• Models for Random Union of Interacting Discs 

   Helisová, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 11. 2009
  • Models for Random Union of Interacting Discs 

   Helisová, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 9. 2009
  • Monte Carlo Pottsův model 

   Vlachovský, Karel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 6. 2019
   Pottsův model je zobecněním Isingova modelu využívaným ve statistické me- chanice. Cílem práce je generovat z rozdělení daného tímto modelem. To nelze přímo, neboť stavový prostor je příliš velký, a proto se využívá Monte ...
  • Náhodná pole faset 

   Novotná, Daniela (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Proces faset je speciálním případem bodového procesu v Eukleidovském pro- storu Rd , kde body jsou reprezentované kompaktními podmnožinami nadrovin v Rd s danou orientací, velikostí a tvarem. Zaměříme se na konečný proces ...
  • Normal approximation for statistics of Gibbs point processes 

   Maha, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 1. 2018
   In this thesis, we deal with finite Gibbs point processes, especially the processes with densities with respect to a Poisson point process. The main aim of this work is to investigate a four-parametric marked point process ...
  • Poissonův proces 

   Kráľová, Veronika (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 6. 2013
   Poissonův proces je náhodná množina, která analyzuje výskyt nezávislých náhodných bodů v určité množině. Předmětem zkoumání jsou vlastnosti této náhodné množiny. Základní definice a věty jsou uvedeny pro euklidovské prostory ...
  • Použití stereologie pro charakterizaci struktury zrna nanomateriálů 

   Šedivý, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 1. 2010
   Prostředkem pro studium vnitřní struktury materiálů bývá realizace vhodného geometrického výběru, nejčastěji rovinného řezu. Prostorové vlastnosti se potom odhadují s použitím standardních stereologických metod. V této ...
  • Prostorová statistika bodových procesů s aplikacemi 

   Lechnerová, Radka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 7. 2010
  • Prostorová statistika bodových procesů s aplikacemi 

   Lechnerová, Radka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 6. 2010
  • Prostorové modelování 

   Voldán, Adam (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 9. 2006
   Na/,ev praoe: Prost.orovc modolovam Antor: Adam Voldan Katedra: Katodra pravdepodobnosti ;v matematicke stal.istiky Vodouci bakalafske pracc: Proi. RNDr. Viktor Benes DrSc. e-mail vedouciho: Viktor.Bones'ohnff. emii.cz ...
  • Prostorový bodový proces s interakcemi 

   Vícenová, Barbora (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 6. 2015
   Předložená práce se zabývá odhadem parametrů modelu procesu úseček s interakcemi v rovině. Motivací je aplikace na systém svalových vláken v lidských kmenových buňkách, zobrazených fluorescenční mikroskopií. Zavedeme model ...
  • Random marked sets 

   Kráľová, Veronika (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 6. 2016
   Táto práce se zaoberá dvěma modely kótovaných bodových procesů. Jedny z kót mají spojité rozdělení na kompaktní Riemanovské varietě. Dále se studuje von Misesovo rozdělení a jeho vlastnosti. Simuluje se Gibbsův segmentový ...
  • Random marked sets and dimension reduction 

   Šedivý, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Random closed sets and random marked closed sets present an important general concept for the description of random objects appearing in a topological space, particularly in the Euclidean space. This thesis deals with two ...
  • Random tessellations modeling 

   Seitl, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 7. 6. 2018
   Hlavní motivace práce spočívá v modelování mikrostruktury polykrystalických látek. Jako adekvátní pravděpodobnostní model se jeví třídimenzionální (3D) náhodné mozaiky. Původním přínosem autora je práce s Gibbs-Voroného a ...
  • Sekvenční metody Monte Carlo 

   Coufal, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Název práce: Sekvenční metody Monte Carlo Autor: David Coufal Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc. Abstrakt: Práce shrnuje teoretické základy ...
  • Simulované žíhání 

   Seitl, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 6. 2016
   Simulované žíhání je pravděpodobnostní optimalizační algoritmus sloužící k hle- dání globálních extrémů nějaké funkce na velkém stavovém prostoru. Základem je nějaký homogenní Markovský řetězec na tomto prostoru, jehož ...
  • Some topics of topological measure theory with application in stochastic analysis 

   Kříž, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 5. 2014
   Title: Some topics of topological measure theory with application in stochastic analysis Author: Pavel Kříž Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Prof. RNDr. Josef Štěpán, DrSc., ...
  • Spatio-temporal point processes 

   Kratochvílová, Blažena (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   The background theory of point processes, spatio-temporal point processes, random measures and random closed sets is given in the beginning of the thesis. Then the special case of spatio-temporal Cox processes constructed ...
  • Vágní informace na konečných abecedách a její monotónní charakteristiky 

   Kovářová, Lenka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   Název práce: Vágní informace na konečných abecedách a její monotónní charakteristiky Autor: Mgr. Lenka Kovářová Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: prof. RNDr. Viktor Beneš, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV