• Hierarchické reaktívne plánovanie s prechodmi 

   Mikula, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
   Hierarchické reaktívne plánovanie (HRP) je oblúbená metóda pre riadenie správania umelých bytostí. Výhodou HRP je, že sa v ňom i komplexné správania zapisujú pomerne jednoducho. HRP má však v určitých situáciach problémy ...
  • HTN plánování do akčních her 

   Kroužil, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
  • HTN plánování pro projekt IVE 

   Holeček, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   Snahou ambiciózního projektu IVE bylo vytvořit vysoce rozšiřitelnou architekturu pro umožnění diskrétní simulace rozsáhlých virtuálních světů plných virtuálních bytostí a jejich virtuálních životů. Součástí projektu se ...
  • Integrace procesního modelování do multiagentního nástroje IVE 

   Návrat, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 9. 2010
   Práce se zabývá novou metodou návrhu a řízení multiagentních světů za pomoci techniky používané v současných firmách zvané procesní modelování. Cílem je využít procesní postupy ke zlepšení a zjednodušení návrhů multiagentních ...
  • Interaktivní model hádky pomocí virtuálních agentů 

   Babor, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   V počítačových hrách s ambicemi vyprávět příběh se často objevují cut-scény, pasáže hry, kde hráč nehraje, ale pouze sleduje část vyprávěného příběhu. To hráče vyvádí z kontinuity hraní. Je snaha tyto pasáže co nejvíce ...
  • Konekcionistický model episodické paměti pro virtuální lidi 

   Burkert, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
   Cílem práce je návrh a implementace prototypu epizodické paměti pro virtuálního člověka. Tato paměť je inspirována dostupnými znalostmi o lidském způsobu vnímání běhu času a fungování lidské paměti pro osobní zážitky ...
  • Koordinace chování virtuálních lidí 

   Gemrot, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
   Tato práce je o specifickém přístupu ke koordinaci chování virtuálních agentů. Každý virtuální agent je schopen jednat sám za sebe, ale také může být kdykoli veden některým z koordinačních agentů. Tento přístup je navrhnut ...
  • Level-of-detail AI pro rozsáhlé simulace 

   Zíta, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 17. 9. 2008
   Technika Level Of Detail (zkráceně LOD) známá především z počítačové grafi ky se využívá i na poli rozsáhlých simulací a virtuálních světů (tzv. LOD AI ). Na podobném principu lze zjednodušovat simulaci v místech, které ...
  • Level-of-detail pro umělou inteligenci: prototyp velkého virtuálního světa 

   Skupien, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 15. 5. 2013
   Název práce: Level of Detail pro umělou inteligenci: prototyp velkého virtuálního světa Autor: David Skupien Katedra: Kabinet software a výuky informatiky Vedoucí práce: Mgr. Cyril Brom, Ph.D., Kabinet software a výuky ...
  • Mapování, zpracování a reprezentace map pro Unreal Tournament boty 

   Gemrot, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
   Ve většině komerčních her se pro pohyb počítačem ovládaných postav ve hře využívají navigační body. Z navigačních bodů se vytváří souvislý graf, který pokrývá nejdůležitější místa ve hře, kam postava může dojít. Se zvyšujícím ...
  • Mechanismus výběru akcí pro animata 

   Plch, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
   V tejto práci je skúmaná metóda reaktívneho plánovania, ktorá predstavuje populárnu voľbu pre riadenie správania umelých bytostí. Výhodou tohto prístupu sú okrem iného jednoduchosť návrhu, rýchlosť a uveriteľné chovanie ...
  • Model paměti pro animata 

   Pešková, Klára (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 26. 6. 2007
   V práci předkládáme původní symbolický model episodické paměti pro virtuální bytost vycházející z Gibsonovy teorie afordancí. Pracujeme s modelem episodické paměti na události, do níž se zaznamenávají krátké příhody, ...
  • Model V1 s realistickou distribucí funkčních typů neuronů v rámci kortikálních vrstev 

   Moudřík, Josef (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   Primární zraková kůura (V1) obsahuje dva hlavní funkční okruhy neuronů, takzvané simplexní a komplexní buňky. Tyto buňky se liší svými reakcemi na určité podněty a jejich vznik byl nedávno simulován v jednom z výpočetních ...
  • Nástroj pro simulaci vlčí smečky 

   Kučerová, Lucie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 9. 2007
   Cílem projektu je výzkumný nástroj pro biologa/etologa studujícího vlky. Aplikace simuluje život smečky šsti vlků pomocí zjednodušeného modelu vlčího chování. Vlci jsou simulováni pomocí autonomních agentů. Model obsahuje ...
  • Orientace v prostoru zkoumaná ve virtuální realitě 

   Šupalová, Ivana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
   Na oddelení neurofyziológie pamäti Akadémie Vied Českej Republiky prebiehajú výskumy orientácie ľudí v priestore v experimentálnom reálnom prostredí zvanom Blue Velvet Arena. Táto diplomová práca sa v úvode zaoberá významom ...
  • Orientace v prostoru zkoumaná ve virtuální realitě 

   Šupalová, Ivana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 2. 2009
   Na oddelení neurofyziológie pamäti Akadémie Vied Českej Republiky prebiehajú výskumy orientácie ľudí v priestore v experimentálnom reálnom prostredí zvanom Blue Velvet Arena. Táto diplomová práca sa v úvode zaoberá významom ...
  • Plausibilní model chování potkana 

   Preuss, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 6. 2008
   V této práci jsou prezentovány dva různé výpočetní modely simulující chování potkana při behaviorálním úkonu. První z nich vychází z technik zpětnovazebního učení, druhý reprezentuje postup obvyklý pro modely, které se ...
  • Plánování osobní historie virtuálního agenta 

   Kučerová, Lucie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 9. 2010
   Episodická paměť je důležitou součástí "mysli" mnoha virtuálních agentů, protože agent s osobní historií bývá efektivnější a uvěřitelnější. Dosud se výzkum v oblasti modelování episodické paměti těchto agentů soustředil ...
  • Pohyb v projektu ENTI 

   Bajer, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   Projekt ENTI je simulátor prostředí, které je podobné lidskému světu. Žijí v něm autonomní agenti nazývaní enti, kteří se o svět starají. K naplňování svých úkolů a životních potřeb potřebují často hledat po svém světě ...
  • Použití plánovacích technik pro generování sportovního komentáře pro dvojici virtuálních agentů 

   Gregor, Ivan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 9. 2010
   Virtuální agenti jsou významní reprezentanti multimodálních uživatelských rozhraní. Tato práce představuje systém IVAN (Intelligent Interactive Virtual Agent Narrators), který v reálném čase generuje emotivně zabarvené ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV