• Kvantitatívna analýza série učebníc dejepisu pre základné školy 

   Machálik, Rudolf (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 11. 6. 2010
   Résumé Rudolf Machálik: Kvantitatívna analýza série učebníc dejepisu pre základné školy. Praha 2010, 42.strán. Bakalárska práca. Úmyslom práce je analyzovať vybrané učebnice dejepisu, čo všetko obsahujú, v akom množstve a ...
  • Kvantitavní analýza učebnic dějepisu z hlediska křesťanství 

   Cmíral, Jaroslav (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   Tématem práce je kvantitativní analýza obsahu vybrané ucelené řady dějepisných atlasů pro základní školy a víceletá gymnázia, z hlediska frekvence výskytu křesťanských souvislostí. Téma je zadáno k řešení Katedrou pastorálních ...
  • Liturgická vzdělanost varhaníků při katolických bohoslužbách, ideál a realita 

   Gabrielová, Markéta (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 5. 2006
   Liturgy is the supreme expression of the Roman Catholic Church and that is the reason we must pursue it as well as we can ass it is mentioned in the Constitution on the Holy Liturgy Sancrosanctum concilium. Liturgical music ...
  • Mateřské školy na území Prahy s vazbou na Římskokatolickou církev 

   Kaucká, Jitka (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 11. 6. 2010
   RESUMÉ Autor: Jitka Kaucká Instituce: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Název práce: Mateřské školy na území Prahy s vazbou na Římskokatolickou církev Počet stran: 62 Počet příloh: 5 Počet titulů ...
  • Možnosti osobnostního a duchovního rozvoje u osob se smyslovým postižením 

   Turková, Václava (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 6. 2007
  • Mše svatá a malé děti 

   Zahrádková, Marie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
   Resumé Tato bakalářská práce na téma mše svatá a malé děti si klade za cíl přiblížení specifik, která v sobě skrývá účast rodin s malými dětmi na mši svaté a nastínění možných způsobů jak efektivněji dětem bohoslužbu ...
  • Náboženské vzdělávání dospělých 

   Fichtner, Marek (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 3. 9. 2008
  • Náboženské vzdělávání dospělých 

   Fichtner, Marek (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 10. 6. 2008
  • Náboženské vzdělávání seniorů 

   Svobodová, Marie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 3. 2. 2012
   Tato diplomová práce se zabývá edukací seniorů v náboženské oblasti. Práce podává ucelené informace o problematice této životní etapy a upozorňuje na změny, které toto období přináší a se kterými se musí senioři vyrovnávat. ...
  • Pouť a její využití pro katechezi 

   Němeček, Jaroslav (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 6. 2007
   Resume: Práce seznamuje účastníky s jednou ze tří největších poutí středověku - "Svatojakubskou cestou", s historií poutnictví ve světě a s některými konkrétními událostmi z církevních dějin, které se k tomu váží. Protože ...
  • Použití metody "problem solving" na výuku náboženství 

   Tůma, Petr (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 11. 6. 2010
   RESUMÉ: Tato práce se zabývá otázkou praktického použití metody "problem solving" v hodinách náboženství se všemi jejich klady a zápory. Věnuje se problematice výuky náboženské výchovy 8. třídy základní školy při využití ...
  • Požívání návykových látek a stanovisko Církve 

   Kalivoda, Miroslav (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 1. 2011
   Český abstrakt Tato práce má název "Požívání návykových látek a stanovisko Církve", nebo v anglickém jazyce "Use of Addictive Substances and Attitudes of the Church." Jejím předpokládaným zaměřením bylo popsat problematiku, ...
  • Práce salesiánů se skupinami, salesiánská střediska v České Republice 

   Svitáková, Zdislava (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 10. 6. 2008
   Resumé In meiner Diplomarbeit behandelte ich das Thema "Gruppenarbeit in Salesianischen Einrichtungen". Zu Beginn schrieb ich über den Orden der Salesianer, ihren Gründer Don Bosco und die Salesianische Kongregation. Ich ...
  • Prevence HIV/AIDS v křesťanském pohledu 

   Krampota, František (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 6. 2009
   Resumé Ve své práci jsem se věnoval tématu HIV/AIDS, a to konkrétně jeho primární prevenci pro děti a mládež. Toto téma jsem si zvolil, protože je to velmi podstatný způsob boje s HIV/AIDS a dále proto, že sám prevenci ...
  • Prevence sebevraždy jako nový úkol křesťanského vychovatele 

   Rumpíková, Lenka (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 3. 2. 2012
   Prevence sebevraždy jako nový úkol křesťanského vychovatele Ve své bakalářské práci se budu zabývat fenoménem suicidia, jeho prevencí a významem křesťanské výchovy v ní. Vydefinuji si pojem křesťanský vychovatel, sebevražda ...
  • Preventivní výchovný systém Jana Bosca. 

   Hromádko, Jan (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 5. 2006
  • Program zacházení a možnosti rozvoje duchovního života u drogově závislých mladých a prvotrestaných ve věznici Horní Slavkov 

   Havlíček, Radomil (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 10. 6. 2008
   Resumé Téma: PROGRAM ZACHÁZENÍ A MOŽNOSTI ROZVOJE DUCHOVNÍHO ŹIVOTA U DROGOVĚ ZÁVISLÝCH MLADÝCH A PRVOTRESTANÝCH VE VĚZNICI HORNÍ SLAVKOV Autor: Radomil Havlíček Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na kategorii mladých ...
  • Projevy religiozity u studentek Dvouleté katolické střední školy 

   Švédová, Zdeňka (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 6. 2007
   Expressions of religious feeling at the Catholic Secondary School students This thesis presents the theme of religious feeling at the young people, in this case the Catholic Secondary School students. In the first part the ...
  • Příprava na manželství zážitkovou formou 

   Humpl, Michal (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 6. 2010
   PŘÍPRAVA NA MANŽELSTVÍ ZÁŽITKOVOU FORMOU Michal Humpl Resumé: Jednou ze sedmi svátostí katolické církve je svátost manželství. Tento Bohem zamýšlený řád a smysl vztahu muže a ženy se v dnešní době nejrůznějším způsobem ...
  • Příprava na svátost biřmování. 

   Kubíčková, Lenka (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 1. 11. 2006

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV