• Specifika vzdělávání pedagogických pracovníků 

   Shánilová, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 22. 5. 2014
   Disertační práce je zaměřena na problematiku dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků z pohledu současné legislativy Evropské unie a České republiky jako jednoho z klíčových adaptačních mechanismů, které zajišťují ...
  • Stát a vzdělávání dospělých, historické, systematické a komparativní aspekty v ČR 

   Lidová, Magdaléna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 5. 2. 2008
   Content of the thesis is to chart and summarize development of adults' education in Czech Republic and its wider systematic and comparative context. The thesis is structured in eight main units, which contain theoretical ...
  • Systém vzdělávání společnosti GEFCO Česká republika 

   Schwarzerová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 5. 2008
   This thesis is dedicated to the training and education of employees in the logistic company Gefco. The employee training in Gefco takes currently place only occasionally and unsystematically and this thesis puts forward a ...
  • Systémy dalšího vzdělávání pedagogů tance 

   Mikysková, Barbara (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 9. 2009
   Práce "Systémy dalšího vzdělávání pedagogů tance" se zabývá dosud málo tematizovanou problematiku dalšího vzdělávání v oboru pedagogika tance. Obor pedagogika tance je pro potřeby práce redukován na systém tvořený dvěma ...
  • Trendy vzdelávania dospelých v Českej republike a vo Švédsku 

   Horanská, Michala (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Predmetom diplomovej práce je nacrtnút systém dalšieho vzdelávania v dvoch rozlicne vyspelých clenských krajinách Európskej Únie. Našou snahou je vytvorit porovnanie dalšieho vzdelávania v štátnom systéme Ceskej republiky ...
  • Úloha médií v procesu celoživotního vzdělávání se zaměřením na významy mediálních sdělení v kontextu postmoderní společnosti 

   Zídková, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 12. 2009
   Média a mediální sdělení v dnešní době velmi podstatně ovlivňují náš život, naše chování, jednání, postoje, názory a hodnoty. To bychom si měli neustále uvědomovat a naučit se, jak k médiím správně přistupovat. Cílem této ...
  • Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků v ČR. Projekt MPSV. 

   Schimmerlingová, Dita (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 9. 2011
   Tématem diplomové práce je problematika pracovní migrace. V práci jsou vymezeny pojmy spojené s migrací a vysvětleny nejdůležitější teorie migrace. Zvláštní důraz je kladen na migraci kvalifikované zahraniční pracovní síly ...
  • Výchova a vzdělávání v tíživých životních situacích (analýza na podkladě témat osobnost, stres a kognitivně behaviorální terapie) 

   Vlček, Přemysl (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 21. 9. 2006
   Nejprve se dohodněme, že tíživou situací rozumíme moment lidského příběhu, kdy jeho tvůrce se dostává do rozporu s požadavky, které jsou před ním a zdroji (vnitřními či vnějšími), které má k dispozici. Jde tedy o ...
  • Výuka a učení se cizím jazykům jako prostředek interkulturního vzdělávání dospělých 

   Blažková Sršňová, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 9. 2007
   Předložená disertační práce se zabývá otázkami interkulturního vzdělávání v souvislosti s výukou a učením se cizím jazykům u dospělých. Jazyk a kultura jsou z hlediska jejich osvojení neoddělitelné, kultura je reprezentována ...
  • Výuka a učení se cizím jazykům jako prostředek interkulturního vzdělávání dospělých 

   Blažková Sršňová, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 18. 1. 2008
   Předložená disertační práce se zabývá otázkami interkulturního vzdělávání v souvislosti s výukou a učením se cizím jazykům u dospělých. Jazyk a kultura jsou z hlediska jejich osvojení neoddělitelné, kultura je reprezentována ...
  • Vzdělávací firma v roce 2009 - situace a možnosti 

   Juránková, Zdeňka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   Diplomová práce je zaměřena na popis situace na trhu vzdělávání dospělých v roce 2009. Postupující hospodářská recese a zároveň problémy související s čerpáním finančních prostředků alokovaných Evropskou unií způsobily, ...
  • Vzdělávací systém profesionálních hasičů v České republice 

   Marek, Bohdan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 6. 2007
   Téma práce Vzdělávací systém profesionálních hasičů v České republice jsem si vybral proto, že pracuji v Hasičském záchranném sboru Libereckého kraje na pracovní pozici hasič a zároveň studuji obor andragogika a personální ...
  • Vzdělávání a gender - příčiny, souvislosti a možná řešení problému genderové nerovnosti 

   Kubištová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 7. 9. 2007
   Základním tématem této bakalářské práce je hledání souvislostí mezi biologickým pohlavím člověka, jeho genderem (sociálním konstruktem pohlaví) a postavením ve společnosti. Zjišťuje nejenom příčiny a souvislosti nerovného ...
  • Vzdělávání dospělých v učící se organizaci 

   Němec, Zbyněk (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 6. 2008
   Žijeme ve společnosti, která je označována za společnost znalostí, nebo společnost vědění. Tlak, který na nás vyvíjí turbulentní prostředí této doby, nás nutí neustále se vzdělávat a rozvíjet se. O tom, že i stát považuje ...
  • Vzdělávání seniorů v České republice a Německu 

   Krchová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
   Tato pnice se zabyva tematem vzdelavanim seniorU. V uvodu je vysvetleno, zjakYch duvodil jsem si prave toto tema vybrala. Pote uvadim zakladni demograficka fakta zamefena na vekove rozlozeni populace v Ceske republice a ...
  • Zjišťování a hodnocení kvality, efektivity a dopadů dalšího vzdělávání 

   Žufanová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 12. 2012
   Zjišťování a hodnocení kvality, efektivity a dopadů dalšího vzdělávání Tato disertační práce se zaměřuje na popis a porovnání metod získávání zpětné vazby o kvalitě vzdělávání dospělých. Zabývá se jednak institucemi, které ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV