• Problém autenticity fotografie: svědectví a dějinné vědomí 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Vladimír (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 25. 9. 2013
   Diplomová práce poukazuje na negativní jev popírání holocaustu, objektivní hlediska svědectví, autenticitu fotografie a východiska dějinného vědomí v kontextu postmoderní situace. I přes potřebu objektivního svědectví ...
  • Problém interpretace fotografie 

   Defence status: DEFENDED
   Roubal, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 24. 6. 2010
   Diplomová práce zkoumá technické obrazy (vizuální produkty moderních technologií - fotografie, televizní obraz a výstupy počítačových monitorů). Hlavním tématem je interpretace fotografie. Jako formy zkoumání je využito ...
  • Propaganda v sovětském a nacistickém životopisném filmu 30. let 20. století: Specifika filmového média jako nástroje propagandy 

   Defence status: DEFENDED
   Weiss, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 25. 9. 2013
   Diplomová práce Propaganda v sovětském a nacistickém životopisném filmu 30. let 20. století: Specifika filmového média jako nástroje propagandy zkoumá trojice sovětských a německých filmových děl. Zaměřuje se na drobné ...
  • Retuš současné žurnalistické fotografie 

   Defence status: DEFENDED
   Raszková, Ivona (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 7. 2. 2013
   Ve své diplomové práci se zabývám retušováním současné žurnalistické fotografie (v období od 90. let 20. století po současnost). Jedná se tedy o digitální fotografii, kterou porovnám s analogovou. Retušování analogové ...
  • Role sémiotiky vizuálního marketingu při budování značky 

   Defence status: FAILED
   Tesařová, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 20. 9. 2018
   Diplomová práce se soustředí na zmapování sémiotiky marketingu a možnostem propojení těchto oborů. V rámci práce se budeme zabývat rozborem jednotlivých modů vizuálního marketingu a celkového dopadu na vnímání a budování ...
  • Role sémiotiky vizuálního marketingu při budování značky 

   Defence status: DEFENDED
   Tesařová, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 14. 2. 2019
   Diplomová práce se soustředí na zmapování sémiotiky marketingu a možnostem propojení těchto oborů. V rámci práce se budeme zabývat rozborem jednotlivých modů vizuálního marketingu a celkového dopadu na vnímání a budování ...
  • Rozdíly v recepci metonymie ve fotografii a ve filmu z pohledu recepční estetiky 

   Defence status: DEFENDED
   Christovová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 20. 6. 2014
   The diploma work "The differences between perception of metonymy in photography and in movies from the perspective of reception aesthetics" deals with different uses of the figure of speech - metonymy - in visual communication. ...
  • Rozlišování fikce a skutečnosti ve filmu 

   Defence status: DEFENDED
   Girardová de Villars, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 14. 9. 2012
   Diplomová práce řeší problematiku rozlišování fikce a skutečnosti ve filmu pomocí teorie fikčních světů. Rozebírá vliv fikčních světů a jejich hrdinů na divákovu interpretaci a vnímání fikce. Zdůrazňuje rozdílný dopad fikce ...
  • Rozpor a biomoc. Diskurzívna regulácuia zahaľovania moslimiek v Českej republike 

   Defence status: DEFENDED
   Balážová, Lucia (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 2. 2. 2018
   The diploma thesis combines the theoretical concepts of postmodernism and biopower, that are subsequently applied to the particular issue of covering Muslim women living in the Czech Republic. This problem includes the ...
  • Sebe-mytizace mladých lidí na profilových fotografiích 

   Defence status: DEFENDED
   Mašková, Pavlína (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 24. 6. 2011
   This thesis, The Self-myth: Profile Picture of Youth, show how adolescents use technologies for visual on-line self-presentation. Firstly, we describe the context of social media, the social network site Facebook and the ...
  • Sémantický web v konfrontaci s Peircovým pojetím sémiotiky 

   Defence status: DEFENDED
   Řeháčková, Dana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 15. 9. 2017
   The Semantic web was created for the conceptualization of data available on the Internet. Through formalized representations that are determined for data sharing and reusing, its vision should be achieved. One of the main ...
  • Sémiotika fotografie. Návrh inovace výtvarné výchovy 

   Defence status: DEFENDED
   Klimešová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 25. 9. 2013
   The main goal of this thesis is to demonstrate that photography as a visually figurative medium can be adequately used in teaching arts (Art Education). The first step is familiarizing ourselves with the Framework Education ...
  • Soukromé archivy - stopy minulosti v naší přítomnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Zíková, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 16. 6. 2017
   Diplomová práce s názvem Soukromé archivy - stopy minulosti v naší přítomnosti se věnuje tématu vytváření soukromých archivů a tomu, jak nám četba textů francouzského filosofa Gillesa Deleuze umožnila porozumět fungování ...
  • Stroj, film a lidská percepce 

   Defence status: DEFENDED
   Pechoušková, Klára (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 20. 9. 2018
   Ústředním tématem diplomové práce je vztah filmu a lidské percepce. Film je ryze technickým médiem, které poprvé uvadí obrazy do pohybu. Východiskem práce jsou knihy francouzského kulturního teoretika Paula Virilia a jeho ...
  • Tematizace problému dohledu a moci v kinematografii 

   Defence status: DEFENDED
   Šára, Filip (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 23. 9. 2015
   Cílem diplomové práce Tematizace problému dohledu a moci v kinematografii je představit teorii moci Michela Foucaulta, a tu doplnit o další teorie dohledu s ohledem na elektronický věk (Surveillance studies). Tyto teorie ...
  • Totalitní moc a dohled v Osvětimi 

   Defence status: DEFENDED
   Valášková, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 13. 2. 2015
   Cílem předkládané diplomové práce je analýza dohledu a mocenských vztahů v nacistickém koncentračním a vyhlazovacím táboře Osvětim. Práce se pokusí přispět k porozumění fungování dohledu a technologií moci v táboře Osvětim ...
  • Vidění a moc. Porovnání konceptů Guye Deborda a Michela Foucaulta 

   Defence status: DEFENDED
   Bučilová, Pavla (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 20. 6. 2014
   This thesis aims to analyse the similarities and differences in Guy Debords' and Michel Foucaults' approaches to the relationship of vision and power. Its purpose is to show the power of visual discourse and ...
  • Virtualita a konstrukce nové vizuality 

   Defence status: DEFENDED
   Hunčovská, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 18. 6. 2015
   This dissertation focuses on the problematic of the use of specific virtual representational methods and their influence on the construction of the new visuality. The aim of this dissertation is to show how computer ...
  • Vizualita sladkosti v marketingové komunikaci 

   Defence status: DEFENDED
   Krementáková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 15. 9. 2017
   Cílem této práce je prozkoumat vizualitu sladkosti jako sociální konstrukt, který má sentimentální význam a je využíván v rámci marketingové komunikace. Předpokládáme, že stanovený fenomén není budován primárně na konotaci ...
  • Zrychlování komunikace a projevů každodennosti v informační společnosti. Paralela v přístupech Paula Virilia a Godfreye Reggia 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 20. 6. 2014
   Tato diplomová práce se zabývá zaváděním nových technologií v informační společnosti, které způsobují zrychlování aspektů každodennosti a důsledkem této situace je zvýšená míra odcizení a anonymity lidí ve městě. Práce ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV