• Režim mělkých kolektorů podzemních vod soutokových oblastí 

   Defence status: DEFENDED
   Slabá, Zdenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
  • Režim podzemních vod chebské pánve 

   Defence status: DEFENDED
   Walter, Dominik (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Práce shrnuje základní obecné poznatky o geologických, hydrogeologických, hydrologických, strukturních a dal ích pom rech chebské terciérní pánve a následn popisuje, jak tyto pom ry souvisí s ob hem podzemních vod a s ...
  • Semikvantitativní posouzení migrace znečištění nesaturovanou zónou 

   Defence status: DEFENDED
   Kolomazníková, Šárka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 1. 6. 2006
  • Souvislosti výskytu oxidu uhličitého a geologických poměrů chebské pánve 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlát, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 6. 2. 2019
   This bachelor thesis describes the area of the Cheb basin which is situated in the Western Bohemia, and shows the geological, tectonic, hydrogeological structure of this area. The main feature of the bachelor thesis is a ...
  • Stacionárne modelovanie teplotných podmienok a tepelného poľa hydrogeotermálnej štruktúry Bešeňovská elevácia 

   Defence status: DEFENDED
   Štiaková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   Predkladaná diplomová práca sa zaoberá výpočtom, vyhodnocovaním a interpretáciou teplotných, tepelných a geotermických podmienok hydrogeotermálnej štruktúry bešeňovská elevácia, ktorá sa nachádza na západe Liptovskej ...
  • Strategie vývoje a využití geotermální energie na východním Slovensku 

   Defence status: DEFENDED
   Štiaková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Předkládaná bakalářská práce se zabývá důležitostí využívání obnovitelných zdrojů energie se zaměřením na geotermální energii. Hodnotí možnosti využití geotermální energie ve světě a hlavně na Slovensku. Poukazuje na silný ...
  • Termální vody západních Čech a energetický potenciál Vřídla 

   Defence status: DEFENDED
   Jašek, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Práce shrnuje základní obecné poznatky o geologických poměrech a geologickém vývoji západních Čech. Především se ale zabývá výskytem termálních vod, jejich vznikem a vývojem. Blíže popisuje veškeré doposud známé vývěry na ...
  • Umělé doplňování zdrojů podzemních vod 

   Defence status: DEFENDED
   Drmota, Adam (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   This thesis addresses artificial replenishment of groundwater resources, commonly known as artificial recharge. The idea of artificial replenishment of groundwater lies in man-induced transfer of surface water to underground ...
  • Vodní režim rašelinišť a jeho změny 

   Defence status: DEFENDED
   Bachtíková, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 6. 2013
   Diplomová práce je zaměřena na hydrologii rašelinišť, zejména na jejich hydrologickou funkci a vodní režim. Práce se skládá ze dvou částí. První část obsahuje literární rešerši, která shrnuje základní informace o hydrologické ...
  • Vodní režim rašelinišť a jeho změny 

   Defence status: DEFENDED
   Bachtíková, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Bakalářská práce je zaměřena na hydrologii rašelinišť, zejména na jejich vodní režim a jakost rašeliništních vod. Práci je třeba považovat za přípravu k budoucímu praktickému výzkumu, který využije zpracovanou literární ...
  • Vrtné technologie v hydrogeologickém průzkumu 

   Defence status: DEFENDED
   Vorlíček, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Tato práce se zabývá vrtnými technologiemi používanými v hydrogeologii. Hlavním cílem práce je zmapovat typy vrtných technologií používaných při vrtání hydrogeologických vrtů, ale i moderních technologií, které by v ...
  • Vuyužití geotermální energie tepelnými čerpadly 

   Defence status: DEFENDED
   Schneedörfler, Rudolf (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Tato práce se zabývá využíváním geotermální energie pomocí tepelných čerpadel. Důraz byl kladen na charakteristiky různých typů tepelných čerpadel a možnosti jejich využití ve vztahu k horninovému prostředí s ohledem na ...
  • Vyhodnocení monitoringu důlních vod v okolí zatopeného dolu Turkaňk 

   Defence status: DEFENDED
   Prylová, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 9. 2016
   Kutná Hora a její okolí je od středověku významným územím, kde probíhala těžba polymetalických rud. Těžba zde trvala do 90. let 20. století a v průběhu historie byla několikrát přerušena. Poslední novodobá těžba probíhala ...
  • Využití nanoželeza pro řešení vod kontaminovaných PCB: Vyhodnocení opakované pilotní zkoušky na lokalitě Rožmitál pod Třemšínem 

   Defence status: DEFENDED
   Asenova, Liubou (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Problematika v areálu bývalé obalovny živičné drti podniku Stavby silnic a železnic v Rožmitálu pod Třemšínem se týká kontaminace podzemních vod PCB (polychlorované bifenyly). Na lokalitě bylo provedeno nápravné opatření ...
  • Výstroj hydrogeologického vrtu 

   Defence status: DEFENDED
   Karvatsky, Maxym (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
  • Vývoj, současný stav a efektivita ochranného pásma stupně I B přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary 

   Defence status: DEFENDED
   Maljanovská, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   History, current status and effectiveness of the protection zone I B of natural healing resources in the spa place Karlovy Vary The first part of this bachelor thesis contains the general theoretical findings and explains ...
  • Význam numerického modelování pro řešení kontaminace podzemních vod 

   Defence status: DEFENDED
   Havlíková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   Práce se zabývá numerickým modelováním proudění podzemní vody a transportu kontaminantů. Tato práce je rozdělena do dvou částí. V první části jsou stručně charakterizovány a porovnány základní metody používané pro problematiku ...
  • Zajištění kvality pitné vody malých vodárenských systémů 

   Defence status: DEFENDED
   Klapka, Miloš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 30. 5. 2018
   3 Abstract Providing drinking water to a large number of rural population, small water systems are the backbone of water supply in rural and remote areas. Therefore they constitute a significant part of public infrastructure. ...
  • Zatápění dolu Hamr I a posouzení vlivu geologické stavby území na hydrogeologické poměry v severovýchodní části strážského bloku 

   Defence status: DEFENDED
   Rozman, David (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Hlavním úkolem diplomové práce je posouzení vlivu geologické stavby území na hydrogeologické poměry v severovýchodní části strážského bloku. Zájmové území v severních Čechách je charakterizováno dvěma pískovcovými kolektory ...
  • Zdroje minerálních vod v české části vídeňské pánve 

   Defence status: DEFENDED
   Bošková, Lucia (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 9. 2020
   Bakalářská práce stručně charakterizuje oblast vídeňské pánve z pohledu geologického a hydrogeologického. Důraz klade především na výskyt minerálních vod. Věnuje se základním typům vod, které se zde nacházejí. Blíž pak ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV