• Hydrofobně laminované nanomembrány 

   Vlková, Veronika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2013)
   Date of defense: 3. 6. 2013
   1 ABSTRAKT V diplomové práci je nejprve popsána teorie biofarmaceutického klasifikačního systému, dále je podán detailní souhrn informací o naproxenu jako léčiva liberačně hodnoceného v navazujícím experimentu a je podána ...
  • Impact of P-glycoprotein on drug absorption from the airways 

   Mádlová, Michaela (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 26. 2. 2009
  • Import proteinů do mitochondrií. 

   Drašnarová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Většina mitochondriálních proteinů je syntetizována v cytoplasmě a poté musí být dopravena do vnější a vnitřní membrány nebo do mezimembránového prostoru a matrix. K transportu všech proteinů přes vnější membránu slouží ...
  • Import proteinů do mitosomů Giardia intestinalis 

   Martincová, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 1. 6. 2012
   Mitochondrie je organela, která vznikla asi před 1,5 miliardami let jedinou endosymbiotickou událostí. Je z velké míry závislá na importu proteinů z cytosolu, proto bylo vytvoření importního systému zásadní k osvojení si ...
  • Inducibilní expresní systémy a jejich využití ve studiu parazitických organismů. 

   Horáčková, Vendula (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 31. 5. 2019
   1 Abstrakt Inducibilní expresní systémy jsou systémy, které umožňují ‚zapínat' a ‚vypínat' expresi genu zájmu, a jsou tedy užitečným nástrojem pro studium funkce genů. Existují desítky různých inducibilních expresních ...
  • Interakce mitochondrií s dalšími buněčnými strukturami. 

   Vinopalová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Mitochondrie v buňkách plní různorodé role, od produkce energeticky bohatých molekul, nutných pro správný chod buňky, homeostázi vápníku, apoptózy až po biosyntézu Fe-S center, hemu a steroidů. Ke koordinaci některých ...
  • Kinetika rozkladu organofosfátu fenitrothionu v dekontaminujících pěnotvorných směsích 

   Míčová, Jitka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2007)
   Date of defense: 19. 6. 2007
   Mgr. Jitka Míčová, kat. farm. technologie Rigorózní práce 2007, ( doc. Jiři Cabal; doc. Pavel Doležal) Kinetika rozkladu organofosfátu fenitrothionu v dekontaminujících pěnotvorných směsích Kinetic of decay of organophosphate ...
  • Manipulace intracelulárních patogenů s buněčným transportem hostitelské buňky. 

   Petrů, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 6. 2011
   Mnoho intracelulárních jednobuněčných organismů patří mezi medicínsky významné patogeny člověka. Předmětem této práce budou vybraní parazité - Chlamydia spp., Legionella pneumophila, Trypanosoma cruzi a Toxoplasma gondii ...
  • Mechanismy průniku sylicylátů monovrstvami buněk Caco-2: zapojení transportních proteinů. 

   Čierný, Jakub (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Date of defense: 7. 6. 2006
   The aim of this work is to study properties of the transport of salicylic acid and its derivates across Caco-2 cell monolayers, an influence of possible inhibitors of cell transportation and a brief review of related issues. ...
  • Metodická studie povrchového napětí epidermálních lipidů 

   Lasák, Roman (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 30. 4. 2009
   Souhrn V teoretické části je podán stručný aktuální přehled prací zabývajících se měřením postupných a vratných kontaktních úhlů. Jedná se o studie rozdílných metod výpočtu volné povrchové měřením kontaktních úhlů, stanovení ...
  • Metodická studie tenziometrického hodnocení transdermálních enhancerů 

   Lasák, Roman (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2007)
   Date of defense: 5. 6. 2007
   1 SOUHRN V teoretické části byl podán stručný přehled fyzikálně-chemických vlastností tenzidů, hlavně chování na fázovém rozhraní a v objemové fázi. Pozornost byla věnována také charakteristice transkarbamu 12, arlasolvu, ...
  • Metodická studie transdermální in vitro aplikace látek 

   Uhlířová, Eva (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2007)
   Date of defense: 6. 6. 2007
   Eva Uhlířová Vedoucí diplomové práce: doc. P. Doležal Katedra farmaceutické technologie, UK-FaF v Hradci Králové Metodická studie transdermální in vitro aplikace látek. Souhrn V práci je podán stručný přehled problematiky ...
  • Mitochondriální "unfolded protein response". 

   Zemanová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 6. 2016
   Mitochondrie je organela eukaryotické buňky zodpovědná za klíčové metabolické pochody a buněčnou apoptózu. Pro přežití buňky je proto nutné, aby byla zachována její funkčnost. V mitochondrii se proto uplatňují specifické ...
  • Nanodisperzní aplikační soustavy. 

   Pekárková, Veronika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2015)
   Date of defense: 22. 9. 2015
   Práce shrnuje základní informace o biofarmaceutickém farmaceutickém systému a disperzních soustavách a pevných roztocích v oblasti aplikačních sou- stav léčiv. Experiment je nejprve zaměřen na in vitro hodnocení disoluce ...
  • Nanovlákenné medikované membrány 8. 

   Kučerová, Iveta (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2013)
   Date of defense: 3. 6. 2013
   Práce v teoretické části přináší přehled informací o současném pohledu na problematiku perorálního podání léčiv z biofarmaceutického hlediska. Popisuje hlavní úskalí této aplikační cesty a uvádí vybraná fakta o nových ...
  • Nanovlákenné membrány jako nosiče léčiv 

   Vrbata, Petr (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2015)
   Date of defense: 1. 7. 2015
   Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické technologie Kandidát: Mgr. Petr Vrbata Školitel: Doc. RNDr. Pavel Doležal, CSc. Název disertační práce: Nanovlákenné membrány jako ...
  • Nanovlákenné membrány jako nosiče léčiv 

   Vrbata, Petr (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2016)
   Date of defense: 20. 10. 2016
   Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické technologie Kandidát: Mgr. Petr Vrbata Školitel: Doc. RNDr. Pavel Doležal, CSc. Název disertační práce: Nanovlákenné membrány jako ...
  • Nanovlákenné membrány jako nosiče léčiv 10. 

   Nguyenová, Jana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Date of defense: 23. 9. 2014
   Teoretická část práce podává informace o biofarmaceutickém klasifikačním systému léčiv a jeho kontextu ve výzkumu a vývoji léčiv. Jsou prezentovány metody používané ke zvýšení a zrychlení rozpustnosti včetně elektrospiningu. ...
  • Nanovlákenné membrány jako nosiče léčiv 11 

   Swierkoszová, Martina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2016)
   Date of defense: 18. 10. 2016
   Sublingvální a bukální aplika ní cesty jsou pro n která lé iva variantou systémové aplikace. Po stru ném souhrnu základních informací o cestách pr niku lé iv do organismu podává teoretická ást práce nástin problematiky ...
  • Nanovlákenné membrány jako nosiče léčiv 12 

   Fojtíková, Veronika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2016)
   Date of defense: 18. 10. 2016
   Hlavní výhody systémového sublingválního podání léčiv lze spojovat s bohatým krevním zásobením a velmi malou tloušťkou dané biologické membrány neobsahující buňky zrohovatělého slizničního epitelu. Teoretická část práce ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV