• Komparace sociálních podniků na základě zdrojů financování 

   Defence status: DEFENDED
   Křivanová, Nela (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 25. 9. 2019
   The thesis deals with the possibilities of financing social enterprises in the Czech Republic. The thesis is divided into two parts on the theoretical and empirical part. The theoretical part is divided into three thematic ...
  • Místní rozpočet s využitím evropských fondů. Případová studie města Hranice 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Krátký, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 8. 9. 2010
  • Možnosti čerpání evropských finančních prostředků pro rozvoj území 

   Defence status: DEFENDED
   Mašková, Adéla (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 18. 10. 2010
  • Možnosti financování sociálních podniků. 

   Defence status: DEFENDED
   Maščeníková, Miroslava (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Thesis focus on funding possibilities of social enterprises in Czech Republic, different ways of funding from various sources and the ability of enterprises to reach these resources. Work has theoretical and empirical ...
  • Nadační sektor v Německu. Přehled a analýza se zaměřením na občanské nadace 

   Defence status: DEFENDED
   Ponikelská, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 24. 6. 2009
   The aim of this theses is to show a comprehensive picture of German foundation sector with a focus on historical development as well as the current trends and the latest expert discussions. Another goal is to analyse ...
  • Nestátní neziskové organizace a prostituce 

   Defence status: DEFENDED
   Muroňová, Alžběta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2006)
   Date of defense: 22. 6. 2006
   The thesis deals with problems of prostitution and non--profit organizations in the context of the civil sector. Prostitution is a phenomenon which goes along with mankind, in the past as well as nowadays. The approach ...
  • Nestátní neziskové organizace hájící zájmy homosexuálně orientované menšiny v občanské společnosti. 

   Defence status: DEFENDED
   Bašová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2006)
   Date of defense: 30. 10. 2006
   This master's thesis aims to evaluate the role of NGOs promoting gay and lesbian rights in civil society, analysing the activities of civil sector organizations in oder to present them as a part of civil society. It is ...
  • Neziskové organizace a ženy zneužité v dětství. 

   Defence status: DEFENDED
   Píblová, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2006)
   Date of defense: 22. 9. 2006
   This master's thesis studies the way the Czech NGOs address the issue of women sexual abuse in childhood, and whether the NGOs addressing this issue are established in the Czech Republic. It aims to examine whether ...
  • Občanská participace a organizace třetího sektoru 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Juráková, Magdaléna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   The thesis focuses on relation between civic society organizations and citizen participation, particularly in development planning on local level.. The thesis analyses the rights citizens and their associations have when ...
  • Obnovování občanské společnosti v Opavě 

   Defence status: DEFENDED
   Oborníková, Pavla (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2007)
   Date of defense: 3. 1. 2007
   Based on a questionnaire survey, this master's thesis focuses on studying the transformation of Opava City after the breakdown of communist system in terms of the regeneration of civil society. Through comparison of the ...
  • Obnovování občanské společnosti v Rychnově nad Kněžnou 

   Defence status: DEFENDED
   Havran, Mikuláš (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2007)
   Date of defense: 20. 9. 2007
   Tato práce se pokouší o určitý nástin historického vývoje a dobových proměn města Rychnov nad Kněžnou, ve kterém se zaměřuji na vztahy a postoje ve veřejném životě místních obyvatel z hlediska občanské společnosti po ...
  • Organizace občanské společnosti poskytující sociální služby a vykazující ekonomické aktivity v Pardubickém kraji 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   SYNOPSIS This thesis covers partial universe of civic society organizations that provide social services in Pardubice region. The primary goal of the thesis is to explore, through a questionnaire research, whether the ...
  • Organizace občanské společnosti v kinematografii v ČR po roce 1989 

   Defence status: DEFENDED
   Marečková, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 21. 10. 2011
   Diplomová práce se zabývá problematikou organizací občanské společnosti v oblasti kinematografie v ČR. V kinematografii se primárně propojuje umění a průmysl, svůj vliv zde mají také technologie, kultura dané ...
  • Osobnosti a přístupy v české ekonomii - východiska pro sociální ekonomiku 

   Defence status: DEFENDED
   Králík, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 31. 1. 2017
   Práce se zabývá kořeny české sociální ekonomiky. Zjišťuje, zda se v teoretických dílech českých ekonomů a národohospodářů z let 1848 až 1948 vyskytují některé z jejích charakteristik. Protože českému prostředí chybí definice ...
  • Ovlivňování veřejného mínění spolu se zastoupením žen v mocenských a rozhodovacích pozicích prací NNO a Vlády ČR. 

   Defence status: DEFENDED
   Bartková, Sylva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2007)
   Date of defense: 20. 6. 2007
   Ovlivňování veřejného mínění spolu se zastoupením žen v mocenských a rozhodovacích pozicích prací neziskových organizací a Vlády ČR Ve své práci se zaměřuji na analýzu institucionálního a legislativního zabezpečení podpory ...
  • Podpora sociální ekonomiky evropskými institucemi v kontextu politiky zaměstnanosti EU 

   Defence status: DEFENDED
   Dufková, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 22. 9. 2015
   Téma sociální ekonomiky je v současné době velmi aktuální, a to na úrovni EU, a tedy i jejích členských států. Je kladen důraz na podporu jejího rozvoje, jelikož díky ní mimo jiné vznikají nová pracovní místa a dochází k ...
  • Prevence proti rizikovému sexuálnímu chování mládeže: role NNO a státu v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Klapačová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 22. 10. 2012
   Diploma thesis "Prevention of sexually risk behaviour of youth: role of the State and Non-Governmental Organizations" deals with the functions and roles of State and Non- Governmental Organizations in area of research. The ...
  • Princip místního rozměru v projektech zaměřených na sociální podnikání 

   Defence status: DEFENDED
   Plecháčková, Taťána (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 27. 10. 2010
   This graduation thesis is focused on Following the Principle of Local impact in projects focused on Social Enterprising. First chapters bring theoretical concept of Social Economy and Social Enterprising subjects. Second ...
  • Přínos a význam vlastních finančních zdrojů ze sociálního podnikání pro nestátní neziskové organizace 

   Defence status: DEFENDED
   Fialová, Dagmar (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 17. 2. 2012
   This diploma thesis is focused on the contribution and importance of financial resources of social entrepreneurship for nonprofit organizations. The main goal is to analyze the evolution of nonprofit organization's funding ...
  • Případová studie: Odraz organizací občanského sektoru v Chomutovských novinách v letech 2006-2008 

   Defence status: DEFENDED
   Dušková, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Pro existenci a činnost organizací občanského sektoru je důležitý kontakt s veřejností, která zahrnuje potenciální uživatele služeb či výrobků, sponzory, donátory a také spolupracovníky. Jedním z několika kanálů, jak tento ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV