• Stanovení horizontálního napětí brněnského jílu oedometrickou zkouškou 

   Defence status: DEFENDED
   Krupička, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Tato bakalářská práce se zabývá stanovením horizontálního efektivního napětí in-situ jílového masivu na území města Brna. Pro určení hodnoty horizontálního napětí in-situ byla nejprve stanovena hodnota součinitele zemního ...
  • Stanovení negativního pórového tlaku téglu filtračním papírem 

   Defence status: DEFENDED
   Mohyla, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 9. 2012
   Negativní pórový tlak (sání) se u zemin měří různými metodami. V této bakalářské práci je sání měřeno metodou filtračního papíru, pro kterou existuje norma ASTM. Sání je možné měřit také pomocí snímače tlaku - tzv. Imperial ...
  • Určení mocnosti eroze brněnského téglu 

   Defence status: DEFENDED
   Malát, Richard (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 22. 3. 2018
   Práce se zabývá aplikací geotechnické numerické zpětné analýzy a několika dalších konvenčních geotechnických technik pro odhad mocnosti eroze sedimentů. Vyšetřovaným souvrstvím je spodnomiocénní mořský jíl často nazývaný ...
  • Vlastnosti říčních náplavů v oblasti Albertova 

   Defence status: DEFENDED
   Chvílová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 9. 2011
   Bakalářská práce pojednává o sedimentech říčních teras na pražském Albertově. Na sedimentech z hloubkového vrtu J6 v oblasti Kampus Albertov jsem provedla celkem osm měření zrnitosti, zpracovala křivky zrnitosti a normativně ...
  • Vliv CaO na strukturu a propustnost jílovité zeminy 

   Defence status: DEFENDED
   Pastyriková, Zdeňka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 9. 2016
   Cílem této práce bylo zjistit vliv množství vápna (1 - 8% CaO) a doby zrání (1 - 540 dní) na strukturu jemnozrnné zeminy hutněné při optimální vlhkosti energií Proctor standard a zda očekávaná změna struktury zeminy ovlivní ...
  • Vliv obsahu jílové frakce na reziduální pevnost zemin 

   Defence status: DEFENDED
   Bočková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 6. 2018
   This bachelor thesis studies the influence of clay fraction on the residual strength of soils. The introductory part of the thesis outlines the topic of residual strength in soil mechanics. The main part contains a review ...
  • Vliv vápna na konzistenční meze prachovité zeminy 

   Defence status: DEFENDED
   Sotorník, Viktor (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 9. 2011
   Tato práce se zabývá vlivem vápna na konzistenční meze prachovité zeminy. Byla provedena za podpory grantu GAUK 62008. V rámci práce byly pozorovány změny konzistenčních mezí u sprašové zeminy ze zemníku Horky nad Jizerou ...
  • Zakládání budov na jílovitých výsypkách SHR 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Václav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Práce se zabývá problematikou výsypek jako základových půd a dosavadními zkušenostmi se zakládáním budov na jejich povrchu. Stručně popisuje geologii nadloží uhelných slojí a procesy, kterými výsypkové zeminy procházejí ...
  • Zakládání dopravních násypů na jílovitých výsypkách SHR 

   Defence status: DEFENDED
   Mužík, Vlastimil (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 6. 2012
   3 Abstrakt Tato bakalářská práce byla vypracována v rámci Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze pod vedením Ing. J. Boháče. Zabývá se dálničním násypem přes výsypku lomu A. Zápotocký, který je součástí úseku ...
  • Zakládání dopravních násypů na jílovitých výsypkách SHR 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Mužík, Vlastimil (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 9. 2011
   Název Zakládání dopravních násypů na jílovitých výsypkách SHR Abstrakt Tato bakalářská práce byla vypracována v rámci Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze pod vedením Ing. J. Boháče. Zabývá se dálničním násypem ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV