• Dědické právo 

   Pirk, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 29. 6. 2010
   Závěr V první části své práce jsem se zabýval charakteristikou dědického práva, jeho základními zásadami a principy dědického práva. Ve druhé části práce jsem popsal vývoj dědického práva v České republice a to podrobněji ...
  • Dědické tituly 

   Pražák, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 30. 1. 2007
  • Dědické tituly 

   Pražák, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 12. 2010
  • Dědické tituly 

   Procházková, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 10. 2006
  • Dědické tituly v průběhu času 

   Váňa, Dalibor (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 27. 9. 2012
   - Dědické tituly v průběhu času Diplomová práce popisuje a rozebírá vývoj dědických titulů od právní úpravy starověkého Říma až po právní stav de lege ferenda. Dědické tituly jsou nezbytnou součástí dědického práva. ...
  • Dědictví se zvláštním zřetelem k dědickým titulům 

   Tesařová, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 27. 9. 2012
   1 Abstrakt Ve své práci jsem se nejdříve věnovala vysvětlení a definování pojmu a funkce dědictví, přičemž za zmínku stojí chápání dědictví podle obecného zákoníku občanského z roku 1811. Dědické právo totiž podle něj bylo ...
  • Dobré mravy a veřejný pořádek jako limity autonomie vůle v občanském právu 

   Vopěnková, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 1. 2017
   1 Resumé Předložená diplomová práce pojednává o zásadách dobrých mravů a veřejného pořádku se zaměřením na jejich úlohu plnit funkci limit omezujících autonomii vůle. Přestože obě zásady představují neurčité právní pojmy, ...
  • Europeizace české právní úpravy ochrany spotřebitele 

   Večeřa, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 29. 9. 2010
  • Europeizace občanského práva 

   Culka, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 9. 2017
   Europeanisation of civil law Abstract This diploma thesis aims to discuss the phenomenon of Europeanization of civil law. This is a contemporary phenomenon in the law of the member states of the European Union. Its substance ...
  • Europeizace soukromého práva 

   Lederer, Vít (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 1. 2013
   v českém jazyce Předmětem této diplomové práce je problematika europeizace soukromého práva. Úvodní první kapitola se skládá ze dvou částí. Zaměřuje se na vymezení pojmu europeizace soukromého práva a dále se zabývá jejími ...
  • Evidence nemovitostí 

   Veselá, Vladislava (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 29. 11. 2010
  • Evropský občanský zákoník, mýtus či realita? 

   Traganová, Adriana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 9. 2008
  • Harmonizace evropského smluvního práva 

   Kostohryz, Milan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 9. 2008
  • Instituty dědického práva 

   Stachová, Monika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 26. 9. 2013
   Resumé Předmětem této diplomové práce je analýza základních institutů dědického práva před a po rekodifikace soukromého práva v České republice. S ohledem na blížící se účinnost zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského ...
  • Intabulační princip a materiální publicita katastru nemovitostí v českém právu 

   Ježková, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 26. 5. 2010
   Závěr Cílem této diplomové práce bylo shrnout vývoj dvou institutů, důležitých pro oblast právních vztahů k nemovitostem, a to od jejich výskytu v historii našeho právního řádu, přes právní úpravu v současné době v České ...
  • Komparace českého a německého závazkového práva - smlouva kupní 

   Jaroš, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 30. 1. 2007
  • Kupní smlouva 

   Štrosová, Ilona (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 6. 2007
  • Kupní smlouva 

   Králová, Adriana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 1. 2010
  • Kupní smlouva 

   Buchta, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 31. 10. 2006
  • Kupní smlouva - srovnání kontinentální a americké úpravy 

   Řemínek, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 27. 6. 2012
   131 Abstrakt Tato práce srovnává základní instituty kupních smluv dle všeobecného obchodního zákoníku USA (Uniform Commercial Code) s odpovídajícími instituty českého soukromého práva a případně i s instituty Vídeňské ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV