• Kriminální agrese a agresivita dětí a mládeže 

   Vožechová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Tato práce se věnuje dětské kriminální agresi a agresivitě. Pozornost je zaměřena především na rizikové a protektivní faktory páchání násilné trestné činnosti. Dále práce představuje výzkumy zabývající se osobností juvenilního ...
  • Kyberstalking 

   Urbanová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 6. 2018
   This bachelor's thesis is focused on cyberstalking, its victims and offenders. The purpose of this thesis is mapping of this criminal offence from the psychological point of view and from the law point of view as well. ...
  • Mladiství pachatelé trestné činnosti, význam rodinného prostředí a vztahů, možnost práce s rodinným kontextem 

   Dvořáková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   DVOŘÁKOVÁ, Kateřina. Mladiství pachatelé trestné činnosti, význam rodinného prostředí a vztahů, možnost práce s rodinným kontextem. Praha: Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, 2013. 82 s. Diplomová práce. Tato diplomová ...
  • Možnosti a limity diagnostického využití Rorschachova testu u patologických sexuálních agresorů 

   Androvičová, Renáta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 9. 2012
   Tato diplomová práce se zabývá možnostmi a limity Rorschachova testu v psychologickém posuzování patologických sexuálních agresorů. V teoretické části sumarizuji obecné charakteristiky sexuálních deviací, prezentuji současné ...
  • Nároky profese operátora tísňové linky zdravotnické záchranné služby 

   Rynešová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 22. 1. 2019
   and key words Rynešová, K. (2018). Profession requirements of Emergency medical dispatcher. Master Thesis. Prague: Charles University in Prague, Faculty of Arts, Department of psychology. This master's thesis dedicated to ...
  • Nároky profesie príslušníka väzenskej služby so zameraním na zvládanie záťaže 

   Hájková, Kristína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Diplomová práca sa zaoberá problematikou stresu a zá aže u príslušníkov väzenskej služby. V teoretickej asti sú popísané koncepty stresu a zá aže, zaoberáme sa zvládaním zá ažových situácií, problematikou zá aže a stresu ...
  • Problematika detekce lži ve forenzní psychologii 

   Mynaříková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 18. 5. 2010
   Tato diplomová práce s názvem 'Problematika detekce lži ve forenzní psychologii' se zabývá lhaním a lží z hlediska jejich podob, funkcí i z hlediska vývoje jedince a role lhaní v jeho životě. Dále se věnuje začlenění detekce ...
  • Psychologické aspekty braní rukojmích 

   Straka, Karel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Bakalářská práce se skládá z teoretické části, na kterou navazuje návrh výzkumu. V teoretické části je nejprve vymezeno braní rukojmích a jeho historický vývoj. Dále je hlavní pozornost věnována psychologickým aspektům ...
  • Psychologické aspekty komunikace v prostředí internetu 

   Vlasáková, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 9. 2014
  • Psychologické aspekty radikalizace 

   Šíchová, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 9. 2017
   The goal of this thesis is a deeper exploration of the phenomenon of violent radicalization and its causes in the prison population in the Czech environment. The theoretical part summarizes current knowledge about the ...
  • Psychologické aspekty stresu práce u policie z pohledu policejních psychologů 

   Honsová, Pavlína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 9. 2017
   The thesis deals with the psychological aspects of stress in police work from the perspective of police psychologists. Firstly, key terms and psychological aspects of police work are described in the theoretical part. ...
  • Psychologické aspekty sugestibility v kontextu vyšetřování trestné činnosti 

   Kožušníková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 19. 5. 2015
   Diplomová práce se zabývá problematikou psychologických aspektů výslechové sugestibility v rámci vyšetřování trestné činnosti. Část teoretická a literárně přehledová čtenáře seznamuje s teoretickými východisky studia ...
  • Psychologické aspekty svědecké výpovědi dítěte ve věku 3 až 6 let 

   Rác, Jaroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 6. 2019
   I Abstrakt Předkládaná práce se zabývá psychologickými aspekty svědecké výpovědi dítěte ve věku tří až šesti let, které specifikují způsoby a metody pro provedení efektivního výslechu. Literárně přehledová část seznamuje ...
  • Psychologické aspekty vierohodnosti svedeckej výpovede 

   Kováčová, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   The bachelor's thesis is about credibility of witness testimony and possibilities of its assessment. Testimony is being created in four phases. It is perception and memorizing, retention, delivery of information and ...
  • Psychologické aspekty vypočúvania detí v rámci trestného konania 

   Kostelníková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   1 Abstrakt Predkladaná práca sa zaoberá vypočúvaním detských svedkov a jeho výsledkom vo forme výpovedi. Mapuje vývojové špecifiká detí relevantné v priebehu vypočúvania. Ďalej ponúka prehľad špecifických postupov, ktoré ...
  • Psychologické aspekty změny postojů - persvaze 

   Fajtlová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 9. 2013
   This bachelor's thesis is focused on social psychological topic of attitude change through persuasion. It brings certain theoretical background of the topic with its key points and processes. Mainly it is the definition ...
  • Psychologické profilování pachatele a možnosti jeho využití v případech žhářství 

   Linhartová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 23. 5. 2017
   The theme of the thesis is psychological offender profiling and the possibilities that it offers in the investigation of arson cases. First it introduces profiling as an investigation method, including its history, the ...
  • Psychosociální aspekty profese vyšetřovatele (policejního komisaře) 

   Vavrošová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Literárně přehledová část bakalářské práce rozebírá jednotlivé psychosociální aspekty profese policejního vyšetřovatele. Jedná se převážně o jejich specifické znalosti, schopnosti, dovednosti a osobnostní charakteristiky. ...
  • Reaktivita a tolerance k frustraci z pohledu psychologie u odsouzených pachatelů trestné činnosti 

   Okrouhlická, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Diplomová práce se zabývá problematikou reaktivity v souvislosti s frustrujícími situacemi u odsouzených pachatelů trestné činnosti. Práce je členěna na teoretickou a empirickou část. Stěžejním tématem teoretické části je ...
  • Rekognice-psychologické souvislosti a dopady vlivu etnické příslušnosti pachatele 

   Trojanová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Jedním z problémů rekognice pachatele očitým svědkem je rozdílná etnická příslušnost pachatele od osoby identifikující. Ve světě je tomuto problému věnováno několik vědeckých prací. Přestože se v České republice stále ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV