• Smluvní právo autorské 

   Stejskal, Vilém (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 9. 2011
   RESUMÉ SMLUVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ Diplomová práce se věnuje právu nehmotných statků, konkrétně autorskému právu. Zpracovává téma smluvních institutů v českém autorském právu. Těžiště práce pak leží na popisu a rozpoznání ...
  • Smluvní právo autorské 

   Skoupá, Linda (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 1. 2012
   Smluvní právo autorské Tématem této diplomové práce je smluvní právo autorské, které tvoří část práva duševního vlastnictví. Hlavním cílem této práce je důkladná analýza platné a účinné právní úpravy licenční smlouvy v ...
  • Smluvní právo autorské 

   Kuzmiak, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 10. 2006
  • Výkon autorského práva osobou odlišnou od autora (dědice autora) 

   Poncová, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
   68 Záv#r V rámci své práce jsem se pokusila popsat v#kon autorského práva osobou odli'nou od autora (d$dice autora) podle současné právní úpravy. V první části se v$nuji v'eobecn$ právu autorskému, které !adíme mezi zvlá'tní ...
  • Výkon autorského práva osobou odlišnou od autora (dědice autora) 

   Krejčí, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 5. 2012
   Výkon autorského práva osobou odlišnou od autora (dědice autora) Tématem této diplomové práce je problematika výkonu autorského práva osobou odlišnou od autora, která tvoří součást práva duševního vlastnictví. Cílem této ...
  • Zaměstnanecké dílo, dílo na objednávku, kolektivní dílo 

   Konečná, Miluše (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 6. 2010
   Závěr Právními instituty, které byly zkoumány v této práci, jsou zaměstnanecká díla, díla na objednávku a kolektivní díla. V současném autorském zákoně z roku 2000 jsou tyto právní instituty pojímány nově. Společnou jim ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV