• Effects of the Integration of Balkan Countries with the EU 

   Öztürk, Sait (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 25. 6. 2014
   1. Abstract: The EU and Balkans are approaching each other every coming year. The borders of the EU would like to welcome the rest of Balkans as it welcomed Romania and Bulgaria in 2007 and Croatia in 2013. Their accession ...
  • Estimating the determinants of FDI in Transition economies: comparative analysis of the Republic of Kosovo 

   Berisha, Jetëmira (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   This study develops a panel data analysis over 27 transition and post transition economies for the period 2003-2010. Its intent is to investigate empirically the true effect of seven variables into foreign flows and takes ...
  • European Sovereign Debt Crisis 

   Bořuta, Michael (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Finanční krize odhalila špatný stav Evropských veřejných financí. Rozpočtové deficity v Evropě natolik zdomácněly, že už se dnes prakticky nesetkáme s rozpočtovým přebytkem nebo alespoň vyrovnaným rozpočtem. Řecko znovu ...
  • Foreign Direct Investment in Emerging Markets: Evidence from Russia since 2000s 

   Suleymanov, Mahir (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   The main purpose of this thesis work is to analyze the role of FDI in Russian economy and to find out the degree of impact on the economic growth. The empirical research captures 2000-2013 years specifying by quarterly ...
  • Four Essays on Financial Stability 

   Jakubík, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 17. 10. 2012
   (in Czech) Nedávné období finanční nestability motivovalo výzkumníky i tvůrce hospodářských politik ke zintenzivnění výzkumu v oblasti finanční stability. Tato disertační práce rozšiřuje současné poznání a diskuze rozpracováním ...
  • Government debt policy: modern approach through derivatives and alternative bonds 

   Čavojec, Ján (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 2. 2. 2012
   Tato diplomová práce se zabývá alternativními nástroji pro správu dluhu - dluhopisy vázanými na HDP. Poskytuje stručnou charakteristiku řízení státního dluhu. Kromě toho se zabývá tradičními deriváty, jako jsou swapy, ...
  • Growth dividend from the financial markets integration in the Eurozone after the adoption of the single currency 

   Hassairi, Nail (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 14. 6. 2010
   Tato práce je další kapkou do oceánu literatury analizující vliv společné měny v hospodářskému prostoru Eurozóny. Zkoumá se v ní postupující finanční integrace,která byla zavedením Eura nastartována. Klade si otázku, jak ...
  • Hedgeové fondy: Investiční strategie a regulace 

   Ducháček, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Ačkoliv hedgeové fondy tvoří minoritní část z globálních investičních fondů, za poslední dvě dekády si vybudovaly silnou pozici mezi instičními možnostmi pro institucionální investory. Kvůli nedávné finanční krizi a kvůli ...
  • Hedgeové formy v ČR a jejich investiční strategie 

   Šťastný, Vladimír (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 8. 9. 2009
  • The Impact of Competition on Bank Performance 

   Kupka, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 22. 6. 2017
  • The Impact of Euro Adoption on Competitiveness: The Comparison of Czech Republic and Slovakia 

   Polyák, Oliver (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 28. 6. 2012
   Bibliografický záznam POLYÁK, Oliver (2012). The impact of Euro Adoption on Competitiveness: The comparison of Czech Republic and Slovakia. Prague, 2012. 71 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova v Praze, Fakulta ...
  • The Impact of Euro Adoption on Competitiveness: The Comparison of Czech Republic and Slovakia 

   Polyák, Oliver (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 22. 10. 2013
   Bibliographic citation POLYÁK, Oliver (2013). The impact of Euro Adoption on Competitiveness: The comparison of Czech Republic and Slovakia. Prague, 2013. 74 p. Rigorous thesis (PhDr.) Charles University in Prague, Faculty ...
  • The impact of the Euro on German economy 

   Krották, Viliam (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 8. 2. 2017
   Tato diplomová práce analyzuje dopad eura na Německou ekonomiku. Výzkum je prováděn prostřednictvím přezkoumání německém vývozu, úroveň HDP a trhu práce. Taktéž je doplněna o vyhodnocení minulých , současných i budoucích ...
  • Influence of the single currency on the trading volumes of EMU members and the Czech Republic 

   Šopov, Daniel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 17. 6. 2010
   V této práci se soustředíme na dopad jednotné evropské měny na objem obchodů mezi státy s členstvím v EMU a Českou republikou. Využíváme Roseového gravitačního modelu, který nám vysvětluje, ačkoliv ne velmi přesně, možný ...
  • IPO underpricing and sentiment of investors 

   Scheerová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   The thesis investigates investor sentiment, proxied by grey market prices, being a common source for IPO underpricing, long-term underperformance of IPOs, and cycles in IPO volume. The paper contributes to the field of ...
  • Kreditní deriváty a jejich užití v bankách v ČR 

   Kysilko, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 5. 9. 2007
   Příchod kreditních derivátů znamenal zásadní inovaci v oblasti řízení úvěrového rizika. Dnes kreditní deriváty slouží nejen k zajišťování nebo diverzifikaci rizika, nýbrž také jako významné investiční nástroje. Tato práce ...
  • Nová regulace finančních trhů v EU 

   Málek, Josef (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Tato bakalářská práce sleduje proces tvorby nové finanční regulace v rámci EU jako následek světové krize z roku 2007. Práce zprvu nastíní strukturu a fungování finančního trhu a dále zkoumá finanční regulaci v EU, která ...
  • Parallel Currency: A Suitable Tool for Vulnerable Euro Zone Countries? 

   Kortová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 26. 6. 2013
   Globální ekonomická krize vedla k prohloubení fiskálních problemů států na celém světě. Také evropské státy byly silně zasaženy hospodářským útlumem. Kritická situace v Řecku a hlavně její vliv na ostatní státy Eurozóny ...
  • Plausible Effects of the Adoption of the Euro on the Czech economy: Comparison with the case of the Slovac Republic 

   Goralková, Nikola (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
   This master thesis deals with the euro adoption in the Czech Republic, comparing the possible effects of the euro adoption on the Czech economy and consequences of currency changeover after the Slovak Republic joined the ...
  • Plnenie Maastrichtských kritérií v krajinách strednej Európy a ich vplyv na reálnu hospodársku konvergenciu 

   Hajko, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 6. 2. 2008
   This diploma thesis deals with the conflict of nominal and real economic convergence in the framework of current European monetary integration. Firstly, we describe and analyze the Maastricht convergence criteria, assess ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV