• Nové zpomalovače hoření v životním prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Ezechiáš, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   V posledních letech se mnoho vědeckých článků věnuje problematice endokrinně aktivních látkek v životním prosředí. Některé z těchto látek jsou zařazovány do skupiny bromovaných zpomalovačů hoření. Nicméně jen málo článků ...
  • Nové způsoby vzorkování pro vyhodnocení reálných remediačních studií 

   Defence status: DEFENDED
   Kroupová, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   This diploma thesis has been carried out as a part of the project Utilization of long term (passive) sampling methods combined with in situ microcosms for assessment of (bio)degradation potential (PASSES). In the frame of ...
  • Optimalizace a aplikace testů pro stanovení ekotoxicity nanomateriálů 

   Defence status: DEFENDED
   Semerád, Jaroslav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 5. 2015
   Tato práce se zabývá aplikací a optimalizací ekotoxikologických testů pro nanomateriály na bázi nulamocného nanoželeza (nZVI), které se využívají v sanačních technologiích. Po in situ aplikacích nZVI byl pozorován výrazný ...
  • Optimalizace stanovení endokrinních disruptorů v čistírenských kalech a aplikace metody v reálných vzorcích. 

   Defence status: DEFENDED
   Medková, Jaroslava (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Hormonálně aktivní látky v odpadních vodách jsou vážným problémem v posledních letech. Současný čistící proces v čistírnách odpadních vod není schopen účinně odstraňovat tyto látky. Předpokládá se, že tyto látky se ve velké ...
  • Stanovení biomasy u hub bílé hniloby v průběhu kultivace pomocí analytických metod 

   Defence status: DEFENDED
   Vlasenkova, Tatiana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Je dobře znám význam hub v půdních ekosystémech, a přesná kvantifikace houbové biomasy je nezbytná pro posouzení jejich role v koloběhu živin, potravním řetězci a půdní agregace. Bakalářská práce se zabývá stanovením obsahu ...
  • Stanovení zástupců endokrinních disruptorů ve vzorcích odpadních vod v ČR. 

   Defence status: DEFENDED
   Langová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 28. 5. 2013
   Souhrn Endokrinní disruptory jsou skupinou chemických sloučenin, které jsou schopné negativně ovlivňovat hormonální systém obratlovců. Úřad pro ochranu životního prostředí (Environmental Protection Agency - U.S. EPA) tyto ...
  • Studium ekotoxicity biodostupné frakce organopolutantů 

   Defence status: DEFENDED
   Čvančarová, Monika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 1. 6. 2009
  • Studium hlavních aspektů mykoremediace - vliv biodostupnosti, biodegradace a toxicity organických polutantů 

   Defence status: DEFENDED
   Čvančarová, Monika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 5. 2014
   Do životního prostředí se uvolňuje velké množství organických látek, které jsou pro živé organismy nebezpečné. Často se jedná o látky perzistentní a toxické. Některé mají karcinogenní nebo mutagenní účinky, rovněž mohou ...
  • Toxicita nulamocného nanoželeza a jeho osud v životním prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Semerád, Jaroslav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 26. 9. 2019
   Elementární nanoželezo označované jako nulamocné nanoželezo (nanoscale zerovalent iron - nZVI) patří dnes již k běžně používaným materiálům v sanační praxi. Přestože celosvětové aplikace ukazují jeho vysokou efektivitu při ...
  • Toxicita perfluorovaných uhlovodíků 

   Defence status: DEFENDED
   Leifertová, Karolína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 1. 7. 2020
   Perfluorinated hydrocarbons are manmade chemicals used to make fluoropolymer coatings and products resistant to stains, oil, heat and water. Perfluorinated compounds such as perfluorooctane acid (PFOA) perfluorooctane ...
  • Využití analýzy fosfolipidových mastných kyselin při studiu biosušení 

   Defence status: DEFENDED
   Stránská, Štěpánka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 6. 2019
   Cílem této diplomové práce je využití analýzy fosfolipidových mastných kyselin (PLFA) pro stanovení skupin mikroorganismů v průběhu biosušení čistírenských kalů a jejich popis vzhledem k teplotnímu režimu biosušení. Byly ...
  • Využití tkáňových linií pro toxikologii v životním prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Polanská, Daniela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 27. 1. 2020
   Pět látek ze skupiny látek tzv. produktů osobní hygieny, které jsou známé svou obtížnou degradabilitou a běžnou detekcí v životním prostředí, bylo testováno z hlediska toxicity pomocí dvou rybích tkáňových liniích (RTgill-W1 ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV