u Toxoplasma-pozitivních pacientů se schizofrenií, zde však existuje ...
  • Vliv pořadí narození na osobnostní profil jedince studovaný pomocí Cattellova, Cloningerova a Big Five dotazníku 

   Kneblová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 5. 6. 2015
   Práce pojednává o vlivu pořadí narození na charakter člověka a o způsobech mapování osobnosti pomocí standardizovaných dotazníků. Stručně shrnuje nynější stav výzkumu pořadí narození a teorii diferenciace sourozenců podle ...
  • Vliv rodinných konstelací na vzdělání s ohledem na věkové odstupy a pohlaví sourozenců 

   Kuba, Radim (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 6. 2015
   Biologické a sociální faktory determinují osobnost člověka. Jedním z velmi významných faktorů je pořadí narození jedince a vliv okolí z toho vyplývající. V ČR je nedostatek studií z této problematiky, což značně komplikuje ...
  • Vzájemné vztahy vlastností vyčtených z fotografií obličejů 

   Machová, Kamila (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 30. 5. 2018
   Estimating others characteristics from facial cues plays an important role in our everyday lives. People usually agree in these estimates well and many of these estimates correlate. Majority studies consider one or few ...
  • Vztah hlasových projevů a hudby k pohlavnímu výběru u člověka 

   Bauerová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 9. 2017
   This thesis deals with the role of acoustic cues and signals in human mate choice. It starts with a brief summary of mechanisms of sexual selection and acoustic communication in primates. The next part is focused mainly ...
  • Vztah mezi latentní toxoplasmózou a schizofrenií 

   Sglundová, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 6. 2014
   Souvislost mezi intracelulárním parazitem Toxoplasma gondii a schizofrenií byla zkoumána a potvrzena již v řadě studií. Existují doklady o tom, že latentní toxoplasmóza zhoršuje průběh schizofrenie. Cílem této práce bylo ...
  • Vztah mezi morfologickými a osobnostními znaky u člověka 

   Sýkorová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   U člověka se, stejně jako u zvířat, dají pozorovat spojitosti či korelace mezi morfologickými a osobnostními znaky. Mezi nejvýraznější a nejsnadněji popsatelné morfologické znaky člověka patří barva očí, barva vlasů, výška ...
  • Vztah mezi vlasovými charakteristikami a osobností u člověka 

   Sýkorová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 24. 5. 2017
   Numerous studies have described that physical traits correlate with psychological personal characteristics. However, associations between congenital hair characteristics and personality have not been studied yet. Such ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV