• Návrh skupinové logopedické terapie osob s Parkinsonovou nemocí 

   Defence status: DEFENDED
   Kochová, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 6. 2014
   DIPLOMOVÉ PRÁCE Diplomová práce je věnována shromáždění a popisu konkrétních činností, které rozvíjejí či procvičují jednotlivé logopedické obtíže typické pro osoby s Parkinsonovou nemocí. Hlavní teoretické oblasti se ...
  • Návrh terapeutických materiálů pro klienty s diagnózou afázie 

   Defence status: DEFENDED
   Maňáková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 28. 5. 2015
   Diplomová práce na téma návrh terapeutických materiálů pro klienty s diagnózou afázie přináší podrobnější seznámení se samostatně vyčleněným odvětvím logopedie, které představuje afaziologie. První část práce čtenáře ...
  • Participace rodiny na logopedické terapii dítěte s dysfázií 

   Defence status: DEFENDED
   Kotinská, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
  • Podpora komunikačních dovedností u dítěte s kombinovaným postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Kolhamrová, Patricie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 27. 5. 2015
  • Podpora rozvoje dítěte se specificky narušeným vývojem řeči 

   Defence status: DEFENDED
   Sekalová, Dagmar (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na téma specificky narušeného vývoje řeči neboli vývojové dysfázie. Diplomová práce se skládá z teoretické a empirické části. Teoretická část práce je tvořena třemi hlavními kapitolami. ...
  • Pohybové aktivity jako součást logopedické péče 

   Defence status: DEFENDED
   Hellerová, Magdalena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 9. 2014
  • Rozvoj lexikálně-semantické jazykové roviny u dětí předškolního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Zábranská, Nicola (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 30. 5. 2014
  • Rozvoj percepčních dovedností u chlapce s vývojovou dysfázií 

   Defence status: DEFENDED
   Štrbová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 30. 1. 2015
   Resumé Diplomová práce se zabývá rozvojem percepčního vnímání u chlapce s vývojovou dysfázií. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí - teoretické a praktické. Teoretická část se dělí do tří kapitol. První kapitola se ...
  • Skupinová logopedická péče u dětí s narušenou komunikační schopností 

   Defence status: DEFENDED
   Pešlová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 5. 2012
  • Sledování vlivu výuky AJ na vývoj artikulace dítěte 

   Defence status: DEFENDED
   Tatková, Helena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   Diplomová práce nastiňuje problém vlivu výuky anglického jazyka na vývoj artikulace v předškolním věku. V teoretické části se věnuji vývojem řeči a artikulace, dále uvádím srovnání mezi tvorbou českých a anglických hlásek. ...
  • Stimulační programy pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou 

   Defence status: DEFENDED
   Gottwaldová, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   Diplomová práce je věnována stimulačním programům pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou. Práce je členěna do pěti kapitol. První kapitoly se zaměřují na informace potřebné k pochopení daného tématu. Jedná se ...
  • Terapeutické materiály pro dospělé osoby s diagnózou dyslalie 

   Defence status: DEFENDED
   Severová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 28. 5. 2015
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou narušené komunikační schopnosti dyslalie u dospělých osob. Nejdříve připomíná složky logopedické intervence, především logopedickou terapii. Poté přibližuje samotnou dyslalii, ...
  • Terénní logopedická péče u osob s afázií 

   Defence status: DEFENDED
   Rejmanová, Karolína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 5. 2019
   Tématem diplomové práce je terénní logopedická péče u osob s afázií. Práce je koncipována do čtyř kapitol, z čehož první tři kapitoly jsou teoretického charakteru, čtvrtá kapitola je empirická. První kapitola se zaobírá ...
  • Testové materiály využívané v logopedické intervenci 

   Defence status: DEFENDED
   Janečková, Sandra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 30. 5. 2014
  • Ucelená rehabilitace dětí s vývojovou dysfázií 

   Defence status: DEFENDED
   Václová, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 6. 2010
   Bakalářská práce Ucelená rehabilitace dětí s vývojovou dysfázií je zaměřena na formy rehabilitace pro děti s dysfázií. V teoretické části své práce se zabývám definicí a terminologií vývojové dysfázie, zmiňuji její ...
  • Vliv hyponazality na vývoj výslovnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Bláhová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
  • Vliv médií na rozvoj řeči u dítěte 

   Defence status: DEFENDED
   Koudelová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 16. 1. 2012
   Tato diplomová práce se zabývá možnými vlivy, jež mají média, konkrétně pak televize, na rozvoj řeči u dítěte. V první části je rozebrán vývoj řeči, narušení komunikační schopnosti, historie médií a dostupné studie o vlivu ...
  • Vliv rodinného prostředí na vývoj dětské řeči 

   Defence status: DEFENDED
   Fišerová, Žaneta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 27. 5. 2015
  • Využití edukačních stimulačních skupin v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Mikulová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Diplomová práce Využití programu edukativně stimulačních skupin je zaměřena na předcházení neúspěchu dětí v počátcích školní docházky pomocí účasti ve stimulačním programu, který děti navštěvují společně s rodiči. Cílem ...
  • Využití pohybových aktivit při terapii narušené komunikační schopnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Vlachová, Radka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 26. 6. 2013
   Práce se věnuje metodám pohybové terapie využívaných v logopedické péči. Cílem je upozornit na pohybovou terapii ve spolupráci s logopedickou terapií. První část práce vysvětluje pojmy terapie v logopedii a představuje ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV