• Dům sovětů: minulost, současnost, budoucnost. Příběh proměny Královské hory jako kvintesence kulturních a architektonických transformací města Kaliningrad 

   Kachalova, Ekaterina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Kaliningrad založil v roce 1255 český král Přemysl Otakar II. Město staré jako Ústí nad Labem a velké jako Brno s latinským názvem Regiomontium, českým Královec, německým Königsberg, polským Królewiec, litevským Karaliaučius ...
  • Dvorský tanec v italské raně renesanční kultuře 

   Doležalová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 9. 2007
   Ve své práci bych se chtěla věnovat jednomu z nejstarších období evropské taneční historie, kterým je 15. století, doba přelomu středověku a renesance, kdy se začínala rodit naše moderní evropská kultura. V souvislosti se ...
  • Fado v kontextu města Lisabon 

   Kuhnová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 9. 2008
   Hudební žánr fado se pokládá za hudební tradici, která vznikla podle dosavadních výzkumů na počátku 19. století ve městě Lisabon nejspíše důsledkem intenzivní portugalsko-brazilské kulturní výměny. I přesto, že je Lisabon ...
  • Fenomén LARP 

   Kunstovná, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 9. 2011
   Diplomová práce se soustředí na vymezení pojmu LARP a jeho klasifikaci. Poté porovnává pojetí LARPu s teorií her a také studuje inspirační zdroje LARPu ve fantasy literatuře, filmu a počítačových hrách. Dále zachycuje vývoj ...
  • Filmový festival 

   Šedivá, Kristina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 9. 2008
   Téma této diplomové práce je Filmový festival. Je zpracováno z hlediska historického i současného. První kapitoly jsou zaměřeny zejména na vývoj a sekularizaci slavností, svátků a oslav. Provedla jsem analýzu starověkých ...
  • Formování identity míst a UNESCO 

   Vrabcová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 11. 2009
   Formování identity míst je složitý proces, ve kterém hraje důležitou roli řada aspektů. Místa nemají daná hranice, existují především v naší mysli. Skrze naše myšlení a jednání jim dáváme určitý charakter, obsah, utváříme ...
  • Franky a jejich kultura 

   Klemová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 9. 2008
   Franky jsou významným historickým územím na území Německa, které dnes patří z větší části ke spolkové republice Bavorsko. V raném středověku byly obývány germánskými kmeny Franků a staly se součástí franské říše. Po jejím ...
  • František Ferdinand d'Este na Konopišti. Rozložení moci, bohatství, vznešenosti, rodiny a srdce 

   Pospíšilová, Denisa Isabella (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 6. 2015
   Bakalářská práce ,,František Ferdinand d'Este na Konopišti. Rozložení své moci, bohatství, vznešenosti, rodiny a srdce" bude zaměřena zpočátku na stručnou historii zámku, ale především na samotný zámek Konopiště a život ...
  • Funkce poutnictví v dějinách evropské kultury 

   Lebedová, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 9. 2008
   Cestování je tak staré, jako lidstvo samo. Od počátků křesťanských dějin je poutnictví univerzálním fenoménem, úzce spjatým s naší evropskou kulturou a to především díky poutním cestám do Říma a Santiaga de Compostela. ...
  • Funkce spolků v životě města Český Brod v 1. polovině 20. století 

   Hubáčková, Karolína (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   The topic of the thesis deals with associations of Czech Brod and their functions in the life of the city, especially in the first half of the 20th century. Work will attempt to outline the social life in the period, which ...
  • Gastronomie v dějinách kultury 

   Mrázková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 9. 2011
   Diplomová práce "Gastronomie v dějinách kultury" je kulturologickou studií, zaměřující se na vývoj a postavení gastronomie v souvislostech každodenního života evropské společnosti od středověku do konce 19. století. Důraz ...
  • Globalizace, kultura a Islám 

   Topolánková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 9. 2010
   Tato práce je studií souvislostí globalizace, kultury a islámu. Jako taková přináší především výklad základních definic, pojmů uvedených fenoménů, poukazuje na vazby mezi nimi, přináší základní teoretické i faktografické ...
  • Graffiti a jeho "prostor" - graffiti v kontextu prostoru, města a architektury 

   Levý, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 11. 2011
   Graffiti a jeho "prostor" - graffiti v kontextu prostoru, města a architektury V práci se zabýváme podrobnější analýzou fenoménu graffiti. Pokusili jsme se analyzovat daný jev v kontextu městského prostředí, lépe řečeno ...
  • Graffiti a město, návrat emocionality do urbánního prostoru 

   Levý, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 24. 5. 2006
   Předmětem diplomové práce je teoretická analýza sociokulturního projevu graffiti. Pokoušíme se zde složit obraz zkoumaného jevu blízký kubistickému náhledu na svět, kde jednotlivé fasety na obraze zobrazují předmět v různých ...
  • Historický Ježíš a vznik křesťanství 

   Habermann, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 28. 5. 2009
   Nejprve byla víra pravděpodobně formována Ježíšovými následovníky, kteří po duchovním utrpení, které jim způsobil kříž, vystoupili s novou nadějí. Byli to konkrétní lidé kteří si nanejvýš ve své fantazii mysleli, že jednají ...
  • Hotel Thermal a problém památkové ochrany staveb 2. poloviny 20. století 

   Kordovská, Marie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 1. 2016
   Název práce: Hotel Thermal a problém památkové ochrany staveb 2. poloviny 20. století Anotace: Studentka zpracuje monografii hotelu Thermal v Karlových Varech s důrazem na vývoj jeho vnímání a hodnocení v širším společenském ...
  • Hranice mezi starým a novým: město a česká kultura časné moderny 

   Urbanová, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 1. 2007
   Předkládám k obhajobě diplomovou práci věnovanou tématu utváření veřejného prostoru, městského prostoru a městotvorné funkce architektury na přelomu 19. a 20.století. Celkový náhled, kterým tato témata spojuji, chce být ...
  • Hudba a kultura: kapitoly o hudbě západní kultury 

   Weinerová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
   Predmetem této práce je hudba západní kultury z kulturologického úhlu pohledu. Pokusila jsem se popsat hudbu v kontextu nekolika spolecenskovedních disciplín, jakými jsou estetika a obecná teorie umení, antropologie, ...
  • Hudba západní kultury jako téma kulturologie 

   Johnová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 11. 2011
   Predmetem teto prace je hudba zapadni kultury z kulturologickeho uhlu pohledu. Pokusila jsem se popsat hudbu v kontextu nekolika spolecenskovednich disciplin, jakymi jsou estetika a obecna teorie umeni, antropologie, ...
  • Indické výtvarné umění jako dějiny kulturních dialogů 

   Vítů, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Cílem této bakalářské práce je pojednat o symbolické (výtvarné) reflexi kulturně- společenských proměn na úrovni hodnot, norem i obecnějšího ideového rozhraní, vyplývajících z rozličných ba opakovaných akulturačních situací, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV