• Jednání a postupy vedoucí k rozdělení ČSFR 

   Vodsloň, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 1. 2009
   Tématem této diplomové práce byly jednání a postupy vedoucí k rozdělení federace. Úvodem se práce zabývá společnou historií Československa do roku 1989. V rámci této části práce je kladen důraz především na problémy soužití ...
  • Jednání a postupy vedoucí k rozdělení ČSFR 

   Vodsloň, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 26. 11. 2010
   Tématem této diplomové práce byly jednání a postupy vedoucí k rozdělení federace. Úvodem se práce zabývá společnou historií Československa do roku 1989. V rámci této části práce je kladen důraz především na problémy soužití ...
  • Komparace českých pravicových stran: ODA a KDS na počátku 90. let 

   Hanáček, Vladimír (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   Při úvaze o vývoji české politiky v pravé části lineární osy stranicko- politického kontinua jsme nutně konfrontováni s několika složitostmi. Zaprvé je nutné definovat, jak rozumíme vůbec pojmu "politická pravice". Tento ...
  • Komunistická strana Československa a proces přestavby 

   Štefek, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
   Diplomová práce má za cíl analyzovat Komunistickou stranu Československa v letech 1985- 1989 a její reakci na proces přestavby, jež byl iniciován v Sovětském svazu po zvolení M. Gorbačova generálním tajemníkem Komunistické ...
  • Komunistická strana Československa v období tzv. normalizace 

   Štefek, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 1. 2017
   Dizertační práce analyzuje dynamiku nedemokratického režimu v Československu v éře tzv. normalizace. Jedná se o heuristickou případovou studii provedenou induktivní strategií, orientovanou na tvorbu teorie, nikoliv na její ...
  • Kooperace a konkurence mezi českými křesťansko-demokratickými stranami po roce 1989 

   Schrötter, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 9. 2010
   Ceská spolecnost je oznacována za nejméne religiózní v Evrope a její historický vývoj predurcuje explicitne krestanské politické subjekty jen k omezeným volebním výsledkum. Presto v ceských zemích nastala na prelomu 19. a ...
  • Kopřivnice v procesu politické změny 1989/1990 

   Peš, Stanislav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 9. 2014
   (abstrakt) Předložená disertační práce Kopřivnice v procesu politické změny 1989/1990 se zaměřuje na popis a analýzu událostí souvisejících s rozpadem posttotalitního autoritářského režimu v ČSSR a přechodem k demokracii ...
  • Kvalita života u nemocných crohnovou chorobou 

   Gabalec, Libor (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 18. 9. 2009
   Introduction The assessment of the quality of life in chronic diseases has become greatly extended over the past few decades. The main uses for Quality of life measures in clinical practice are identifying and prioritizing ...
  • Mladí konzervativci 

   Jarinová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   Důvodem k vypracování práce je přiblížit mládežnické organizace politických stran. V této práci jsou to Mladí konzervativci, spolupracující s Občanskou demokratickou stranou. Dále pak její organizační rozvrstvení, náplň ...
  • Neonacistická pravice v České republice - nová vlna 

   Sedlák, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 9. 2010
   Tématem mé práce je ideologická a politická transformace ceské neonacistické pravice do stranické rodiny populistická radikální pravice. To vše v kontextu studie Case Mudda The Populist Radical Right in Europe. Nejprve ...
  • Občanské fórum ve Slaném 

   Horáková, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 24. 6. 2011
   Předmětem této práce je vznik, působení a zánik Občanského fóra (OF) ve středočeském městě Slaný. Občanské fórum města Slaného vzniká po generální stávce dne 27. listopadu 1989 v bytě jednoho ze zakladatelů. Další Občanská ...
  • Občianska spoločnosť na Slovensku. Lokálna úroveň 

   Dobrucký, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 26. 5. 2009
   Občianska spoločnosť je jedným zo základných kameňov demokracie. Je odrazom toho, ako sa darí demokraciu ukotviť v spoločnosti, v povedomí občanov, ako je občanmi vnímaná a prijímaná. Zdravá občianska spoločnosť vyžaduje ...
  • Odštěpené subjekty od KSČ(M) 

   Zítek, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 2. 2. 2012
   Anotace: Michal Zítek: Odštěpené subjekty od KSČ(M) Cílem práce bylo poskytnout ucelený pohled na politické subjekty, které vznikly odštěpením od KSČ(M). Práce Vás seznámí s dílčím vývojem mateřské a podmínkami, které z ...
  • Odštěpené subjekty od KSČ(M) 

   Zítek, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 9. 2011
   Anotace: Michal Zítek: Odštěpené subjekty od KSČ(M) Cílem práce bylo poskytnout ucelený pohled na politické subjekty, které vznikly odštěpením od KSČ(M). Práce Vás seznámí s dílčím vývojem mateřské a podmínkami, které z ...
  • Permanentní kampaň jako nástroj politického marketingu v České republice, komparativní analýza stran ČSSD a ODS v letech 2006-2009 

   Fišerová, Iva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 9. 2009
   Permanentní kampaň představuje novinku ve způsobu vedení politických kampaní. V Americe se objevují první podoby této kampaně již na konci 60. let, do Evropy a do České republiky se však tento nástroj politického marketingu ...
  • Podpora československé opozice ze strany Francie v 80. letech 20.st. 

   Hrachová, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Bakalá ská práce pojednává o podpo e eskoslovenské opozice ze strany Francie v 80. letech 20. století. Autorka koumá podporu a kontakty z oficiální úrovn francouzské reprezentace a také podporu od r zných iniciativ z ...
  • Politický systém Slovenské republiky (1939-1945) - typologie nedemokratického režimu v komparativní analýze 

   Kmošena, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   Bakalárska práca sa zaoberá problematikou politického systému Slovenskej republiky v rokoch 1939-1945. Na úvod je popísané základné historické pozadie a hlavné historické udalosti smerujúce k vytvoreniu nezávislého štátu. ...
  • Polský stranický systém 1989-2016: ve znamení polarizace 

   Koubek, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Polský stranický systém 1989-2016: ve znamení polarizace Abstrakt Práce analyzuje vývoj polského stranického systému s ohledem na fenomény polarizace a antikomunismu, a to v dílčím středoevropském srovnání. Komparace je ...
  • Polský stranický systém a perspektivy jeho stabilizace po volbách 2007 

   Koubek, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 28. 5. 2008
   Polský stranický systém je tvrdým oříškem, na kterém se vždy nemilosrdně testovaly všemožné politologické předpovědi a hypotézy. Ironicky řečeno, posledním a dosud jediným uspokojivým tvrzením týkajícím se podoby, vývoje ...
  • Poslanecká imunita v českém politickém systému 

   Jareš, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 1. 2008
   Práce "Poslanecká imunita v českém politickém systému" se zabývá historií poslanecké imunity v českých zemích od roku 1848 do současnosti. Soustředí se přitom především na téma vydávání poslanců a senátorů k trestnímu ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV