• Komentovaný překlad: Robert Blais: Les rêves, messagers de l'âme, Collection Université Rose-Croix Internationale, 2003 

   Ženčuchová, Marta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První, praktickou část, tvoří překlad vybraných kapitol publikace Les rêves, messagers de l'âme, jejíž autorem je Robert Blais. Text se pojednává o snech, jejich výkladu a ...
  • Liaison u českých studentů francouzštiny 

   Kolínská, Ivona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 2. 2012
  • Porovnání nominalizačních procesů ve vědeckých a populárně naučných francouzských textech pro vědní obor chemie 

   Holubová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 28. 6. 2011
   v českém jazyce: Tato bakalářská práce se zabývá nominalizačními procesy ve vědeckých a populárně naučných francouzských textech pro vědní obor chemie. Pro vyšetření nominalizačních procesů francouzského odborného projevu ...
  • Překlad prostředků mluvenosti v beletrii. Stoletá historie překladu Maupassantovy povídky Ivrogne. 

   Mundevová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 29. 9. 2016
   Lenka Mundevová Překlad prostředků mluvenosti v beletrii. Stoletá historie překladu Maupassantovy povídky Ivrogne Abstrakt Disertační práce porovnává stylizaci dialogu francouzského originálu Maupassantovy povídky Ivrogne ...
  • Překlad v oblasti gastronomie: francouzské varianty jídelních lístků v pražských restauracích 

   Georgievová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   The Master's thesis deals with the translatological aspects of multilingual menus in the context of Czech culture. The theoretical framework of the thesis offers several approaches to the topic: cultural, sociological, ...
  • Rod francouzských substantiv na -a 

   Jochcová, Magdaléna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 6. 2013
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem rodu francouzských substantiv na -a. V teoretické části je komplexně představena a charakterizována problematika slovnědruhové kategorie substantiva s důrazem kladeným především na ...
  • Les semi-consonnes françaises dans la perceptions et dans la production des apprenants tcheques 

   Navrátilová, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 1. 2011
   Název práce: Polokonsonanty ve vnímání a v produkci a tvorbě českých studentů Abstrakt: V této práci se zabýváme charakterem tří francouzských polosouhlásek [j] - [] - [w]. Analyzujeme je z pohledu historického, artikulačního ...
  • Substantivizovaný infinitiv ve francouzštině 

   Švidrnochová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 6. 2013
   v českém jazyce: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou substantivizovaného infinitivu v současné francouzštině. Po vymezení základních pojmů (substantivum, infinitiv a substantivizace) jsou podrobně sledovány ...
  • Užívání hlasivkového rázu u rodilých a nerodilých mluvčích francouzštiny 

   Skákal, Ladislav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 6. 2013
   Cílem této práce je popsat zapojení hlasivkového rázu do systému francouzského jazyka. Ačkoli zde užívání tohoto segmentu není natolik patrné jako v některých jiných jazycích (např. v češtině), bylo by mylné se domnívat, ...
  • Valence francouzských adverbií 

   Holubová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 28. 1. 2015
   (česky) Slovní druh adverbií je ve francouzských gramatikách definován jako značně heterogenní soubor vyznačující se především svojí neměnností a intranzitivitou. Cílem této práce bude studium francouzských valenčních ...
  • Vícejazyčnost a překladovost v jazykové krajině centra Prahy 

   Herold, Kryštof (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 29. 1. 2018
   V teoretické rovině tato práce rozebírá dosavadní prolnutí translatologie a výzkumu jazykové krajiny. Představuje rovněž nové úvahy o tom, jak se tyto obory mohou vzájemně obohatit. Důraz je kladen zejména na specifické ...
  • Výslovnost vlastních jmen v tlumočnickém procesu 

   Chvojková, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 9. 2016
   Tato práce se zabývá výslovností vlastních jmen při simultánním tlumočení z francouzštiny do češtiny. Je rozdělena na dvě části: první, teoretická část pojednává o definování, kategorizaci a funkcích vlastních jmen, jak ...
  • Znělé a neznělé /r/ ve francouzštině u českých mluvčích 

   Zíchová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 28. 6. 2011

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV