• Právní postavení Židů v období vlády Marie Terezie a Josefa II. 

   Defence status: DEFENDED
   Javůrková, Johana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 6. 2009
   61 Závěr "Vystihl to Palacký známým případným přirovnáním, že s Židy je nakládáno jako se včelami, jimž moudrý hospodář občas sebéře nadbytek medu; přitom arci včely musí být chráněny, aby mohly sbírati znova."104 Zdá se ...
  • Protektorát Čechy a Morava: právo nástroj nacistické expanze 

   Defence status: DEFENDED
   Pivarčeková, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 6. 2. 2019
   The thesis deals with the role of the law in the Protectorate of Bohemia and Moravia (1939-1945) during its economic exploitation, Germanisation and categorisation of the population as a prerequisite for an end solution ...
  • Rašínova měnová reforma 

   Defence status: DEFENDED
   Křiváček, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
   - 58 - 8. Závěr Rašínovu měnovou reformu lze rozdělit na dvě základní části. První část představovala samotnou odluku peněžního oběhu od rakousko-uherské měny, která byla provedena proslulým okolkováním rakousko-uherských ...
  • Reflexe koncepce občanské společnosti do rakouských ústav 19. století 

   Defence status: DEFENDED
   Hájek, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 13. 1. 2015
   The work deals with the civic society and with the civil rights in the constitutions in the 19th century in Austrian monarchy. The author stresses the link between the development of the civic society and the conception ...
  • Sociální zákonodárství v letech 1918 - 1938 

   Defence status: DEFENDED
   Cempírková, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 9. 2007
  • Testament a jeho právní úprava v historii, v současnosti a de lege ferenda 

   Defence status: DEFENDED
   Hruboňová, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 6. 2012
   1 RESUMÉ (česká verze) Testament a jeho právní úprava v historii, v současnosti a de lege ferenda Tato diplomová práce se zabývá historickým vývojem právní úpravy závěti jako dědického titulu na našem území. Rozebírá ...
  • Ústavy habsburské monarchie v první polovině 19. století ve srovnání s polskou ústavou 3. května 

   Defence status: DEFENDED
   Burešová, Pavla (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 9. 2012
   Diplomová práce zkoumá ústavy první poloviny 19. století v habsburské monarchii (a tedy Pillersdorfovu ústavu, Kroměřížskou ústavu a Stadionovu ústavu) a Polskou ústavu 3. května z roku 1791. První část textu popisuje ...
  • Vysídlování obyvatel ze Sudet po roce 1938 (se zaměřením na Turnovsko) 

   Defence status: DEFENDED
   Dřevěná, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   The thesis discusses historical and legal aspects of the 1938 Sudeten populace displacement. It scopes over the establishment of the Czechoslovak Republic in 1938 to delimitation of the term "Sudeten" and focuses on populace ...
  • Vývoj českého vodního práva za první republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Vondrušková, Monika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 4. 2013
   v anglickém jazyce: The topic of this Rigorous Thesis is the development of the water law in the time the first republic. It is dated to the period of The First Republic,that means from the formation of The Czechoslovak ...
  • Vývoj právní úpravy vztahů mezi osobami téhož pohlaví v České republice 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Švecová, Klára (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 11. 10. 2016
   The subject of this thesis is to provide comprehensive description of the subsequent evaluation of the historical development of legal regulation of relations between persons of the same sex in the Czech Republic since the ...
  • Vývoj správy hlavního města Prahy v letech 1848 - 1989 

   Defence status: DEFENDED
   Brom, Vladimír (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 6. 2009
  • Vývoj státního zastupitelství od jeho počátků až do První republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Hana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 1. 2008
  • Vývoj státního zastupitelství v letech 1848-1952 

   Defence status: DEFENDED
   Polívková, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 3. 10. 2018
   The history of the body of public prosecution on the Czech territory has its roots in the late middle age. First prosecutor was named by the king Zikmund in 1437 and his main task was to help the king to regain the property ...
  • Vývoj trestního práva procesního v Československu v letech 1945 - 1989 

   Defence status: DEFENDED
   Strupek, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 1. 2006
  • Vznik samostatného československého státu a první léta jeho existence 

   Defence status: DEFENDED
   Jiroušek, Zbyněk (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 15. 6. 2006
  • Zákon na ochranu republiky z r. 1923 a tiskové zákonodárství 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Červený, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 4. 2013
   v českém jazyce: V této práci se zabývám zákonem na ochranu republiky z r. 1923. Kdy a za jakých podmínek vznikal, jak probíhalo jeho schvalování. Dále rozebírám zákon jako celek i podrobněji jeho nejdůležitější ustanovení. ...
  • Zákon na ochranu republiky z r. 1923 a tiskové zákonodárství 

   Defence status: DEFENDED
   Červený, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 25. 6. 2014
   in English In my diploma paper I am dealing with Protection of the Republic Act from 1923. When and also under what conditions this act was coming up . The next chapter is about the law as a whole and then in more details ...
  • Změny vlastnických vztahů k půdě v Čechách po roce 1918 

   Defence status: DEFENDED
   Karfík, Zdeněk (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 6. 2009
   99 R E S U M E Due to numerous interventions into ownership right to immovable property in general and land in particular, namely from the part of the state, which have occurred in remote and recent past since the creation ...
  • Zřízení, pravomoc a působení apelačního soudu v době předbělohorské 

   Defence status: DEFENDED
   Pleskot, Jaroslav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 1. 2006
  • Zřízení, pravomoc a působení apelačního soudu v Praze (1548 - 1850) 

   Defence status: DEFENDED
   Pešek, Stanislav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 1. 2006

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV